PLATFORMA ARCHITEKTI

Nejnovější projekty od architektů z Brna

Architektonický a projekční ateliér PLATFORMA tvoří tým architektů, stavebních inženýrů, grafiků, designérů a dalších odborníků, kteří spolupracují na projektech staveb, veřejných prostor a interiérů.

V roce 2005 založili architekti David Průša a Oldřich Bajger ve spolupráci se scénografem Radomírem Otýpkou kancelář Platforma Ostrava. O tři roky později se kancelář po odchodu Oldřicha Bajgera přejmenovala na Platforma architekti a od roku 2012 má své sídlo v Brně, kde působí a navrhuje široké spektrum architektury od urbanismu, administrativních a polyfunkčních objektů po sportovní, dopravní, průmyslové, zdravotnické nebo kulturní stavby, a především pak bytové a rodinné domy.

Dům Kultury POKLAD

Autoři návrhu: Ing. arch. David Průša, Ing. arch. Jana Stavinohová, MgA. Radomír Otýpka, Ing. arch. Katarín Srnová, Ing. arch. Ivana Machů, Ing. arch. Alžběta Vyhnalíková

Lokalita: Ostrava-Poruba

Rok realizace: 2021

Zastavěná plocha: 2 251,94 m2

Obestavěný prostor: 32 010,00 m3

V blokové zástavbě z období socialistického realismu architekti modernizovali a rekonstruovali objekt kulturního domu z šedesátých let minulého století. Autoři návrhu ponechali domu jeho původní účel a navrátili mu dřívější podobu. Realizované změny jsou vyabstrahovanou formou obrazu současného pojetí architektury a jejího vnímání.

Koncept rekonstrukce vychází z původního členění a hmotového uspořádání celého domu. Monumentalitu objektu umocnil hlavní centrální nástup do střední části, odlehčená vstupní hmota a transparentní skleněný ,,kvádr“. V bočních křídlech došlo k odstranění původních vstupů a vnitřního schodiště. Hlavní vstup do objektu definují rizality (římsy), jež vychází ze stejného principu jako u starověkých egyptských chrámů.

Dominantním prostorem kulturního domu je divadelní a koncertní sál, k němu je přidružen víceúčelový sál, kulturní centrum s alternativou divadla loutek a baletní škola. Součástí prostor domu je také restaurace, hudební klub a bar. Za tuto realizaci byli architekti nominováni na Českou cenu za architekturu 2022.

FLOW HOUSE

Autoři návrhu: Ing. arch. David Průša, Ing. arch. Katarína Srnová

Rok realizace: 2021

Zastavěná plocha domu: 523,91 m2

Užitná plocha domu: 397,40 m2

Obestavěný prostor domu: 1 775,35 m3

Na přání majitelky domu architekti navrhli plynoucí dům v plynoucím terénu, který poskytuje absolutní venkovní intimní prostor. Jednoduchý atriový dům na platformě kopíruje souvisle svažitý terén. Hlavní hmotu domu tvoří celkem tři křídla, která vytvářejí písmeno U a spojuje je krytá terasa s kruhovým otvorem.

Dům architekti směrem k místní komunikaci odhlučnili a otevřeli do zahrady v západní části, kde vytvořili skrytý a klidný obytný prostor. Přehledný jednopodlažní objekt se tak z klidové i společenské části domu otevírá výhledům do zahrady plné stromů a na protilehlé kopce. Vzniklá oáza klidu se uzavírá nezvaným pohledům.

Multifunkční sportovní hala v Ostravě

Autoři návrhu: Ing. arch. David Průša, Ing. arch. Katarína Srnová, Ing. arch. Alžběta Vyhnalíková, Ing. arch. Alena Mazalová, Ing. arch. Simona Dlouhá, Tereza Kusnierzová, Ing. arch. Petr Rozsypal, Ing. arch. Yevhenii Krasnikov

Lokalita: Ostrava

Status: studie, projektová dokumentace

Plánovaný rok dokončení: 2024

Vizualizace: MISS3

Původní stavbu provozní haly Dopravního podniku Ostrava architekti přeměnili na sportovní halu. Stavba v průmyslovém areálu původně sloužila ke garážování autobusů a skladování olejů. Svými parametry nevyhovovala novému záměru, a proto autoři návrhu odstranili její střechu a do ponechaných obvodových stěn umístili novou „krabici“.

Stávající halu definuje fasáda z režného cihelného zdiva. Vložená nová sportovní hala sestává z otevřených prostor s tribunami a propojuje jednotlivá podlaží. Na hlavní halu navazuje tréninková hala, jež je s hlavním objektem propojena transparentním koridorem. Zatímco v převýšeném parteru najdeme dvě tréninkové plochy basketbalu a volejbalu, na patře se rozprostírá hřiště florbalu a gymnastiky.

Mezi oběma halami autoři návrhu vytvořili veřejný prostor se vzrostlými stromy a prostory pro sportovní, rekreační i relaxační aktivity, včetně kultury nebo občerstvení. Pro případnou změnu účelu a funkce do budoucna je řešení haly flexibilní, umožňuje rozebrání objektu nebo úpravy jeho formy.

Nové Hlinky

Autoři návrhu: Ing. arch. David Průša, Ing. arch. Katarína Škodová, Ing. arch. Simona Dlouhá, Ing. arch. Václav Machů, Ing. arch. Alena Mazalová

Lokalita: Brno

Plánovaný rok dokončení: 2023

Vizualizace: MISS3

Návrh polyfunkčního a bytového domu Nové Hlinky vychází ze stávající okolní zástavby a počítá s nově budovanou komunikací ve svažitém terénu. Nový objekt nárožního domu s šesti patry je vertikálně i horizontálně členěn a navazuje na přilehlé stavby. Vykousnutá část parteru podporuje nástup do nové ulice a odstupňované hmoty domu tvoří členitou a zároveň kompaktní zástavbu.

Architekti kaskádovitě rozčlenili fasádu uliční fronty Hlinky a podpořili stavbu materiálově i barevně ve čtyřech odstínech (bílé a tři šedé). V přízemí navrhli komerční prostory s velkými prosklenými výkladci a na střeše vytvořili zahradu s extenzivní zelení.

Nástavba na Moravském náměstí

Autoři návrhu: Ing. arch. David Průša, Ing. arch. Katarína Srnová, Ing. arch. Václav Machů, Ing. arch. Simona Dlouhá

Lokalita: Brno

Status: studie, projektová dokumentace

Vizualizace: MISS3

Návrh zahrnuje novou hmotu nástavby odkazující na střešní krajinu šikmých střech a organiky struktury města. Prolamovaná hmota tvoří terasy a šikmé roviny v citaci na původní krov. Fasády, střechy a stínění pokrývá pololesklý, šedý perforovaný plech umocňující kompaktnost nástavby jako novotvaru. Stínění terasy v podobě markýz integrovali architekti do fasády a osvětlení řešili pomocí světelných sloupků začleněných do nerezového zábradlí.

Minuty z minulých týdnů:

MONOM

Kilo Honč

NOIZ

GRAU Architects

Festivalový červen

Marco Maio Architects

IGLOO architekti

HUA HUA

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU