MINUTA v Moravské galerii

Přehled postřehů o architektuře, designu a umění

Kdo, co, kdy a kde? Budova Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně se stala pomyslnou výkladní skříní českého designu. V rámci úprav interiéru vznikly prostory k prezentaci současných designérů prostřednictvím jejich návrhů interiérových prvků a produktů. Nový koncept ART DESIGN FASHION mapuje projevy na poli designu a módy od počátku nového milénia, představuje dvě výstavy a otevřený depozitář skla, keramiky a porcelánu. Procházku brněnskou galerií doplníme v MINUTĚ tohoto týdne víkendovou knižní vánicí Knihex a pátečními filmy o architektuře v CAMPU.

ART DESIGN FASHION

Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice. Pracuje s volným i užitým uměním, fotografií, grafickým designem a architekturou. Ve správě galerie jsou čtyři architektonicky pozoruhodné budovy: Pražákův palác, Místodržitelský palác, vila Dušana S. Jurkoviče a nově zrekonstruované Uměleckoprůmyslové muzeum. Právě prostory muzea zaplnily vybrané objekty ukazující design ze všech úhlů.

Příběh o vrstevnaté historii designu vypráví výstava Jeskyně: Panorama designu skrze důležité vynálezy a objevy (spalovací motor, žárovky nebo 3D tiskárny), jež tvoří milníky průmyslových revolucí od konce 18. století dodnes. Místnost Design 2000+ je věnována prezentaci ikonických děl Maxima Velčovského a studia Olgoj Chorchoj. Sbírka organizovaná do šesti kategorií popisuje obecné tendence v současném designu. Vzpomínky, minulost a řemesla patří do skupiny Nostalgia, zatímco technologie a materiály budoucnosti spadají do množiny Vize. Emoce v kategorii Emo jsou v kontrastu hesly udržitelnost, upcykling nebo odpovědnost jako férové pojetí designu v části Fér. Naproti Funkci jako primární kvalitě designu se staví samoúčelnost umění – Ars.

Designér Maxim Velčovský se ujal spolu s kurátorem Radkem Wohlmuthem a studiem Edit! prostorové interpretace expozice Black & Light Depo – otevřeného depozitáře poskytujícího komplexní pohled na sbírky skla, porcelánu a keramiky. Ambasadorkou expozice Fashion 2000+ je módní návrhářka Liběna Rochová. Designérka Eva Eisler navrhla Designshop a designér David Karásek se ujal návrhu odpočinkového respiria. V prostoru muzea má své místo také Démon růstu od umělce Krištofa Kintery a lávky od studia Olgoj Chorchoj.

Architekt Marek Štěpán je autorem rozměrného objektu Mrak umístěném na terase Uměleckoprůmyslového muzea. V produkci Moravské galerie vznikl také film Tomáše Svobody s názvem Belfegor, továrna na život. Snímek je kritickým esejem o práci a jejích proměnách v průběhu čtyř průmyslových revolucí. Návštěvníkům umožňuje vnímat design ve větší komplexitě.

Jiří Pelcl Design

Designér Jiří Pelcl má za sebou čtyřicetiletou kariéru. Adam Štěch, kurátor přehlídky designérovi tvorby, o něm říká: „Jakoby Jiří Pelcl nepoznal ve své tvorbě žádné hranice. V průběhu své kariéry si v designu vyzkoušel téměř vše. Nejdříve pracoval v prostředí socialistického průmyslového plánování, aby se pak stal rebelem revoltujícím ve skupině Atika proti nízké kvalitě průmyslové výroby, čímž se stal zároveň pionýrem postmoderních tendencí u nás. Ty se pak v jeho tvorbě transformovaly do další podoby se změnou naší společnosti a nastolením tržní ekonomiky a svobodného společenského řádu. Od devadesátých let pak svůj talent využil v mnoha oborech a tvůrčích typologiích zároveň. Pracoval pro průmysl, galerie, navrhoval architekturu a interiéry, často si odskočil i k autorské řemeslně založené tvorbě.“

Cílem výstavy je především představit zákulisí vzniku produktů, které Jiří Pelcl navrhl. „Výstava produktového designu je rozdělena do sedmi prostorů a každý je věnovaný jinému materiálu. V jednom prostoru jsou vystaveny originální kusy autorské tvorby z období Atiky, tedy let 1987 – 1991. Mezi prostory jsem přestěhoval také celý svůj ateliér. Důvodem bylo ukázat, kde a jak všechny objekty vznikaly. Nejedná se pouze o retrospektivu mé práce, součástí expozice jsou také 3D tiskárny. Přítomni jsou tak i lektoři, kteří ukazují mladším návštěvníkům, jak je ovládat,“ popisuje designér Jiří Pelcl. Součástí výstavy je katalog mapující autorovu tvorbu a publikace pro děti popularizující význam a hodnoty designu pro společnost.

Lucie Koldová: Lightness

Pečlivě vybrané kusy nábytku a především svítidel jsou rozmístěny v Uměleckoprůmyslovém paláci v site-specific výstavě Lightness. Výběr designově nápaditých exponátů představuje dílo designérky Lucie Koldové. Autorka objektů je v oblasti českého designu pojmem, dokládá to také její dvojnásobné vítězství titulu designér roku v Czech Grand Design. K prezentaci světel a výrazného nábytku je použit prostor světlíku a pochozí lávka přepažující zastřešené atrium. „V komponentech se snášejí z pomyslného nebe světlíku a před očima diváků se spojují v celek,“ vysvětluje kurátorka Michaela Kádnerová. Doprovodná publikace propojuje tvorbu Lucie Koldové s fotografiemi Alžběty Jungrové, prací grafické designérky Zuzany Lednické a texty Michaely Kádnerové.

Knihex

Profesní oborová organizace Knihex sdružuje malé nakladatele a nezávislé knihkupce. V současné době se věnuje e-katalogu, novému obchodnímu modelu propojující nakladatele a knihkupce napřímo. Platforma pořádá v Pražské tržnici v sobotu 11. a neděli 12. prosince setkání nakladatelů a čtenářů Knihex 11½ – zimní vydání. Setkání se zúčastní 60 nakladatelů a probíhat bude také doprovodný program. Na knižním jarmarku publikací mimo jiné z oblasti designu, umění nebo architektury se mohou návštěvníci těšit také na výtvarné dílny, autorská čtení, diskuse, křty, divadelní představení i hudbu.

Camp uvádí

Páteční večery budou v Centru architektury a městského plánování patřit filmům. V pátek 10. prosince promítne CAMP černobílý snímek Čiary zachycující každodenní ruch současné Bratislavy, jejíž obyvatelé se musí kromě vlastních strastí vyrovnávat i s neustálým šramotem městské výstavby, kolabující dopravou i rostoucími cenami bytů. Další týden pak plátno oživí dokument 5 Block zkoumající složité otázky příjmových rozdílů, měnících se demografických údajů i celkovou atmosféru čtvrti Market Street v San Franciscu.

Minuty z minulých týdnů:

NEUHĀUSL HUNAL a jejich MINUTA

MINUTA se Studiem Reaktor

Umělci, studenti a vítězové

Ven za designem

Architektonický podzim v přírodě i uprostřed metropole

Nová ostavská dominanta

MINUTA o dřevostavbách s Prodesi/Domesi

Tvořit a radovat se z toho

Sdílet

Související články