TaK Architects

Architektura jako zhmotněná myšlenka

Kdo, co, kdy a kde? Architektonickou kancelář Marka Tichého TaK Architects tvoří tým architektů a inženýrů, kteří se zabývají projekty ve veřejném prostoru, novostavbami, rekonstrukcemi a interiéry. Za své realizace sbírá ateliér četná ocenění. Projekt rekonstrukce budovy bývalých Elektrických podniků, jež získal cenu Stavba roku 2021, se stal finalistou České ceny za architekturu 2022. Kanceláře společnosti WPP v této budově pak byly oceněny v soutěži Kanceláře roku 2021. V soutěži BigSEE Architecture Award 2022 architekti zvítězili hned ve dvou kategoriích, a to s projektem Hotelu Comfort v Praze a bytovým domem v Čelákovicích.

Mezi první projekty ateliéru patří obnova Volmanovy vily, která se po dlouhotrvající rekonstrukci letos otevřela veřejnosti. Do MINUTY vybrali architekti vedle této stavby další zásadní projekty ateliéru.

Znovuoživená Volmanova vila

Autoři návrhu: Marek Tichý, Magdalena Kurfürstová

Lokalita: Stankovského, Čelákovice

Rok dokončení: 2022

Významnou funkcionalistickou stavbu navrhli architekti Karel Janů a Jiří Štursa pro továrníka Josefa Volmana, dokončena byla v roce 1939. V prvorepublikové stavbě našla po druhé světové válce po znárodnění Volmanových závodů své zázemí podniková mateřská škola. Po jejím odchodu byla vila postupně drancována a téměř nevratně poškozena. Volmanovu vilu zachránila skupina podnikatelů, Čelákovických patriotů, kteří se ji rozhodli opravit a vdechnout jí nový život. Na pomoc s projektem rekonstrukce si vybrali právě architekty z ateliéru TaK Architects.

Vila sloužila jako reprezentativní objekt vedení firmy zasazený v rozlehlém anglickém parku, celý soubor je zapsanou nemovitou kulturní památkou. Architekti připravovali stavbu téměř deset let, zdlouhavá byla zejména diskuze o vzhledu částí, které nebyly zachovány, způsob záchrany železobetonového skeletu v havarijním stavu a restaurování. Do práce byl zapojen tým historiků, restaurátorů a specialistů na netradiční technologie. Nechyběla ani diskuze s památkáři. Následně se dalších téměř pět let projekt obnovy realizoval. Volmanova vila, jejíž oprava byla dokončena teprve nedávno, se veřejnosti zpřístupnila u příležitosti říjnového festivalu Den architektury.

Elektrické podniky aneb Bubenská 1

Autoři návrhu: Marek Tichý, Jana Kulíková, Lucie Douděrová, Štěpán Macura, Pavla Brůžová

Lokalita: Praha 7

Rok dokončení: 2020

Na jaře roku 2018 začala rekonstrukce budovy bývalých Elektrických podniků v pražských Holešovicích. Kancelářská budova pochází z pera architektů Adolfa Beneše a Josefa Kříže. Funkcionalistická stavba s rozlehlým půdorysem velikosti dvou činžovních bloků se skládá z padesátimetrové hlavní lodi, kterou obklopuje šest pater galerií. Vedle rekonstrukce samotné stavby, naprosté většiny kancelářských a společenských prostor, bývalé polikliniky, jejích obvodových plášťů a parteru dojde také k obnově navazujících prostor elektrárenské dvorany, prvorepublikové lístkárny, velkého sálu a obchodních jednotek v přízemí navazující na exteriér.

Vzhledem k historické hodnotě stavby, její velikosti a složitosti architekti sestavili mnohočetný mezioborový tým, spolupracovali se skupinami badatelů, stavebních historiků, restaurátorů, expertních kanceláří a v neposlední řadě s pracovišti památkové péče. Jedna z největších a technicky nejnáročnějších rekonstrukcí památkově chráněného objektu na území Prahy přináší nové poznatky o meziválečné architektuře a možnostech její obnovy. Objekt dnes opět plní funkci moderní administrativní budovy s nadstandardními inspirativními prostory nejen pro práci.

Staroměstská brána

Autoři návrhu: Marek Tichý, Kateřina Prausová, Klára Tichá, Štěpán Macura, Jana Šulavová, Šárka Kadeřábková

Lokalita: Praha 1

Architekti se v tomto projektu zabývají komplexní rekonstrukcí brutalistního hotelu InterContinental, současně jeho dostavbou, částečnou konverzí a zejména revitalizací rozsáhlého území v jeho okolí. V první části se jedná o vytvoření nových veřejných ploch na konci Pařížské třídy a Dvořákova nábřeží. Návrh spočívá v dokončení historické městské třídy lemované alejí na jedné straně a obchodním parterem na straně druhé. Prodloužená a rozšířená Pařížská ulice pak bude zakončena piazzettou sestupující na úroveň vltavské náplavky. Cílem návrhu je eliminovat kolizní místa a zpřehlednit dopravní obslužnost s důrazem na pohyb pěších.

Další rozšíření a očištění od automobilové dopravy čeká také náměstí Miloše Formana. Právě proslulý režisér je symbolem místa, kde vznikne památník českého filmu, jež bude odkazovat na českou filmovou historii a její úspěchy. V rámci rekonstrukce hotelu InterContinental je záměrem autorů propojit urbanizovaný prostor města a kompozici hotelu. Významnou složkou projektu je především doplnění městské zeleně, a to jak v linii ulice Pařížská a na náměstí Miloše Formana, tak v zahradách hotelu, kde vzniknou ovocné sady s okrasnými a hospodářskými keři.

Přírůstek do Obecního dvoru

Autoři návrhu: Ricardo Bofill // RBTA, Marek Tichý, Markéta Brandová, Pavla Brůžová, Ema Zábojová

Lokalita: Praha 1

Rok dokončení: 2016

Komplex Obecního dvora tvoří čtyři historické budovy obíhající kolem vnitřního dvora. Historie tohoto místa sahá do 16. století, kdy byla postavena pozdně gotická budova, která se postupně rozšiřovala a dostavovala, v polovině 19. století zde například vyrostla obecní škola. Obecní dvůr využívaly městské služby, nejprve hasiči a komunální služby, poté i teplárny. Od povodní v roce 2002 objekt chátral.

Rekonstrukci Obecního dvoru uskutečnili architekti ve spolupráci s katalánským studiem R. Bofilla RBTA s respektem k jeho charakteru a historické atmosféře místa. Obnovené budovy doplnila novostavba obytného domu, jehož výrazná fasáda reflektuje místní kontext. Zatímco přízemí stavby architekti zahalili do zelené extenzivní fasády, v patrech fasádu definují nerezové posuvné panely z prořezávaného plechu s naturálními motivy. Úpravy zahrady ve vnitřním areálu dvora provedli architekti s ohledem na původní vzrostlé stromy.

Hra světel v Divadle Na zábradlí

Autoři návrhu: Marek Tichý, Jana Šulavová, Jan Tomeš, Markéta Brandová

Lokalita: Anenské náměstí 209/5, Praha 1

Rok dokončení: 2017

Klasicistní novostavba z roku 1832 a s historií sahající až do 12. století je sídlem Divadla Na zábradlí, známého především jako místo působení prvního českého prezidenta Václava Havla. Architekti divadlu navrhli nový prostor lobby a galerie, které jsou jednoduché, univerzální a proměnlivé podobně jako divadelní scéna. Při volbě barevnosti prostor se autoři návrhu řídili podle nové grafiky divadla: pracovali jak s denním světlem pronikajícím přes skleněné prvky hluboko do dvora, tak s příhodně umístěným umělým osvětlením dotvářejícím divadelní atmosféru.

Minuty z minulých týdnů:

dkarchitekti

atelier-r

Podzimní radosti

Nebourej, transformuj!

Obliqo

Studio Hra

Henkai architekti

Studio Versatile

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU