Na vlně ARCHIZOOM XIV.

Týdenní podcast o architektuře

na vlně archizoom

Protože stále trvají teplé letní dny i noci, připravili jsme si pro vás ve čtrnáctém vydání Na vlně ARCHIZOOM přehled designových bazénů. Podívali jsme se bazény veřejné i ty soukromé, jež jsou součástí rodinných domů. Nechte se unášet na vlně naší i letní.

Designové domy s bazénem

Návrh rodinného domu Hrabyně vzešel z pera studia Atelier 38. Samostatně stojící dvojgaráž spolu s domem člení pozemek na část poloveřejnou – terasa s jižním výhledem do krajiny a na část soukromou – zahrada přimykající se k identitě vesnice. Morfologię terénu, světové strany a výhledy daly vzniknout konceptu paluby – společenského patra s bazénem, levujícího na podnoži ložnicové části podpalubí.

Architekt Petr Dobrovolný navrhl vilu s krytým bazénem, garáží a altánem. Budovy jsou umístěny na mírném návrší v těžišti pozemku. Příjezd se nachází na západní straně pozemku, rodinný dům s kolmým křídlem krytého bazénu pak vymezuje na jižní straně polootevřené nádvoří s dřevěnou palubou a volně stojícím objektem altánu. Kompozici doplňuje biotopové jezero o výměře, které je těsně přisazeno k jihozápadnímu nároží domu a k palubě s altánem.

Pozemek je vysvahován směrem od zastavěného návrší a je navržen ve stylu anglické zahrady s rozsáhlou květnatou loukou ve střední části a vzrostlou obvodovou zelení. Bazénová hala je výrazně prosklená ve směru na jih a západ. Nerezový bazén je přisazen k východní podélné stěně a schodištěm je propojen s fitness v prvním podlaží. Posuvné okno v západní fasádě umožňuje přístup na pobytovou terasu.

Návrh moderní stavby rodinného domu Mniší ve funkcionalistickém stylu pochází z Atelieru Telcl. Myšlenka, která stála u vzniku nadstandardního rodinného domu byla již od počátku jasná – propojit dům s velmi atraktivním okolím, a to v několika rovinách. Projekt musel respektovat geomorfologii, tvarování pozemku, který je velmi svažitý s jihozápadní orientací. Proto je také dům položen na kameni, pevném materiálu, a v horní části je materiálově odlehčen dřevem.

Jedním z požadavků klienta bylo použití přírodních materiálů, které odkazují k venkovskému a podhorskému rázu okolní zástavby. Na fasádách se proto střídají tmavé režné omítky, štípaný kámen a kompozit. Bazén před vstupem do budovy pak přímo vybízí ke každodennímu koupání.

Designové veřejné bazény

Projekt modernizace městského koupaliště a budovy krytého plaveckého bazénu od architektů SENAA citlivě zasazuje novostavbu do stávající městské struktury v centru Kyjova a maximálně využívá současného provozního uspořádání. Architektura zapadá do kontextu okolních rodinných domů a nijak je hmotou nebo výškou nepřevyšuje. Hmotu zjemňuje cihlová fasáda a hliníkové lamely.

Návaznost na sousední rodinné domy tvoří jednopodlažní zázemí letního koupaliště. Úroveň podlahy v přízemí je zvednuta o jeden metr oproti stávajícímu terénu a umožňuje tak umístění bazénových technologií, které musí být pod úrovní hladiny bazénu, do polozapuštěného suterénu nad hladinu podzemní vody. Na nároží směrem do parku je umístěno bistro-café, doplňkový provoz oživující přilehlý park. 

V Chomutově pak místo městských lázní vyroste multifunkční centrum. Návrh představilo architektonické studio VRTIŠKA & ŽÁK v rámci snahy města o celkovou revitalizaci centra. Studio si od projektu slibuje i to, že obstojí v evropském měřítku. Chomutovské lázně by tak mohly být turistickým cílem, a to nejen milovníků architektury a bazénů.

Kromě přilákání turistů je hlavním záměrem návrhu budoucí podoby objektu bývalých chomutovských lázní bojovat s roztříštěním koncentrace obyvatel. Řešením tohoto problému je přeměna starého a nevyužívaného objektu lázní na multifunkční centrum. Architekti část hmoty odstranili, přesto si ale budova udrží svůj výraz, a to díky tomu, že se znovu opláští průhledným materiálem. „Snažíme se akcentovat celou konstrukci, která se propisuje navenek,“ popisuje architekt Vladimír Žák.

Chomutovské lázně míří na evropskou architektonickou scénu

Architektonické a urbanistické řešení objektu krytého plaveckého bazénu v Litomyšli je přísně podřízeno účelu stavby a přírodnímu kontextu, charakteristickému dotekem výrazného morfologického výběžku se vzrostlou zelení a zatravněnými plochami svažujícími se z masivu Černé hory směrem k městu. Navržený objem haly krytého bazénu je v maximální možné míře redukován rozředěním do jednotlivých stavebních modulů měkce modelovaných do organických křivek vnějšího pláště tak, aby navozoval na směr plynutí svahu Černé hory. Zatravněné plochy plynule přecházejí ve střešní plášť haly s plechovou krytinou.

Objekt byl navržen ateliérem Architekti RDNH podle zásad landscape architecture a splňuje všechny parametry energeticky úsporné stavby. Lokace bazénové haly je navržena v těsném sousedství s areálem letního koupaliště, se kterým může být během letní sezóny provozně propojena. Hala bazénu obsahuje 25 metrový plavecký bazén s pěti plaveckými dráhami, neplavecký bazén, samostatnou vířivku a parní místnost. Vstup na letní pobytovou terasu je z tobogánové haly, která je tvořena modulovým výběžkem centrální haly. 

Na vlně ARCHIZOOM z minulých týdnů:

Na vlně ARCHIZOOM

Na vlně ARCHIZOOM II.

Na vlně ARCHIZOOM III.

Na vlně ARCHIZOOM IV.

Na vlně ARCHIZOOM V.

Na vlně ARCHIZOOM VI.

Na vlně ARCHIZOOM VII.

Na vlně ARCHIZOOM VIII.

Na vlně ARCHIZOOM IX.

Na vlně ARCHIZOOM XI.

Na vlně ARCHIZOOM XII.

Sdílet

Související články