Inspirací proti negativním projevům klimatické změny

Soutěž Adapterra Awards představila letošní finalisty

DADA District, foto: Vojta Herout

Události posledních týdnů by měly být varovným znamením pro zvýšení úsilí při boji proti klimatickým změnám. Projekty, které se snaží přijít s řešením, jak zabránit nepříznivým dopadům, jako je přehřívání měst, přívalové deště nebo sucho, každoročně prezentuje a oceňuje soutěž Adapterra Awards.

Ze sedmdesáti přihlášených projektů porota letos vybrala osmnáct nejlepších a veřejnost nyní může hlasovat pro vítěze kategorie Cena sympatie. Mezi finalisty je například projekt DADA District se zelenou střechou, který v roce 2020 navrhlo studio KOGAA ve spolupráci s GreenVille service a Vendulou Vaněčkovou.

Jakými dalšími projekty se inspirovat?

Nejvíce adaptačních řešení najdeme v Jihomoravském kraji a v Praze. Projekty inovativních přestaveb veřejných budov, soběstačných domů, rozsáhlých obnov tůní a mokřadů či protierozní opatření v krajině soutěží ve čtyřech kategoriích (volná krajina, zastavěná území, pracovní prostředí, náš domov) a ocenění získají také tři speciální regionální projekty. Ať už se jedná o soukromé nebo veřejné stavby, záměrem každého projektu je aktivně se zapojit do boje proti negativním projevům změny klimatu.

Projekty do krajiny i měst doplňují především zeleň a vodní prvky. „U budov a veřejných prostranství se obvykle ještě kombinují s využitím chytrých technologií, udržitelné energie a některých technických prvků – například stínících, retenčních či šetřících pitnou vodu,“ dodává koordinátorka soutěže Andrea Křivánková z Nadace Partnerství, jež soutěž společně s Integra Consulting pod záštitou Ministerstva životního prostředí pořádá.

Zelená střecha na panelovém domě v Brně

Střechu osmipatrového panelového domu v brněnských Bohunicích pokrývá zelený koberec, který v létě funguje jako chladicí prvek, v zimě zase střechu izoluje a zabraňuje úniku tepla. Dalšími výhodami je schopnost zadržovat dešťovou vodu a redukce hluku. Původní střecha z asfaltových pásů již přestala plnit svou funkci, a proto došlo k její rekonstrukci a proměně na vegetační střechu.

Autor návrhu: Ing. Antonín Novák
Rok realizace: 2020

Residence Sakura

Autor návrhu: Jestico + Whiles, Flera s.r.o.
Realizace: 2017-2019

V pražských Košířích mají obyvatelé Residence Sakura nejen zelenou střechu, rostliny zde prorůstají také obvodovými římsami a zeleň dále pokračuje i v poloveřejném parku s vysázenými stromy. Do akumulačních nádrží se odebírá dešťová voda, která slouží pro zalévání květníků osázených trvalkami, travinami a drobnými keři nebo popínavých rostlin v konstrukci po stranách budovy.

Školní budova 21. století

Budova pražské střední školy v Českobrodské ulici v Praze 9 prošla proměnou na chytrou, bezpečnou a trvale udržitelnou stavbu, která je díky schopnosti vyrábět si energii také energeticky a uhlíkově pozitivní. Pomocí tepelných čerpadel a fotovoltaické elektrárny dokáže škola vyrobit víc energie, než spotřebuje.

Přehřívání stavby brání chytré technologie a zelené plochy, včetně zelené střechy. Součástí řešení jsou také akumulační a retenční nádrže pro zadržení dešťové vody. Vedení školy a zastupitelé města chtějí tímto projektem ukázat cestu k novému standardu ve výstavbě a dát impulz učňovskému školství.

Autor návrhu: ECOTEN s.r.o.
Realizace: 2019-2022

Chytrá radnice

Zatímco na střeše nové radnice na Praze 12 se nachází fotovoltaická elektrárna, pod budovu autoři projektu umístili nádrž na dešťovou vodu. Součástí adaptačního řešení je také dobíjecí stanice na elektromobily, a to na parkovišti a v suterénu. Elektrická energie částečně pochází z udržitelných zdrojů, díky čemuž má stavba nižší nároky na spotřebu vody a tepla. Vytápění, chlazení i stínění budovy automaticky reaguje na míru oslunění či otevření oken.

Autoři návrhu: Ing. arch. Jana Mastíková, Loxia a.s.
Realizace: 2019 – 2021

Kulturní centrum

V Klášterci nad Ohří došlo k rekonstrukci kulturního domu a městské knihovny, které se staly jedním z nejmodernějších kulturních center v České republice. Dům získal novou obálku, solární technologie, rekuperační jednotku i vsakovací nádrže na dešťovou vodu. Přehřívání zabraňuje světlý plášť budovy a střechy společně s nově vysazenou zelení. Dům ochlazuje moderní chladicí jednotka a větrání probíhá rekuperací tepla z odpadního vzduchu. Velkými okny pak v zimě pronikají sluneční paprsky přinášející teplo.

Autoři návrhu: Ing. arch. Dalibor Borák, Energy Benefit Centre; Ing. Vlastislav Janík
Realizace: 2020 – 2021

Flight Park Javorový

Budova beskydského paraglidingového centra se zelenou střechou efektivně využívá vodu, teplo i energie podle obsazenosti pokojů. Cílem autorů projektu bylo vytvořit co nejvíce energeticky soběstačný systém. Otevřená dřevostavba disponuje softwarem pro její řízení, a to jak rezervačního systému a sdíleného baru, tak i řízení prvků zajišťujících bezpečnost a kontrolovanou distribuci elektrické energie. Kromě fotovoltaické elektrárny na střeše stojí za pozornost také malá aquaponická farma hospodařící s užitkovou vodou ze studny. Střecha malé hospodářské budovy pak slouží pro pěstování zeleniny.

Autor návrhu: Dalibor Carbol
Rok realizace: 2018

Energeticky plusový dům ALFADOME ZERO

ALFADOME ZERO je lehká montovaná stavba z CLT modulů z masivního smrkového dřeva a se střechou tvořenou fotovoltaickými moduly. Dům ročně vyprodukuje téměř pětkrát více elektrické energie, než spotřebuje na svůj provoz, svícení, vytápění, větrání, chlazení i ohřev teplé vody. Pro jeho stavbu použili autoři projektu nejprogresivnější materiály, nejefektivnější energetické celky a nejnovější přístupy ke stavění.

Autoři návrhu: Ing. Dalibor Skácel, PhD., Alfaprojekt, s.r.o., Ing. Jiří Tokar, Ing. Kateřina Tokarová
Rok realizace: 2014 – 2017

Soběstačný dům

Do projektu Českého soběstačného domu se zapojilo čtyřicet odborníků a nadšenců z akademické i soukromé sféry. V Jižních Čechách společně postavili dům, který vyrábí veškerou potřebnou elektrickou energii ze slunce, topí biomasou, zachycuje maximum dešťové vody, splachuje s ní a po přečištění ji využívá i ve sprše.

Autoři návrhu: Ing. Arch. Vojtěch Lichý (architektura), Michal Klečka a Tomáš Vocílka (energetika)
Rok realizace: 2021 – 2022

V místě, kam nevedou žádné inženýrské sítě, realizovali dům, jež vyniká schopností maximalizovat hospodárnost se všemi zdroji, zejména s elektrickou energií a vodou. Stavba dále pomáhá snižovat uhlíkovou stopu i emise a dále zvyšuje poměr obnovitelných zdrojů v energetickém mixu České republiky.


Další články:

Sedmdesát adeptů soutěží o Adapterra Awards 2022

Vyberte nejlepší nápad reagující na změnu klimatu

Biocentrum Mokroš

Finále Adapterra Awards je zde

Soběstačný dům Chimney

ČSOB Kampus

Dům vody a tónů

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU