MINUTA o ateliéru KLAR

Přehled postřehů o architektuře, designu a umění

klar

Kdo, co, kdy a kde? Architekti Václav Kocián a Zdeněk Liška založili v roce 2017 architektonické studio KLAR. Společně se zabývají projekty všech měřítek založených na teorii a praxi. „Vážíme si míst, ve kterých jsme vyrůstali a tento vztah se snažíme reflektovat v naší tvorbě. Architekturu nevnímáme jako uměleckou exhibici, ale jako komplexní disciplínu zahrnující funkčnost, estetičnost a práci s kontextem,“ říkají.

Nejnovější realizací ateliéru jsou dřevěné pavilony pro praktikování jógy zasazené v přírodě, jež architekti vybudovali právě s cílem zatraktivnit veřejný prostor v krajině. Na čem architekti nyní pracují? MINUTA tohoto týdne se věnuje architektuře od ateliéru KLAR.

Yogapoint

Yogapointy jsou jedním z prostředků naplňování strategie rozvoje Moravskoslezského kraje, který si za cíl klade posílit přitažlivost území. Vedle toho tyto objekty v krajině motivují ke zdravému životnímu stylu a k pobytu a relaxaci v přírodě. Základními elementy při tvorbě těchto konstrukcí byl především soulad s přírodou, stabilita, lehkost a jednoduchost.

Materiálovým a konstrukčním řešením odkazují pavilony na řemeslnou práci se dřevem, jež je typická pro oblast Beskyd a Jeseníků. Ocelový rošt z na sebe kolmých lamel tvoří nosnou konstrukci střechy. Ke krajům zužující se čtveřice dřevěných sloupů pak vynáší rošt vzhůru a zajišťují stabilitu celého přístřešku.

Podlahu tvoří dřevěné hranoly a prkna. Zatímco menší objekt pro dvě cvičící osoby má rozměry 0,8 x 0,8 x 0,8 m, pod ten větší s rozměry 1,1 x 1,1 x 0,8 m se vejde až šest osob. Oba se pak jako prefabrikáty dají osadit na různých místech, a to v městském prostředí, rekreačních oblastech nebo ve volné krajině. Yogapointy jsou univerzální a dají se využít také pro jiné způsoby cvičení a relaxaci i za nepříznivého počasí.

Rok realizace: 2021

Lokalita: Malá Morávka, Karviná – Lázně Darkov, Ostrava – Landek Park, Frýdek Místek – přehrada Olešná, Trojanovice

Zastavěná plocha: 8,4 m², zvětšená verze 27,4 m²

Fotografie: BoysPlayNice

Centrum obce Doloplazy

V obci Doloplazy se společenský život odehrává v prostranství, kde se nachází obecní úřad, kulturní sál a hasičárna. Tato důležitá část obce přitom již dlouho dobu nedostala žádný nový impuls a je poměrně zanedbaná. Navíc se v obci kromě mnoho menších akcí koná každý rok velký folklorní festival pro tisíce účastníků. Prostředí a zázemí, ve kterém se festival koná, není adekvátní významu akce. Vedení obce Doloplazy tak oslovilo architekty s jasnou vizí.

Prioritu v této vizi dostalo Sdružení dobrovolných hasičů, jejichž stávající hasičská zbrojnice je velmi nevyhovující. Zároveň má SDH Doloplazy v obci silnou a dlouhou tradici. Samotná hasičárna tak tvoří asi třetinu celé nové “stodoly“.

V návrhu chtěli architekti docílit výrazu typické hanácké špaletové stodoly, která měla vrata ve štítové stěně a zkosené ostění. Zde tohoto prvku nevyužili kvůli podélné průjezdnosti, jak bylo historicky zvykem, ale chtěli tímto prvkem zdůraznit vstup do objektu a celkově i význam vstupního prostoru. V něm navrhli umístění historického zásahového vozidla Praga RN se vstupem charakterizujícím jakési galerie SDH Doloplazy.

Rok realizace: předpoklad 2022

Lokalita: Doloplazy

Vizualizace: studio KLAR

Nová Osmička

Textilní podnik bratří Julia a Leopolda Neumannů byl založen ve Frýdku v roce 1868. Zpočátku firma zpracovávala především výrobky místních tkalců a soukeníků, v roce 1878 si však vystavěla vlastní moderní mechanickou tkalcovnu. Později přibyla nová tkalcovna a strojovna s kotelnou. Neumannova přádelna byla vysoce ceněna nejen po profesní, ale také po architektonické stránce. Budova byla vystavěna podle projektu švýcarského architekta a inženýra Sequina Bronnera z Rüti.

Za druhé světové války postihl komplex osud židovských podniků – konfiskace a nucená německá správa. Po válce byl komplex zestátněn a začleněn pod národní podnik Slezan. Architekti vytvořili studii nového využití tohoto objektu pro tři oblasti, a to kulturu, podnikání a bydlení. V prostorách s reprezentativním vstupem navrhli prostory pro eventy, kancelářské prostory i byty a také tkalcovské muzeum.

Hlavní třípodlažní budova byla od počátku koncipována jako výrobní, čímž její stavební hloubka nevyhovuje situování jakékoliv jiné funkční typologie. Na základě této skutečnosti je důležité budovu flexibilně nastavit radikálními, ale za to funkčními stavebními úpravami, a to prosvětlením vnitřních prostor a zmenšením stavebních hloubek. V části původního hlavního provozu architekti navrhují odstranit střední sloupovou osnovu včetně stropních a střešních konstrukcí. Do stropní konstrukce nad 1.NP budou integrovány světlíky a výsledkem bude budova s vlastním vnitroblokem a stavební hloubkou okolo 12 metrů.

Rok realizace: ve fázi studie

Lokalita: Frýdek-Místek

Vizualizace: studio KLAR

Zvonička v Dolní Krásné

Na křižovatce hlavní silnice směrem Frýdlant-Raškovice a vedlejší cesty, která vede do lesů až ke “Slavíčkově chatě”, stojí téměř 100 let stará zvonička. Sloužila k pietnímu aktu při úmrtí lidí z obce. Na uctění památky zesnulého se zvonilo až třikrát denně. Tato tradice se přerušila před cca 40 lety, kdy funkci zvoníka neměl kdo zastat.

Jedná se o malou stavbu vernakulárního typu. Tvaroslovím vychází z tradiční lidové prosté architektury. Půdorysem je nepřesný čtverec o rozměrech 3 x 2,9 metry zastřešen sedlovou střechou. Vstup do prostoru s lanem je situován na sever k hlavní silnici. Uvnitř jsou vztyčeny dva masivní dubové sloupy o rozměrech 25 x 25 cm a výškou 7,15 metrů. Samotný zvon je umístěn mezi dvojici pilířů, které jsou ukončeny kruhovou jehlanovou střechou.

Projekt nespočívá jen ve zkrášlení původního objektu a obnovení jeho funkce, ale především v ozdravení celého území. Velkým aspektem, který pro architekty hraje roli od počátku návrhu je vybudování nového chodníku, který povede právě kolem kapličky.  V návaznosti na nově budovaný chodník by objekt mohl mít přidanou hodnotu ve formě poutního místa a místa odpočinku. V létě zde projíždí velký počet cyklistů, kteří by se mohli u kapličky zastavit, na chvíli si zde sednout a kochat se pohledem do krajiny.

Rok realizace: jaro 2022

Lokalita: Dolní Krásná

Zastavěná plocha: 16 m2

Foto modelu: architektonické studio KLAR

Dům č.p. 118

Dům č.p. 118 ve Freudově ulici, známý také pod názvem Sklípek, se nachází v centrální části zastavěného území města Příbor na okraji památkové rezervace. Jedná se o dvoupodlažní a plně podsklepený objekt s nevyužívaným podkrovím mansardové střechy. Konstrukčně lze objekt charakterizovat jako podélný dvojtrakt s později přistavěnou přístavbou a pultovou střechou. Dům patřil na začátku 20. století k těm honosnějším ve městě. Vlivem necitlivých přestaveb byl z převážné části ochuzen o svou stavebně historickou hodnotu a obtížně bude jeho kvalita obnovována. Architekti navrhují zachovat historicky cenný fragment – suterén, pokusit se obnovit některé exteriérové prvky a celý objekt netradičním způsobem doplnit tak, aby jeho vzhled a budoucí využití bylo v souladu s jeho atraktivní polohou.

Rok realizace: 2022-2023

Lokalita: Příbor

Vizualizace: studio KLAR


Minuty z minulých týdnů:

MINUTA v Moravské galerii

NEUHĀUSL HUNAL a jejich MINUTA

MINUTA se Studiem Reaktor

Umělci, studenti a vítězové

Ven za designem

Architektonický podzim v přírodě i uprostřed metropole

Nová ostavská dominanta

MINUTA o dřevostavbách s Prodesi/Domesi

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se

NAHORU