Krásné a plné moudra

Do sedmero českých knihoven

Dochované historické milníky, katalogizovaná data, zmapované procesy, životní osudy velkých osobností i tajuplné příběhy smyšlených postav. Černé na bílém, ale také plné barev jsou knihy různých velikostí i podob. Stejně různorodé jako samotné knihy jsou také budovy, v nichž jsou knihy dostupné k prohlédnutí, zapůjčení a pro ponoření se do jejich obsahu.

Knihovny v krátkém čase prošly řadou změn. Dříve byly místem, kam si člověk chodil vyhledávat informace či půjčit knihu. Dnes se navíc transformují do aktivních kulturních center obcí a stávají se důležitou součástí celoživotního vzdělávání,“ uvádí autoři výstavy (re)VIZE knihoven v 21. století, jež mapuje vybrané zajímavé novostavby a rekonstrukce knihoven mezi lety 2015–2020.

Veřejné knihovny hrají významnou roli jako místo pro setkávání a sdílení znalostí i zkušeností, čímž přispívají k rozvoji společnosti a stávají se životním prostorem s lokální identitou, kde na sebe knihovníci a knihovnice berou role správců komunitního života. Tato místa si tak zaslouží relevantní architekturu odpovídající důležitosti jejich poslání.

O knihovnách se především v českém prostředí vedl nemalý počet debat, a to například v souvislosti s nerealizovaným návrhem Národní knihovny na Letné od Jana Kaplického. Za povedený počin můžeme jistě považovat projekt Národní technické knihovny v Dejvicích od ateliéru Projektil architekti, který vzešel ze soutěže ze začátku tisíciletí. Jaké stavby vznikly v posledních letech? Podívejte se s námi na výběr těch nejzdařilejších.

Dostavba Jihočeské vědecké knihovny

Autoři návrhu: Ladislav Kuba, Tomáš Pilař // Kuba & Pilař architekti

Spoluautoři: Kateřina Jechová, Patrik Obr, Ivo Stolek

Lokalita: České Budějovice

Rok dokončení: 2021

V budově ze sedmdesátých let původně sídlilo Muzeum dělnického revolučního hnutí. Architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař při navrhování dostavby pro Jihočeskou vědeckou knihovnu reagovali na brutalistní architekturu stavby. Za realizaci jsou nominováni na Českou cenu za architekturu 2022.

Zadání pro dostavbu Jihočeské vědecké knihovny znělo: rozšířit prostor pro návštěvníky, navrhnout flexibilní dispozici s volným výběrem knih a vytvořit reprezentativní bezbariérový vstup do knihovny. Výsledkem je jednopodlažní pavilon, jež levituje nad terénem, je prosklený po celém obvodu a poskytuje výhledy do zeleně.

Vertikální otočné skleněné lamely tvoří jeho vnější plášť a vymezují dění uvnitř a vně knihovny. Studijní místa prosvětlují čtvercové střešní světlíky a obě budovy propojuje rampa v proskleném tubusu. Autoři návrhu využili betonového jádra k akumulaci chladu a pro vytvoření příjemného vnitřního klimatu. Budovu ochlazuje zelená střecha a slunce kromě skleněných lamel odstiňují také screenové rolety.

Knihovna IGI

Autoři návrhu: Jiří Janďourek, Ondřej Novák // atakarchitekti

Spoluautoři:. Jana Janďourková Medlíková, Pavlína Šturmová, Michaela Říhová

Lokalita: Vratislavice, Liberecký kraj

Rok dokončení: 2021

Nová městská knihovna našla své místo v budově bývalého sirotčince, školky a fary v centru Vratislavic. Vedle provozu knihovny byl požadavkem zadavatele také prostor pro občanské spolky, mateřské centrum a sociální poradenství. Pro naplnění těchto nároků atak architekti starou budovu rozšířili o záměrně jednoduchou a soudobou přístavbu.

