Nejhezčí lávky Česka II.

Z jedné strany na druhou a zpět

Přejít lávku může být zážitek. Následující realizace jsou nejen praktické, ale také zajímavé z hlediska designu a jejich zasazení do okolního prostředí. Několik takových lávek jsme vám už představili v tomto článku, a protože jich není v Česku málo, máme pro vás pokračování.

Lávka přes řeku Loučnou

Lávka navazuje na předchozí úpravu nábřeží říčky Loučné v centru Litomyšle, na jehož opravě se podílel AP ateliér. Architekti z ateliéru Rusina Frei architekti zvolili transparentní ocelovou strukturu, aby lávka co nejméně zasahovala do okolní krajiny. „Lávka jako pěší spojnice dvou částí parku prochází romantickým pásem řeky Loučné. Koncept visuté lávky vychází z potřeby překlenout dva různě vysoké břehy co nejsubtilnější konstrukcí. Ocelový rastr byl zvolen kvůli hmotnosti i jako odkaz na ostatní prvky umístěné v parku,“ popisují architekti.

Architektonické řešení: Rusina Frei architekti, Partero | Petr Tej, Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Mojmír Pukl, Daniela Vaníčková

Rok realizace: 2016-2017

Lokalita: Litomyšl

Fotografie: Tomáš Souček

Lávka v Palkovicích

Lávka byla postavena na místě dřívějšího mostu. Ateliér Kamil Mrva Architects realizaci pojal nejen jako most nad řekou, ale také jako veřejný prostor určený k relaxaci a setkávání lidí. Most tvoří ocelobetonová konstrukce spolu se skleněným zábradlím. Lavička je umístěna na jedné straně mostu a umožňuje pozorování ryb nebo kachen v řece, ve večerních hodinách je osvětlena.

Architektonické řešení: Kamil Mrva Architects | Kamil Mrva

Rok realizace: 2018

Lokalita: Palkovice

Fotografie: Libor Stavjaník / Studio Toast

Lávka přes Dřetovický potok

Lávka od ateliéru AOC architekti propojuje hřbitov se vsí. Právě proto ji architekti pojali jako “magický portál mezi světem živých a mrtvých“. Svým vzhledem ale může připomínat také vesmírný objekt. Betonová lávka totiž vytváří zajímavý kontrast vzhledem k okolní krajině. „Lávka je výjimečná tím, že nepoužívá konvenční výztuž a celá je odlitá z UHPC betonu,“ vysvětluje architekt Ondřej Císler. Konstrukci z betonu architekti dále probarvili a upravili povrchově patinovaným leptáním a ručním dobrušováním. Součástí realizace je také socha profesora Jana Hendrycha, doyena českého sochařství, stojící naproti lávce a doplňující celkovou prostorovou kompozici mostu.

Architektonické řešení: AOC architekti | Ondřej Císler, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Petr Tej

Autor sochy: profesor Jan Hendrych

Rok realizace: 2019

Lokalita: Vrapice, Kladno

Fotografie: BoysPlayNice

Nová Trojská lávka

Lávka vznikla na místě bývalé trojské lávky, která se náhle zřítila. Spojuje Prahu 7 s Trojou. Určená je pro pěší i cyklisty a poskytuje možnost průjezdu vozidel IZS. Vyrobena je z odolné ocelové konstrukce tak, aby splňovala nároky na bezpečnost. Dalším kritériem byla odolnost proti povodním – zábradlí se dá sklopit, aby kladlo co nejmenší odpor valící se vodě. Architekti zvolili jednoduchý minimalistický design souznící s okolním prostředím.

Architektonické řešení: Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng., Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich

Rok realizace: 2020

Lokalita: Praha

Fotografie: Karol Koštiálová

Lávka na Farských humnech

Ulici Veselskou a Sázavu spojuje lávka na Farských humnech. „Lávka je dlouhá 31,5 m a je tvořena vetknutými ocelovými profily o výšce 45 cm spřaženými se železobetonovou deskou. Zábradlí je ocelové s výplní z modřínových prken 200×20 cm a vytváří kompaktní elementární formu, která se proměňuje dle pozice pohledů a světelných podmínek od transparentní po masivní,“ vysvětlují architekti z ateliéru Refuel. V roce 2021 byla tato realizace nominována na Českou cenu za architekturu 2021.

Architektonické řešení: Refuel | Zbyněk RyškaJan Skoupý

Rok realizace: 2020

Lokalita: Žďár nad Sázavou

Fotografie: Kamil Saliba

Lávky v Krkonošském národním parku

Lávky v Krkonošském národním parku navrhli studenti z fakulty architektury ČVUT.  Výsledkem jejich práce je pět designových lávek, které se nacházejí napříč Krkonošemi. Lávky studenti přizpůsobili okolnímu prostředí tak, aby do něj zapadly a působily přirozeně. Důležitým prvkem je také odolnost vůči povětrnostním podmínkám – některé lávky se totiž nachází v lavinových oblastech. Hlavními materiály jsou ocel a dřevo. Lávce přes Hlubokou strouhu jsme se již věnovali v článku Nejhezčí lávky Česka I.

Lávka Medvědí boudy spojuje východ Krkonoš se západní stranou. Lávka přes Černou strouhu se nachází v lavinové oblasti. Svým tvarem se přizpůsobuje horskému terénu. Navíc zde díky lavičce můžete posedět a kochat se výhledem na údolí. Lávku přes Čistou u Hrnčířských bud se architekti rozhodli umístit v rokli. Design této lávky je jedinečný – skládá se z několika rovnoramenných trojúhelníků, které jsou navzájem propojené ocelovými prvky. A Lávka přes Rennerův potok je jedinou lávkou, kterou lze projet autem.

Architektonické řešení: FA ČVUT | Dalibor Hlaváček, Martin Čeněk, Tomáš Minarovič, & tým studentů

Rok realizace: 2018

Lokalita: Krkonoše

Fotografie: Martin Čeněk

Plánovaná realizace lávky HolKa

Lávka HolKA by se měla dočkat své realizace na podzim roku 2022. Jejím cílem je propojit břeh Karlína, Holešovic a ostrova Štvanice. Zároveň spojí cyklostezky vedoucí po obou březích Vltavy. Návrh zvítězil v mezinárodní architektonicko-konstrukční soutěži. Vítězi se stali architekti Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek. Konstrukce lávky není záměrně vedena do výšky, aby nebránila ve výhledu na Prahu. Celá lávka by měla být zhotovena z ultra vysokohodnotného betonu s lesklým bílým mramorovým povrchem. Přístup bude bezbariérový a vzhledem k umístění lávky se počítá také s protipovodňovou ochranou.

Architektonické řešení: Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek

Rok realizace: 2022

Lokalita: Praha 8 – Karlín, Holešovice

Fotografie: návrh plánované realizace

První díl:

Nejhezčí lávky Česka I.


Další výlety za architekturou

Designové pivovary II.

Designové pivovary I.

Nasajte ducha vinoték a vináren

Vinařství, kde je radost degustovat

Galerie a muzea, která jsou sama uměleckým dílem

Designová jógová studia

Hotely, kde si ustelete s designem

Školy pro novou generaci

Designové dětské interiéry

Rozhledny, které musíte vidět

Sdílet

Související články