Search
Close this search box.

Nové kanceláře Heureky od studia Hezkey

Flexibilní pracovní prostředí pro hybridní model práce

Jak přilákat zaměstnance zpět do kanceláří? Trend hybridního modelu práce kombinující home office a pobyt v kanceláři vyžaduje k tomu přizpůsobené kancelářské prostředí. A protože se návrat k původnímu nastavení nedá očekávat, mnoho firem se rozhodlo pro změnu. Stejně tomu bylo u firmy Heureka, která si pro přestavbu svých pražských i libereckých kanceláří vybrala studio Hezkey.

Komfortní zázemí

Rostoucí počet zaměstnanců firmy byl dalším z důvodů pro úpravu členění i vybavení kanceláří. Přestože Heureka podporuje práci z domova, klade také důraz na týmovou práci a potkávání zaměstnanců. Před architekty ze studia Hezkey stál úkol navrhnout interiér, který umožní efektivně zorganizovat celofiremní setkání a zároveň v něm není „mrtvo“ v běžném pracovním dni, kdy jej využívá přibližně polovina z 270 zaměstnanců.

Cílem přestavby bylo pojmout rostoucí počet zaměstnanců a zavést smart office – zaměstnanci nemají stálé místo, ale rezervují si to dostupné, případně využijí k práci místa ve společných prostorách, jako je relax místnost,“ vysvětluje Pavel Mrázek, zakladatel studia Hezkey. „Vznikly také oddělené multifunkční místnosti, kde v základním nastavení lidé pracují, jednoduše se ale dají přeskládat třeba pro společný workshop,“ dodává architekt.

Nové typy místností

Vedle klasického open space vytvořili autoři návrhu dva nové typy pracovních prostor. Workshop room – místnost s komunitním stolem, který lze přestavět na oddělené pracovní stanice, a tzv. Flexi meeting vybavenou stoly na kolečkách. Právě flexibilní a modulární nábytek umožňuje efektivní využití prostor. Ze stávajících relaxačních zón vznikly multifunkční a jednoduše přeskladatelné prostory vhodné pro odpočinek, kolaborativní práci i hodinu jógy.

„Co se týče původního vybavení kanceláří, využili jsme některé stoly, především ty výškově nastavitelné, a židle. Dále jsme využili i dlouhé předělové regály a místo jednoho dlouhého kusu vznikly menší předělové stěny, které prostor lépe rozdělily,“ popisuje Pavel Mrázek.

Členění prostor

Součástí kancelářských prostor jsou také méně formální místa k sezení, jako jsou barové židle nebo obýváková zákoutí. Pro práci jsou klíčové také tiché zóny. I proto je prostor členěn tak, aby poskytl vedle míst pro setkávání také diskrétní zóny pro telefonování i důležitá jednání. Pro pohlcení hluku instalovali architekti do kanceláří akustické podhledy a panely. Nerušeně telefonovat je také možné z vysokých akustických křesel nebo přímo z telefonních budek.

 

Flexibilita pracovního prostředí je pro firmy v těchto nejistých a špatně plánovatelných dobách velké téma,“ říká Pavel Mrázek.

Jaké dispozice měly kanceláře před rekonstrukcí?

Plochou zůstaly kanceláře stejné, výrazně jsme ale navýšili jejich využitelnost. S přechodem na floatingová pracovní místa jsme navýšili kapacitu kanceláří a zároveň jsme navýšili komfort práce s lepším rozdělením open space. Vytvořili jsme různá pracovní místa vedle klasických pracovních stanic se stoly (které jsou menší než původně Heureka měla, pro práci však bohatě stačí) a kancelářskou židlí jsme vytvořili například vyvýšené sezení pro kratší práci a soft spot sezení pro soustředěnou práci nebo rychlou schůzku s kolegou.

Použili jste zde nové přístupy?

Výzvou bylo vytvořit nově fungující pracovní prostředí postavené na tom, že ne všichni chodí do kanceláří každý den a zároveň musí týmy fungovat, ať už jsou jejich členové kdekoli. Dalšími výzvami byl omezený rozpočet a požadavek použít část současného vybavení. Investor se chtěl vyhnout větším stavebním úpravám, požadoval rychlou realizaci a minimální omezení provozu.

Jak se kanceláře osvědčily mezi zaměstnanci?

Rekonstrukce naštěstí měla podporu vedení firmy a zapojili jsme do ní i nižší management, který pravidelně sbíral podněty od zaměstnanců. Heurece opravu záleží na jejich zaměstnancích a snažila se, aby kolegové vzali změnu za svou. Zajímavé bylo pozorovat rozdíly fungování mezi kanceláří v Praze a Liberci na severu Čech například zaměstnanci chodili do kanceláří více i během pandemie, v Praze je pak ještě větší důraz na hybridní fungování mezi kolegy.

Jaké další trendy v navrhování kanceláří pozorujete?

Nadále se nám potvrzuje, že flexibilita pracovního prostředí je pro firmy v těchto nejistých a špatně plánovatelných dobách velké téma, které chtějí hodně řešit. Velmi populární jsou multifunkční prostory a vybavení i mobilní a modulární nábytek.

Další články:

Hnízdo pro dva

Pokud nápad přežije časový odstup, stane se z něj Květ hlubin

Dva příběhy Ivy Hájkové

Umělec může být ekologický, ale je odkázán na konceptuální tvorbu

Gran Fierro II. od Formafatal

Současnost Winternitzovy vily

Pražské architektonické kulturní dědictví má unikátní význam

Sdílet

Související články