Původní budovu fary autoři návrhu vyčistili od nánosů necitlivých úprav a navrátili jí historické prvky a detaily. Odhalili její podzemní podlaží a zpřístupnili jej odstraněním terénu. Knihovně je vyčleněna nadzemní část prosklené novostavby: v přízemí návštěvníky uvítá recepce s šatnou, ve vyšších patrech je studovna a čítárna s výhledem do korun stromů. Všechna tři nadzemní podlaží propojují otvory ve stropech.

Obě stavby spojuje celotransparentní můstek. Při návrhu jejich bezprostředního okolí se autoři inspirovali veřejným prostorem sousedních budov – kulturního centra, radnice a zámeckého parku. Před bývalou farou vytvořili náměstíčko s posezením. Také tento projekt zaujal porotu soutěže Česká cena za architekturu, která stavbu vybrala mezi finalisty v letošním ročníku.

Obecní knihovna ve Statenicích

Autoři návrhu: Jan Jaroš, Martin Poláček // majo architekti

Lokalita: Statenice

Rok dokončení: 2020

Ve dvoře obecního úřadu nechalo vedení města Statenice postavit obecní knihovnu. Její návrh pochází od ateliéru majo architekti, který na půdorysu staršího domku navrhl knihovnu s dřevěnou přístavbou.

Starší zdivo autoři návrhu zbavili omítky a opatřili vápenným fasádním nátěrem. Dřevostavbu pak opláštili falcovanou plechovou krytinou z předzvětralého titanzinku. Před knihovnou se obnovila zahrádka s lavičkou a ovocným stromem, v plechu se pak zrcadlí obloha i stíny vzrostlých jasanů.

Knihovna slouží také volnočasovým aktivitám, setkáváním a dětským kroužkům. Nad vstup do knihovny se studovnou umístili architekti nízké patro pro dětské kroužky, kam se vchází po točitém ocelovém schodišti. Do hlavní části knihovny převýšené do krovu proniká denní světlo střešními okny a prostor zde lemují vysoké regály ze světlé březové překližky.

Školní knihovna na principu New Learning

Autoři návrhu: Ján Antal, Martin Stára // Studio Perspektiv

Spolupráce: Ing. arch. Tereza Houdková, Ing. arch. Markéta Michálková, Ing. arch. Barbora Babocká, Monika Škardová, Yana Stepanková

Lokalita: Nebušice, Praha

Rok dokončení: 2020

Užitná plocha: 860 m2

International School of Prague se rozhodla pro rekonstrukci školní knihovny a IdeaLabu. Pro modernizaci instituce si zadavatelé zvolili Studio Perspektiv. Výsledné řešení přineslo inspirativní prostor, který reflektuje požadavky měnícího se světa, je vizuálně transparentní a zohledňuje různorodou ergonomii dětí.

Do projektu architekti přizvali specialisty na tvorbu knihoven z Velké Británie a při navrhování se inspirovali coworkingovým prostředím. Propojili tak různé typy výuky do jednoho multifunkčního prostoru, jež může fungovat jako zasedací, videokonferenční nebo přednášková místnost.

Součástí konceptu „new learning“ je také otevřený prostor mezaninu s neformálním prostředím sloužícím jako čítárna a místo setkávání, odkud se otevírá průhled do prostoru knihovny. Knihovní část navrhli architekti jako labyrint poznávání, jež svým uspořádáním provází prostorem.

S ohledem na flexibilitu prostoru opatřili knihovní regály kolečky a variabilně uspořádali také police. V dílně budoucnosti je možné přesouvat stoly, prostor je vizuálně propojen s knihovnou a studenti zde najdou 3D tiskárnu, CNC frézy a další nástroje pro doplnění praktické výuky.

Dalším důležitým faktorem je akustický a světelný komfort. Proto jsou v prostoru umístěny akustické panely ve tvaru papírových vlaštovek nebo odhlučněné call boxy. Tlumené barvy a přírodní materiály doplňuje pestrý sedací nábytek. Prostor dále oživuje zvětšená reprodukce labyrintu z knihy Ptačí sněm ilustrátora Petra Síse.

Altán městské knihovny ve Vamberku

Autor návrhu: Martin Kožnar

Lokalita: Vamberk

Rok realizace: 2020

Užitná plocha: 24 m2

Zastavěná plocha: 36 m2

Velmi zanedbané místo za vamberským náměstím směrem k řece Zdobnici architekt Martin Kožnar ve spolupráci s vedením města proměnil na zahradu s altánem knihovny pro mateřské centrum, čtení a večerní akce. Autor návrhu změnil hranice parcely a maximálně zvětšil městský pozemek zahrady, na jehož konci umístil nepravidelný čtyřúhelníkový altán.

Návrh zahrnoval také opěrnou kamennou zeď, která vytváří sokl pro dřevostavbu altánu i pobytovou zahradu, místo urbanisticky zpevňuje a materiálově odpovídá faře naproti. Dřevo-skleněná konstrukce se zelenou pultovou střechou je ze strany zahrady průhledná. Z knihovny do altánu tvoří cestu betonové, kulaté nášlapy stejné barvy jako má podlaha altánu. Samotný altán slouží jako letní knihovna, herna, výstavní nebo přednáškový prostor.

Nová městská knihovna v Hrádku nad Nisou

Autoři návrhu: Ladislav David, Jan Jirásko // Projektový ateliér DAVID

Stavební a technické řešení: Jan Havránek, Vojtěch Feigl

Lokalita: Hrádek nad Nisou

Rok dokončení: 2019

Užitná plocha: 301 m2

Zastavěná plocha: 127 m2

V městské památkové zóně mezi hřbitovní zdí kostela sv. Bartoloměje a multifunkčním centrem Brána Trojzemí navrhl ateliér DAVID na místě původní pekárny novou budovu knihovny. Knihovna zakončuje soubor občanských budov, s nimiž spoluvytváří malé nádvoří. Architekti maximálně využili stavební pozemek a minimalizovali objem konstrukcí i vnitřního vybavení.

Konstrukce třípodlažní stavby tvoří monolitický železobeton, který je z interiéru pohledový, v exponovaných místech doplněný do stěn vtlačenými citáty s knižní tematikou. Hlavním výtvarným prvkem interiéru se stává právě obnažený betonový povrch a tmavě šedé ocelové prvky zábradlí. Jednotícím prvkem jsou dřevěné části nábytku v barvě třešňového dřeva.

Fasádu knihovny tvoří strhávaná omítka cihlové barvy. Pouze štítová stěna orientovaná do dvora vznikla vyskládáním ostře pálených cihel z původní stavby. Cihly jsou kladeny s různými rozestupy na výšku, jako knihy, mezi vodorovné ocelové plechy. Za touto předstěnou s originálním rastrem se skrývají velká okna a slavnostní noční osvětlení. Část vstupního nádvoří autoři návrhu zastřešili skleněným přístřeškem propojujícím vstup do kinosálu a knihovny.

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

Autor návrhu: Mepro

Lokalita: Domažlice

Rok realizace: 2020

Knihovny jako chrámy všeho vědění vznikají na rozličných místech, vedle pekárny to například může být pivovar, jako tomu bylo u městské knihovny Boženy Němcové v Domažlicích. Ateliér Mepro v roce 2012 zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži na rekonstrukci původního pivovaru v Domažlicích na Kulturní centrum, jehož součástí je také knihovna.

Historická konstrukce objektu pochází z roku 1892. Architekti opravili a rehabilitovali historické fasády dvou hlavních křídel a centrální části, které doplnili o soudobé prvky. Ve zrekonstruovaném objektu nyní obyvatelé Domažlic mohou navštívit kromě veřejné knihovny také komunitní centrum, galerii, víceúčelový sál s jevištěm a gastronomické provozy, včetně pivnice s minipivovarem.

Čtěte také:

Knihovna Petra Hájka

Další výlety za architekturou:

Stavby plné života

Nejhezčí lávky Česka I.

Nejhezčí lávky Česka II.

Designové pivovary II.

Designové pivovary I.

Nasajte ducha vinoték a vináren

Vinařství, kde je radost degustovat

Galerie a muzea, která jsou sama uměleckým dílem

Designová jógová studia

Hotely, kde si ustelete s designem

Školy pro novou generaci

Designové dětské interiéry

Rozhledny, které musíte vidět

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU