Proč je podle Vás tento prostor pro studenty důležitý?

Od začátku myšlenky přestavby průmyslové budovy původní uhelny jsme měli s investorem na mysli vytvořit nový typ prostoru, neformální, industriální a doplnit tak prostředí, které mohou studenti VŠCHT využívat. Dnes mají k dispozici chodby a učebny klasicizující Engelovy budovy a jedno respirium vestavěné do vnitrobloku. Transformovaná uhelna může být pro studenty atraktivní tím, že je zároveň syrová, autentická a jiná. Prostor slouží pro malé přednášky, setkávání a nárazové akce.

S jakými obtížemi jste se během rekonstrukce potýkali?

Největší obtíží při rekonstrukci bylo najít správnou formu konzervace stávajících pohledových železobetonových konstrukcí, opravit je dost na to, aby je klient přijal, aby byly bezpečné, v čase udržitelné a přitom neztratily svoji původní krásu.

Co Vám často při rekonstrukcích činí problémy? Je něco, co se opakuje? Případně výjimečná příhoda?

Asi není veselá příhoda z natáčení, že každá rekonstrukce se prodraží. Není v silách investora, architekta, ale i stavební firmy předvídat všechna úskalí, která se při rekonstrukci vyskytnou. Ale někdy je to opravdu dobrodružství. Objev čtyři metry hluboké hradby ze 13. století pod slavonickým Spolkovým domem patřil mezi ta větší překvapení. Nebo například při rekonstrukci společnosti Lasvit se našla pod podlahou v domě 23 metrů hluboká studna.