dkarchitekti

Nevšední projekty vznikající ve spolupráci s klienty

Kdo, co, kdy a kde? V roce 2016 vznikla architektonická kancelář dkarchitekti, v jejímž čele stojí architekt David Kudla. Společně s ním architekti a stavební inženýři projektují architekturu různých měřítek. „Poskytnout našim klientům kvalitní službu je pro nás důležitější než stavět ambiciózní projekty. Přesto umíme tvořit nevšední architekturu, která je cílem naší práce,“ říkají. V portfoliu ateliéru najdeme nejen městskou plaveckou halu v Lounech, která se stala Stavbou roku 2021, ale také například polikliniku, tramvajovou vozovnu nebo kanceláře pro softwarovou firmu. Více o nich přinášíme v MINUTĚ.

Stavba roku 2021

Autoři návrhu: David Kudla, Filip Malý, Monika Fojtíková

Lokalita: Louny

Rok realizace: 2020

Hmota stavby má podobu solitérního kompaktního boxu, přesto chytře reaguje na svažité podmínky terénu. Dvoupodlažní objekt bazénu využívá výškového rozdílu zaklesnutím do terénu a jeho střecha kopíruje úhel přilehlé komunikace.

Architektura budovy snoubí jednoduchou hmotu a dynamiku okolního prostředí. Relativně prostý box zahalený do elegantního černého pláště se na jižní straně otevírá návštěvníkům. Kompletně transparentní jižní stranu architekti zasklili až šest metrů vysokými kusy skla. Ostře řezané tvary obálky zjemnili zvlněnou fasádou inspirovanou křivkami pohybu vody a tektonickým tvarováním místní krajiny.

Rekonstruovaná poliklinika

Autoři návrhu: David Kudla, Petr Svoboda, Olda Fikejs

Lokalita: Brno-Lesná

Rok realizace: 2019

Realizovaná etapa rekonstrukce fasádního pláště respektuje a nově řeší nejen promyšlené návaznosti jednotlivých hmot objektu, ale hlavně atypické členění fasády na cihelný sokl, dva bílé kontrastující horizontální pásy z omítky a výraznou plochu lehkého proskleného pláště. Spojovací krčky jsou v souladu s původním řešením provedeny odlišným systémem velkoformátového zasklení, jehož součástí jsou ventilační křídla důmyslně skrytá v rastru subtilních sloupků fasádního systému.

Kanceláře firmy Lundegaard

Autoři návrhu: David Kudla, Filip Malý

Lokalita: Brno

Rok realizace: 2017

Interiér kanceláře rozdělili architekti do několika zón, každé s odlišným charakterem. Návštěvníka při vstupu vítá velkorysý společenský prostor s barem, kterému dominuje zasedačka kruhového půdorysu oddělená od zbylých prostor flexibilním poloprůhledným závěsem.

Autoři návrhu při tvorbě prostoru využili konfrontace racionality a emocí. V mnoha oborech jsou pracovní týmy rozděleny primárně na dvě části – techniky a návrháře neboli racionalisty a poety. Totéž dělení sledují architekti ve své práci: stavební inženýři a architekti. U klienta z IT oblasti tomu není jinak: modrý a zelený tým. Jejich kanceláře ilustrují přesvědčení, že perfektní produkt lze vytvořit pouze vzájemným prolínáním těchto dvou částí, nalezením správného poměru a spojením obou složek v jeden celek. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba vytvořit prostor pro setkávání – coworking – garden – lundegaarden.

DEPO Pisárky

Autoři návrhu: David Kudla, Filip Malý

Lokalita: Brno-Pisárky

Rok realizace: 2020

Předmětem zpracovávané zakázky bylo kromě haly pro očistu tramvají i nové zastřešení kolejí, automatické výhybky, rekonstrukce stávajícího kolejiště a péče o některé části historických budov. Plocha celého řešení byla zhruba šestkrát větší, než tvoří samotná hala denního ošetření a očištění.

Objekt haly podél ulice Hlinky koncipovali architekti do průjezdného hranolu, který pokrývá členitá fasáda tříštící hluk od projíždějících souprav po sousední tramvajové trati. V rámci hmoty umístili autoři návrhu pouze jedno okno, které stojí na konci celého pracovního procesu, jehož produktem je očištěná a ošetřená tramvaj. Pro důstojnou podobu celé stavby navrhli jedinečné řešení pro dvoje velká vrata o rozměrech přes 5,5 metru nacházející se v čelech stavby. Cílem projektu bylo zcela skrýt existenci velkých otvorů, které se v červeném portálu nečekaně otevřou při příjezdu tramvaje.

Královská sportovní hala

Autoři návrhu: David Kudla, Olda Fikejs

Lokalita: Most

Novodobý dramatický vývoj proměnil historické královské město na výjimečné osídlení se silným urbanistickým tématem včetně výstavby kvalitních architektonických děl. Jeho výjimečnost je dotvořena neuvěřitelnými úspěchy ženského házenkářského týmu s dosud devíti tituly v řadě. Architekti na tomto místě nalezli zajímavé souvislosti z historie i současnosti a promítli je do podoby haly s vlastním příběhem, který není primárním cílem, ale vzešel jako přidaná hodnota stavby.

Samotný pohled na sportovní halu připomíná symbol koruny, která je běžným symbolem výjimečnosti užívaný v minulosti i současnosti. Tento tvar vznikl z logické úvahy o principu odvodnění plochého zastřešení nad sportovní plochou, které se zajišťuje vyspádováním standardním způsobem. Pouhým natočením této soustavy o 45 stupňů se do tvaru střešní atiky promítá sklon vyspádovaných ploch, nápadně připomínající tvar koruny. Autoři návrhu tak příhodně a nenásilně využili standardního řešení s drobnou úpravou zapadající do královských souvislostí.

Minuty z minulých týdnů:

atelier-r

Podzimní radosti

Nebourej, transformuj!

Obliqo

Studio Hra

Henkai architekti

Studio Versatile

Budoucnost Prahy podél řeky

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU