Budoucnost pražských sportovišť

Zveme vás na doprovodný program Open House Praha

Kam chodíte v Praze sportovat? A jak to tam vypadá? Historie i budoucnost pražských sportovišť jsou tématem debaty Tužme se! Aneb Praha sportovní, která se uskuteční v úterý 17. května od 18.00 hodin v klubovém domě Autoklubu ČR. V rámci doprovodného programu festivalu Open House Praha se návštěvníci mohou vydat do sportovní minulosti Prahy, debatovat nad její současnou podobou a zamyslet se nad jejím dalším směřováním.

Zajímat nás budou nejen okolnosti vzniku sportovních staveb, jako byly například sokolovny, ale také se budeme ptát, jak vypadá výstavba nových sportovišť nebo jak lze přizpůsobit staré stavby novým účelům a požadavkům současné doby,“ říká moderátor panelové diskuze Michal Šedivý. Mezi jeho hosty budou Kateřina Pohlová, jednatelka Vzdělavatelského odboru České obce sokolské, historik umění Jakub Potůček a v neposlední řadě Lenka Burgerová, architektka a místostarostka Prahy 7.

Sport je bezpochyby nedílnou součástí našich životů. Téměř každé české město má svou sokolovnu, kde kromě sportovních aktivit dochází také k setkávání místní komunity, a to například během kulturních akcí. Moderní sport však vyžaduje zázemí a infrastrukturu, které výrazně ovlivňují také veřejný prostor.

Přednáškový blok debaty Tužme se! odvypráví ve stručnosti historii moderních sportovišť v Praze s ohledem na význam Sokola. Následovat bude zamyšlení nad výstavbou v období druhé poloviny 20. století, převážně řízenou komunistickým režimem. Dalším bodem programu bude shrnutí aktuálních problémů a zamyšlení se nad vývojem veřejné sportovní infrastruktury v Praze do budoucna.

Na tato témata naváže panelová diskuze, která otevře otázky týkající se veřejné podpory sportu s důrazem na problémy staveb a jejich architektury. Měla by Praha podporovat vznik sportovišť? Jaká je strategie podpory rekreačního využití městských ploch? Jak skloubit různorodé požadavky na taková místa? Diskuzi zakončí představení konkrétního příkladu projektu přestavby sokolovny v Řeporyjích podle návrhu ateliéru archicraft.

Přestavba sokolovny v Řeporyjích

Původním plánem byla rekonstrukce nevyhovujícího horního patra a části suterénu. Vzhledem k závěru statického i stavebně technického posouzení, který rekonstrukci tak velké části budovy z hlediska finančního i funkčního nedoporučoval, byl návrh změněn. Ten aktuální počítá s kompletním odstraněním původního objektu a výstavbou objektu nového při zachování stávajícího půdorysu,“ vysvětluje Eva Krejčiříková, členka výboru řeporyjského Sokola.

Na řeporyjské sokolovně z 50. let minulého století se podepisuje její stáří. Její prostory již nevyhovují požadavkům sportovců, kterým je určena. Stavba má však díky své centrální poloze potenciál doplnit Řeporyjím chybějící komunitní funkci. Návrh na přestavbu sokolovny tak zohledňuje současné potřeby sportovců i komunity s ohledem na její zachování pro další generace.

Pro stavbu nové budovy sokolovny by měla být v maximální možné míře využita recyklovaná drť z cihel a betonu původní stavby. Návrh počítá také s využitím dřevěných trámů a prken pro zastřešení vstupní části. Plánovaná přestavba by přinesla rozšíření plochy a navýšení kapacity sportoviště. „Pro řeporyjského sokola jsme navrhli také revitalizaci venkovního areálu s parkovištěm, nová hřiště, komunitní zahradu a místo k setkávání obyvatel,“ dodávají architekti.

Kultivovaný prostor s pavilony a pergolami budou moci využívat nejen členové sokola, ale také obyvatelé Řeporyjí a okolí. „Velký důraz jsme kladli na vyvážený poměr mezi pobytovou plochou a hřišti. Kromě nové zeleně u vstupu do areálu návrh počítá s dětským hřištěm pro menší děti, ale i work-out tělocvičnou pro starší a dospělé. Nechybí ani hřiště na pétanque,“ popisují architekti. Zachována zůstanou antuková hřiště, k nimž přibude hřiště na volleybal.

Návrh nové budovy respektuje původní půdorys sokolovny. Pro navázání na kulturní historii zachovávají architekti v tělocvičně vyvýšené jeviště. Vedle hlavního sálu s molitanovou jámou pro gymnastky plánují autoři návrhu vytvořit dále malý sál pro menší děti nebo cvičení pilates a jógy. Proměnou by prošla také restaurace, kde by vzniklo příjemné prostředí pro oddech a doplnění sil. Bezbariérové přístupy jsou dalšími faktory, které mají tvořit budoucnost sokolovny jako místa společenského života Řeporyjí.

Místo konání debaty: Klubový dům Autoklubu České republiky (Opletalova 1337/29, Praha 1). Vstup na akci je zdarma, po předchozí registraci.


Další články:

Vzdušný loft od B² Architecture

Architekti kanceláří: Studio Perspektiv

Vrtiška & Žák: Lidé za námi nechodí, aby dostali průměr

Sám sobě dvorem

Nový dům u starého mlýna

Proměna Jurkovičovy teplárny

Na lávky se klade mnoho často protichůdných požadavků

Sedmdesát adeptů soutěží o Adapterra Awards 2022

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU