Search
Close this search box.

Česká cena za architekturu

Soutěžní přehlídku vyhlašuje od roku 2016 Česká komora architektů, jejímž posláním je pečovat o stavební kulturu v České republice a podporovat její vysokou úroveň. Hlavním záměrem soutěže je propagovat práci etablovaných i začínajících architektů, a to na základě jejich estetické a technické kvality s důrazem na kontext vzniku, vztah k okolí a společenský přínos.

Nominované projekty 7. ročníku

Z celkem 201 projektů realizovaných v posledních pěti letech na území České republiky vybrala sedmičlenná mezinárodní porota do užší nominace devětadvacet realizací, které se ucházely o Hlavní cenu ČCA.

Dvacet devět podob české architektury

Vítěz České ceny za architekturu 2022

Během slavnostního galavečera představila ČKA držitele cen partnerů a udělena byla také cena za výjimečný počin, a to Janě Kostelecké za přiblížení architektury dětem. Dům na Kozině jako vítězný projekt České ceny za architekturu tvořil finálovou pětici společně se čtyřmi dalšími: Hlídka na Stráži (Mjölk architekti), Knihovna IGI Vratislavice (atakarchitekti), Palác elektrických podniků (TaK Architects), Pavilon Z (A8000).

Hlavní cenu si nakonec za projekt v Trhových Svinách odnesli architekti Jiří a Barbora Weinzettlovi z ateliéru 111 architekti.

Dům na Kozině


Podporujeme:

Podporujeme