Atelier SAD

Daleko za horizont

Foto: BoysPlayNice

Kdo, co, kdy a kde? První realizací Atelieru SAD byla dostavba rodinného domu ve Všenorech. Architekti mají za sebou projekty interiérů, kanceláří, urbanistických studií, uměleckých objektů, čerpacích stanic, škol nebo nahrávacích studií. Ateliér vznikl v roce 2002 a vlastní realizační firmu MY76, která umožňuje architektům a stavařům práci také mimo tradiční mantinely oboru. Jejich filozofie spočívá v autenticitě založené na překračování hranic, zvědavosti, dobrodružství a radosti z experimentů.

Jen dobrý strom nese dobré ovoce a daří se mu, pouze jen pokud i půda, ze které vychází, kvalitní. A pokud je péče o něj dostatečná. Naši práci poznáte nejlépe tak, že si od nás vezmete pomyslné jablko a zakousnete se do něj,“ zvou architekti do svého portfolia.

Rašovka

Autoři: MgA. Adam Jirkal, Ing. arch. Tomáš Kubák // Atelier SAD

Spolupráce: Iveta Zachariášová, interiérový design

Lokalita: Šimonovice, Český ráj

Plocha pozemku: 1685 m²

Zastavěná plocha: 158 m²

Užitná plocha: 153 m²

Rok dokončení: 2020

S respektem k místním tradicím navrhli architekti rodinný dům na jižním svahu ještědského hřebene ve výšce 600 metrů nad mořem. Prosklený železobetonový dům pokrývá sedlová střecha z falcovaného hliníkového plechu antracitové barvy a obepíná jej fasáda z portugalského korku. Realizace se umístila na třetím místě v kategorii Stavby pro bydlení v Soutěži Karla Hubáčka ‒ Stavba roku Libereckého kraje 2021.

Obdélníková hmota domu se zešikma zařezává do strmého svahu silnice a hřeben se pomyslně sklání po svahu dolů do zahrady. Část střechy domu je určena pro parkování vozidel a prostřednictvím této části je dům propojen s komunikací vedoucí podél pozemku. Z druhé strany se dům otevírá krajině díky celoprosklené stěně ustupující za obrysovou hranu a vytvářející prostor zastřešené terasy.

Cílem návrhu bylo propojit obytný prostor domu se zahradou, čemuž napomáhají také posuvné portály. Interiér domu měla na starosti Iveta Zachariášová. Dominantu tvoří od krovu zavěšený otočný francouzský litinový krb. Vnitřní prostory sjednocuje tmavá hnědočervená podlahová stěrka, zatímco venkovní dlažba vznikla z velkých, starých, ochozených žulových kamenů.

Krymská

Zpracovatelský tým: MgA. Adam Jirkal, Ing. arch. Lucie Červená, Ing. arch. Radka Argayová, Ing. arch. Jakub Jirman, Ing. arch. Richard Kokeš, MgA. Irena Hradecká // Atelier SAD

Stav: architektonická studie

Lokalita: Praha

Architekti jsou také autory studie veřejného prostoru ve Vršovicích, kde se podíleli jak na regulaci nově vznikajících budov, tak na podobě náměstí a souvisejících prostor. S ohledem na požadavky všech aktérů přichází s multifunkčním prostorem, který vychází z charakteru starých Vršovic a legendární ulice Krymská, která do náměstí ústí. Návrh obnovuje zapojení parterů okolních domů a redukuje parkování aut. S respektem k historii použili autoři původní kvalitní materiály a účelný mobiliář. Nové obytné a reprezentativní prostranství má především rozvíjet aktivity místních obyvatel a zároveň pojmout ty, které zatím scházejí.

Rozdílné výškové uspořádaní řeší architekti pobytovým schodištěm a použitou dlažbou. Do návrhu jsou zahrnuty současné přístupy práce s vodu ve městě v nezvyklých formách (retenční tůňka, potůček, vodní pumpa). Prostor nabízí dostatek stínu pod vysazenými stromy a mobiliářem soustředěným kolem nich. Součástí je také úprava nároží – brány do náměstí se zastávkou MHD, jehož prostor vymezuje zkosený dominantní roh bloku novostavby Magnolia.

Zoo Jihlava

Autoři: Ing. arch. Martin Kalhous, Ing. arch. Lucie Červená // Atelier SAD

Spolupráce:, Ing. arch. Ivana Nechajová, Ing. arch. Markéta Jírová, Kamila Vodrážková, Ing. arch. Martina Sýkorová – UCEEB

Stav: Koncepce strategie rozvoje

Rok projektu: 2020

Cílem strategie je koncepční plán rozvoje Zoo Jihlava, a to jak funkčního tak prostorového. Hlavním mottem rozvoje je hledání fyzického i pocitového propojení s okolním městem. Definuje vnitřní i vnější rezervy k rozvoji areálu. Věnuje se optimalizaci návštěvnických tras. Navrhuje rozvoj nových i stávajících expozic a jejich zázemí. Strategie definuje šest základních cílů jejichž prioritou je vznik veřejného prostranství pro každého s důrazem na často opomíjený vztah dětí a města. Součástí je také podpora fungování jihlavské zoo jako jednoho z míst náležících městu krátkých vzdáleností.

Přestavba stodoly

Autoři: Ing. arch. Martin Kalhous // Atelier SAD

Spolupráce: Ing. arch. Peter Panulín

Realizace: Ing. Tomáš Kalhous // My76 s.ro.

Lokalita: Loubí

Rok dokončení: 2017

Plocha: 92 m2

Původně hospodářskou budovu architekti přeměnili na udržitelné a vzdušné bydlení. Vybudováním nového okna a větracích otvorů ve stěnách peren prostor prosvětlili a na místě dřívějšího mlatu vytvořili obývací prostor. Do druhé části stavby vestavěli dřevostavbu s kuchyní v přední části, hygienickým zázemím na boku a ložnicí na patře.

PORT X

Autoři: MgA. Adam Jirkal, MgA. Jerry Koza // Atelier SAD

Spolupráce: Josef Průša, Dušan Sinetar, Ing. Vít Markvart

Rok dokončení: 2013

Plocha: 155 m2

Užitná plocha: 105,5 m+ 35,5 m2 (terasa)

Pro Lukáše Otevřela navrhl ateliér SAD PORT X – původně showroom, který nyní slouží jako obytný nebo eventový prostor. Hmota objektu má obdélníkový tvar, jedno podlaží a pultovou střechu. Charakteristickým rysem je prosklená fasáda s francouzskými okny, na niž dále navazuje zastřešená terasa. Na bočních stěnách najdeme okenní otvory, uvnitř pak stěny, strop a podlahy obložené sibiřským modřínem.

Minuty z minulých týdnů:

UYO

Janský Dunděra aka MCDJ

Opočenský Valouch architekti

Malfinio

Projectstudio8

Horalík Ateliér

Markéta Bromová architekti

TaK Architects

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU