UYO

Silné koncepty a čistá řešení

ZŠ Slavkov, vizualizace: ZAN studio

Kreativní sdružení UYO vytvořili tehdejší spolužáci a dnes už partneři Jan Skoumal a Adam Zezula. Brněnský ateliér si zakládá na silných konceptech a čistém řešení, díky kterým se v soutěžích úspěšně umisťuje na prvních třech příčkách. Jejich architektonické portfolio na soutěžním poli čítá bytové domy, sakrální stavby, hasičské zbrojnice, školy či přestavby a rekonstrukce. Na svém kontě mají i ocenění Zlatá plaketa odborné poroty za developerský projekt roku 2017 v Moravskoslezském kraji v kategorii bytové domy. Právě realizace bytové rezidence Na Františkově v Ostravě z roku 2017 byla jedním ze stěžejních momentů ateliéru UYO.

UYO: soutěživci z Brna

Přelomový projekt

Tým: Ing. arch. Jan Skoumal, Ing. arch. Adam Zezula, Ing. arch. Iva Zezulová, Ing. arch. Jakub Kolman

Lokalita: Ostrava, Slezská Ostrava

Rok dokončení: 2018

Velikost: 64 bytových jednotek / 2800 m2

Rok dokončení: 2018

Spolupráce: IAK studio, ipros F-M s.r.o.

V roce 2016 vyhráli Jan a Adam spolu s kolegy z architektonického studia IAK vyzvanou soutěž na chátrající bytový komplex Na Františkově v Ostravě. Ta se díky inovátorskému přístupu stala vítaným přírůstkem v okolí divoké zástavby. Urbanistické řešení respektuje mírně svažitý terén a využívá veškerých předností pozemku, které se mu naskytují. Koncept vychází z původního rozvržení hmoty, jež se skládá ze tří až čtyřpodlažních objektů spojených podzemní garáží. Samotná orientace bytových domů pak byla navrhnuta tak, aby obyvatelům poskytla co nejlepší výhledy na panoramu Ostravy a pohoří Beskyd.

„To vše je podtrženo bydlením v zeleni, jelikož jižní hranici pozemku lemuje les,“ vysvětluje Jan. Dispoziční řešení bytového domu se opírá o několik zásad; prosvětlené vstupní prostory do jednotlivých bytů zakončené francouzskými okny, oddělené odpočinkové a společenské části bytu či lodžie nabízející výhledy i dostatek soukromí jejich obyvatelům.

Jednoduché a čisté ztvárnění konceptu tak uklidňuje rozpačité architektonické stavby v okolí a dodává pocit výjimečnosti. Fasáda je členěná pomocí vysokých oken a horizontálními vlysy, které rozbíjí velké jednolité plochy. Sokl a obklad prvního podzemního podlaží je tvořen pískovcem, který harmonizuje s pískovcovou barvou fasády. Důraz celému domu pak přidávají antracitově probarvené okenní rámy a další detaily stavby.

Základní škola století

Tým: Ing. arch. Jan Skoumal, Ing. arch. Adam Zezula, Ing. arch. Ludmila Jankovichová, Ing. arch. Jaroslav Habarta

Lokalita: Slavkov u Brna

Rok soutěže: 2022

Rozloha: 38000 m3

Spolupráce: Atelier A99 s.r.o.

Vizualizace: ZAN studio

Tým UYO uspěl v soutěži na Svazkovou základní školu Dr. Václava Kounice ve Slavkově ve spolupráci s brněnskou projekční kanceláří A99. Vítězný návrh byl kladně hodnocen především co se týče urbanistického konceptu návrhu, který dobře řeší návaznost na město i autobusový terminál. Celkově pak urbanistická koncepce dovoluje škole stát se hlavní dominantou.

Návrh školy pro 21. století splňuje nejen veškeré edukační požadavky, ale také zohledňuje věk a potřeby žáků různých věkových skupin. Zásadním bodem návrhu je pak způsob využití tříd a jejich propojení s mezitřídním prostorem, ze kterého se stává místo edukace, evokace a hry.

Pro nejmenší žáky architekti vytvořili dobře přehledný, otevřený a flexibilní prostor. Pro studenty starších ročníků dochází k rozšířenějším možnostem výuky a komunikace pomocí chodeb, jež se stávají interaktivním prostorem. Nejstarší žáci mohou využívat i v rámci výuky interaktivní a evokativní prostory mimo třídy, jako jsou pobytové schody, zákoutí a společné plochy pro skupinovou výuku. Díky těmto možnostem mohou učitelé výuku individualizovat.

Kromě zohlednění flexibility výuky a společenských prostor dbá návrh i na ekologickou stránku školy, díky které se žáci budou moci učit o ekologii a životním prostředí z první ruky.

Šumperské kino

Tým: Ing. arch. Jan Skoumal, Ing. arch. Adam Zezula, Ing. arch. Ivo Skoumal

Lokalita: Šumperk

Rok dokončení: 2018

Rozloha: 333 m2

Spolupráce: Ing. Petr Heřmanský

Architektonicky výrazná stavba kina OKO v Šumperku z roku 1928 prošla během let množstvím úprav a přestaveb, dolepeními a zalepeními, které vyústily ve stav, který měli architekt v roce 2017 možnost napravit. Očištění a navrácení elegantních funkcionalistických křivek, kterými jsou prostory interiéru vybaveny, bylo jejich hlavním úkolem společně se snahou o vytvoření reprezentativního vstupního prostoru pro množství návštěvníků, kterými se může šumperské kino pyšnit.

Návrh interiéru vychází z původních elegantních linií vstupního foyer, které byly i v původním projektu doplněny dřevem a sklem. V návrhu jsme se autoři snažili tento stav navrátit s tím, že vstupní části dominuje pokladna, sestavena z přírodního dubového dřeva, která je protiváhou bufetu nacházejícím se za skleněnou stěnou na protější straně vstupního prostoru. Vstupnímu foyer pak vévodí, kromě osvětlovacích prvků ve tvar očních zornic, také výrazný panel šaten, který svou symetrii, ladnou křivkou a materiálem z přírodního dubu jasně udává elegantní tón celého prostoru. Kombinace antracitové výmalby, tmavého koberce a světlého stropu s osvětlovacími prvky pak dodává prostoru na modernosti a čistotě.

Pro doladění interiéru byly pečlivě vybrány plakáty legendárních českých i světových filmů ze zlatého fondu kinematografie a spolu s množstvím filmových hlášek jimi byly stěny interiéru doplněny.

Výhledy z Frýdku-Místku

Tým: Ing. arch. Adam Zezula, Ing. arch. Jan Skoumal, Ing. arch. Kamil Zezula, Ing. arch. Alena Křížová

Spolupráce: Mgr. Art. Moškoř Vojtěch (MOSKOR DESIGN s.r.o.) – interiér; Naďa Nevařilová, Michal Zuzák – zahrada

Lokalita: Frýdek-Místek

Rok dokončení: 2020

Rozloha: 280 m2

Příběh domu ve Starém Městě je druhou kapitolou spolupráce mezi ateliérem UYO a frýdecko-místeckou rodinou, pro kterou již jeden rodinný dům navrhovali. O to významnější, ale v mnohém náročnější byla práce na návrhu. Pozemek pro stavbu rodinného domu v příměstské zástavbě je zajímavý především výhledem na vzdálené panorama Beskyd. Tato silná devíza však mohla vyniknout pouze z druhého podlaží, jelikož z terénu je pohled rušen vzrostlými stromy. Přání investora udržet program domu v jednom podlaží byl v mírném protikladu s vizí architektů využít beskydské siluety. Výhledy a průhledy se však nakonec staly pro tento projekt charakteristickými a řídícími prvky.

Průhledy vedou a směrují člověka při jakémkoliv pohybu domem. V kratší ose obdélníkového půdorysu je významný výhled do zahrady. V delší části jsou pak průhledy do zelených zákoutí a výhledy za světlem. Funkčně je dům těmito pohledovými osami rozdělen do části obytné a soukromé, delší osa pak dělí dům na pokoje orientované na jih a servisní část orientovanou na sever. Charakteristickým prvkem realizace je pak „odpočívárna“ ve střeše, která dům propojuje se vzdáleným horizontem, jemuž vévodí Lysá hora. Tento prvek střechu formuje, respektive deformuje a dává tak vzniknout nezaměnitelné siluetě. V interiéru je pak „kukaň“ propojena s hlavním obytným prostorem, což přináší místnosti velkorysost a prostorovou hravost.

Materiálově dům navazuje na „rodinnou tradici“ – opakuje se zde princip předchozí realizace pro klienta. Hlavním výrazovým prvkem je totiž přizdívka z pálených cihel, která je doplněna obkladem z dřevěných latí, uplatněných na jednoduché hmotě garáže.

Přístavba pro knihovnu

Tým: Ing. arch. Jan Skoumal, Ing. arch. Adam Zezula, Ing. arch. Ludmila Jankovichová

Lokalita: Velké Meziříčí

Rok: 2022

Velikost: 4600 m3

Městská knihovna ze 70. let ve Velkém Meziříčí trpí několik let prostorou nouzí. V dnešní době tak knihovně schází jak kancelářské a společenské prostory, tak i provozní a skladovací kapacity. Architekti se tak zaměřili především na vytvoření zodpovědné sebevědomé architektury odrážející funkci důležitého společenského centra, ve kterém se odehrává celá řada akcí, včetně divadelních představení či autorského čtení.

Návrh rekonstrukce a přístavby od kreativního sdružení UYO řeší komplexní rozšíření stavby o přístavbu v celé délce stávajícího objektu. Různorodé využití a návaznost jednotlivých částí přístavby pak dovoluje vytvářet novou strukturu, která vytváří uzavřenější či otevřenější polootevřené prostory. Přístavba je situovaná do knihovní zahrady jihozápadním směrem. Nová urbanistická situace pak dává možnost novému impulzu a možnosti, jak do budoucna začlenit stavbu do struktury území. Zároveň odstraněním současné zanedbané zeleně před objektem knihovny se otevírá pohled na doposud upozaděnou architekturu samotné stavby. Dále dochází k vyčištění veřejného prostranství a umožňuje tím zřízení nového parkovacího stání.

Barevné a materiálové řešení fasád vychází ze snahy vyčištění a obnovení fasády původního objektu a kontrastu s přístavbou samotnou. Tomu odpovídá jak barevné řešení nových konstrukcí, které jsou v odstínu zelené a původní objekt je bílý, tak materiálová struktura, kdy nové konstrukce jsou kovové nebo obložené plechem a původní stavba je omítaná. Sokl přístavby je pak tvořen sendvičovou konstrukcí pohledového betonu.

Minuty z minulých týdnů:

Janský Dunděra aka MCDJ

Opočenský Valouch architekti

Malfinio

Projectstudio8

Horalík Ateliér

Markéta Bromová architekti

TaK Architects

dkarchitekti

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU