IGLOO architekti

Realizace, projekty i soutěžní návrhy ateliéru

Kdo, co, kdy a kde? Psal se rok 2009 když Jan Pačka, Igor Šimon a Zuzana Šimonová založili ateliér IGLOO architekti. Později se přidali ještě Radek Fila a Hana Nováková. „Žijeme (snad nejen) architekturou a utvářením veřejného prostoru. Ctíme ověřené hodnoty a současně hledáme nová řešení. Uctíváme tužku a skicák a současně aktivně implementujeme nové trendy kreativního procesu,“ říkají o sobě architekti.

Jejich portfolio tvoří interiéry, stavby i urbanistické projekty. V MINUTĚ najdete výběr projektů ateliéru včetně nejnovější realizace přístavby rodinného domu, chystaného projektu administrativního areálu nebo soutěžního návrhu informačního centra Zelená hora.

Nenápadná přístavba

V centru Nového Města na Moravě navrhli architekti přístavbu rodinného domu ve vnitřním dvoře historického měšťanského domu. Návrh občasného bydlení pro čtyřčlennou rodinu vychází z geometrie pozemku a pocitově splývá se stávající strukturou staveb, k níž však přidává soudobé prvky a architektonické detaily. Přístavba s chráněným venkovním pobytovým prostorem se otevírá do dvora se zahradou.

Materiálové řešení přístavby vychází z tradičních a místně používaných materiálů – dřevo, ocel, režně bílá omítka, kámen, sklo. Přístavba s pultovou střechou spádovanou do dvora je omítnuta bílou hlazenou omítkou. Architekti stavbu přizpůsobili morfologii terénu a rozdělili ji do několika výškových úrovní. Prosklený přízemní „krček“ slouží jako vstupní část a spojuje stávající objekt chlévů s novou přístavbu.

Zděná konstrukce domu s nosným obvodovým zdivem je založená na základových pasech. Dřevěné trámové stropy se záklopem autoři doplnili pomocnou ocelovou konstrukcí. Prosklené plochy v interiéru vytváří živé obrazy, jež se mění dle ročních období a světelných podmínek. Díky nim prostor získává hodnotné průhledy do exteriéru.

Tradiční venkovská architektura v novém

Také v tomto projektu rodinného domu v Zahořanech najdeme spojení tradičních materiálů s moderními prvky a interiér otevírající se do exteriéru skrze velkoryse pojaté prosklené plochy. Hmotu stavby vycházející z tvarosloví tradiční venkovské architektury doplňují současné detaily. Dále ji charakterizuje bílá hlazená omítka a symetrická sedlová střecha. Jednopodlažní objem garáže pak zastřešuje zelená plocha.

Řadový domek s ovocným stromem

V rámci přestavby rodinného domu v Brně-Židenicích se architekti drželi půdorysných rozměrů a konstrukční koncepce původního skromného domku v blokové řadové zástavbě. V přízemí vytvořili hlavní obytný prostor propojený s úzkou zahradou ve vnitrobloku, kde ponechali původní ovocný strom. V teplých dnech se tak zahrada stává dalším prostorem domu.

Administrativní areál firmy ICE

Ve Žďáru nad Sázavou navrhli IGLOO architekti pro firmu ICE administrativní výrobní areál, jenž nyní čeká na realizaci. V rámci urbanistického řešení chtějí autoři zachovat a revitalizovat vodní plochu rybníka. Dalším koncepčním motivem je propustnost daným územím pro pěší a cyklisty a současné napojení na existující pěší trasy v navazujících lokalitách města a krajiny.

Z prověřovaných variant architekti zvolili symetrickou hmotovou kompozici s podélnou orientací, kde čtyři halové sekce ve středu svírají dvě administrativní budovy po stranách. U hlavních vstupů akcentovaných ochranným loubím díky této kompozici vznikají předvstupní piazzetty.

Posunuté čtyřpodlažní administrativní budovy s ustoupeným horním podlažím v koncových polohách hmotové kompozice svírají a současně převyšují horizontální hmotu hal, rytmizovanou pilovitým tvarem střešních šedavých světlíků. Administrativy jsou navíc po patrech členěny výraznými horizontálami přesahujících říms, které plní funkci stínícího prvku a současně umožňují zabudování vnějších stínících žaluzií.

„… i cesta je cíl…“

Přestože projekt na informační a turistické centrum Zelené Hory v architektonické soutěži nezvítězil, návrh si zaslouží pozornost. Architekti v tomto případě ukázali snahu o citlivé začlenění záměru do krajiny a morfologie kopce Zelené hory. Teprve po vytvoření maximálně funkčního komplexního řešení, urbanistických vazeb a fungujícího, uměřeného dopravního řešení vykrystalizovala architektura nové stavby.

Hlavním cílem bylo především přirozené splynutí nové stavby se svahem kopce. Návrh využívá výrazné svažitosti terénu ke „skrytí“ většiny objemu pod terén do svahu a zatravnění. Pouze západním směrem k piazzettě vystupuje z terénu část hmoty stavby s dvousměrně orientovanou fasádou. Fasádní stěny svojí geometrií odkazují k půdorysné geometrii ambitu kostela svatého Jana Nepomuckého. Architekti zde uplatnili strukturální zasklení s vertikální proporcí členění a překrytím čela střešní konstrukce.

Střešní skořepina se otvírá do svahu zaobleným světlíkem, jakýmsi „přimhouřeným okem“, ke kostelu. Skořepina je tvarována tak, aby plynule navázala na křivku kopce. Hladké a monochromaticky světlé povrchy interiéru tvoří minimalistické pozadí, jež nechává vyniknout dramatické dynamice a materiálové hrubosti tří barokních soch umístěných podél prosklené fasády.

Minuty z minulých týdnů:

HUA HUA

Mimesis

Nabitý květen

NEW HOW

SENAA architekti

Poznejte GAO architects

Interiéry Studia e

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se

NAHORU