Opočenský Valouch architekti

Jedinečné řešení v každém zadání

Kdo, co, kdy a kde? V roce 2007 založili absolventi Fakulty architektury ČVUT Jiří Opočenský a Štěpán Valouch architektonickou kancelář, která nyní čítá dvacet členů. Architekti v roce 2020 zvítězili v soutěži Česká cena za architekturu s realizací sídla firmy Lasvit, za niž posléze získali nominaci na evropskou cenu za architekturu Miese van der Rohe.

Projekty ateliéru OVA jsou charakteristické originálním výtvarným řešením se silným vztahem k dané lokalitě. Architekti jsou úspěšní v architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní. Názorným příkladem je MINUTA s výběrem jednoho soukromého projektu a čtyř soutěžních návrhů.

Mezi zahradním městem a industriálním areálem

Autor: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Ondřej Králík

Spolupráce: Adam Bažant, Jakub Masný, Martina Formánková, Martin Hložka, Viktor Žák, Michal Mráz

Lokalita: Liberec-Kristiánov

Projekt: 2021

Rezidenční soubor s funkčním parterem, v jehož sousedství najdeme barokní vily z konce osmnáctého století a industriální stavby bývalých tiskáren z dvacátých let, je nyní ve výstavbě. Bytový dům o 160 jednotkách doplňuje okolní zástavbu a nese členění továrních budov. Zatímco přízemí je určeno parteru se službami, mezi vilami vznikají předzahrádky domů a parkování architekti vybudovali ve třech podzemních podlažích. Obnovený komín pak znázorňuje nový život a odkazuje k industriální historii.

Byty v prvním podlaží jsou vybaveny lodžiemi, na dalších podlažích najdeme ocelové balkony zavěšené z fasády. Jako pobytové terasy se zahrádkami slouží rovné střechy na úrovni bytů a nepřístupné střechy budou osázeny extenzivní zelení. Jedním z cílů tohoto projektu bylo snížení její energetické náročnosti: rekuperace vzduchu v jednotlivých bytech, zateplení, využití dešťové vody, tepelná čerpadla a kogenerační jednotka pro výrobu elektřiny a plynu.

Věznice s novou identitou

Autor: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Ondřej Králík

Autor krajinářského řešení: Jan Sulzer

Spolupráce: Viktor Žák, Anna Blažková, Kateryna Bondarenko

Lokalita: Uherské Hradiště

Status: Otevřená jednofázová architektonická soutěž 2022

Architekti v loňském roce zvítězili v otevřené jednofázové soutěži na rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti. Návrh spočívá ve vytvoření moderní instituce z areálu bývalého soudu a věznice se vzpomínkami z padesátých let. Obnova zahrnuje dostavbu a doplnění původní kompozice areálu s ohledem na zachování historického ducha. Součástí harmonického celku je nová přízemní prosklená dostavba, která budovu otevírá do okolí.

Půdorys budovy vymezuje pět dvorů, každý z nich bude plnit odlišnou funkci. Do středu každého dvora je zapuštěn pobytový trávník doplněný solitérními stromy. Architekti se snažili palác za zdí zapojit do městského života a zároveň neporušit chráněné zahrady. Součástí návrhu je vedle prostor pro okresní soud a okresní státní zastupitelství také provoz muzea totality a dopravní řešení kolem areálu. Díky implementaci prvků modrozelené infrastruktury bude dešťová voda využita jako zálivka na rostliny.

Zelená poliklinika pod Marjánkou

Autor: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Ondřej Králík

Spolupráce: Michal Mráz, Michaela Křižáková, Viktor Žák, Martin Hložka, Jan Hájek, Alena Richterová

Stavební řešení: Martin Kovařík // m3m

Krajinářský architekt: Eliška Černá, Richard Labanc // REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS

Lokalita: Praha-Břevnov

Status: Architektonická soutěž 2022

Další vítězný projekt ateliéru OVA přináší návrh rekonstrukce a přístavbu Polikliniky pod Marjánkou na pražském Břevnově. Nízkou část původní kliniky nahradí novostavba se zaoblenými pásovými okny a lahvově zeleným fasádním keramickým obkladem navazujícími na tvarosloví stavby z šedesátých let.

Přístavba s vnitřním pobytovým atriem propojí vnitřní organismus budovy s okolními parky. Uvnitř poskytne přehledné vstupní prostory a dostatek denního světla v čekárnách, které autoři opticky spojili do atria. Po vnějším prstenci stavby pak umístili jednotlivá oddělení. V místě, kde se propojuje stávající vstupní hala a nová stavba, situovali architekti recepci. Po vstupu mohou návštěvníci prostoru pokračovat do lékárny, bufetu nebo dalších služeb. V prvním podlaží v místě propojení vstupních prostor přístavby navazuje kavárna. Střecha přístavby je pokryta extenzivní zelení a kapacita podzemního dvouúrovňového parkoviště je navržena pro 117 míst.

Autobusový terminál jako socha

Autor: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Ondřej Králík

Spolupráce: Romana Bedrunková, Jakub Masný, Viktor Žák

Lokalita: Úvaly

Status: Vyzvaná architektonická soutěž 2021

Záměrem návrhu autobusového terminálu v Úvalech je propojení historické části města Úvaly s její rezidenční čtvrtí, kterou nyní rozděluje těleso železničního koridoru. Díky kultivaci veřejného prostoru pomocí vegetace a městského mobiliáře má projekt potenciál pro sousedská setkání. Vedle nádraží navrhují architekti sochu s literami názvu města, která plní funkci autobusového nástupiště a výstaviště.

Objízdný ostrovní terminál sestává ze čtyř zastávek a pěti odstavných autobusových míst. Pod střechou terminálu najdeme drobnou stavbu zahrnující čekárnu a zázemí pro řidiče. Součástí návrhu je parkovacího stání pro devětaosmdesát vozů a sto bicyklů. Mezi terminálem a nádražím vznikl prostor pro obchodní parter a kavárnu. V neposlední řadě počítá návrh s vysazením parku v jižní části se se zpevněnou a vegetační dlažbou doplněný lavicemi se stoly a pítkem.

Tři cípy terminálu vysokorychlostní železnice

Autor: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch  + Metroprojekt

Spolupráce: Barbora Juríčková, Jakub Masný, Jakub Neumann, Františka Podzimková

Krajinářské řešení: Martina Forejtová // Land05

Lokalita: Praha-Nehvizdy

Status: Architektonická soutěž 2020

Ateliér uspěl v architektonické soutěži na návrh prvního terminálu vysokorychlostní železnice v Česku. Stavba terminálu bude ležet uprostřed polí polabské nížiny a svým tvarem střechy bude odkazovat na dynamiku vysokorychlostních vlaků. Střecha terminálu má tvar trojcípé hvězdice: část prosklené vytápěné vstupní haly umístili autoři návrhu nad kolejiště, její před-prostor se rozevírá do dvou ramen, mezi nimiž se formuje prostor pro autobusový terminál.

Doprostřed odjezdové haly vložili architekti kruhový objekt, v němž se bude odehrávat prodej jízdenek, nad pokladnou pak cestující naleznou hlavní panel s odjezdy vlaků. Do centrálního kruhu dále ukryli přes turnikety přístupné toalety. Sedačky k odpočinku lemují obě strany haly a v prostoru jsou rozesety automaty na jízdenky. Do části odjezdové haly nad kolejištěm jsou integrovány obchodní jednotky, technické prostory a zázemí zaměstnanců terminálu situovali autoři  do suterénu.

Piazzeta před vstupními rameny terminálu je určena pro relaxaci a setkávání, po bocích terminálu je možné parkovat kola na zastřešených parkovištích. Povrchové parkoviště pro automobily obklopuje budovu v soustředných kruzích a rozdělují jej pruhy zeleně se zasakovacími příkopy a prostorem pro vzrostlé stromy. Naproti terminálu mohou cestující dále využít čtyřpatrového parkovacího domu určeného až pro tisíc vozů.

Čtěte také:

Tréninková sportovní hala v Borkách

Minuty z minulých týdnů:

Malfinio

Projectstudio8

Horalík Ateliér

Markéta Bromová architekti

TaK Architects

dkarchitekti

atelier-r

Podzimní radosti

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU