Telegraph Olomouc

Proměna bývalé továrny na telefony od studia Ječmen

Telegraph Olomouc

Na dohled olomouckému hlavnímu nádraží ožila bývalá továrna na telefony a telegrafy. Rekonstrukce a nová náplň industriální budovy přinesla svěží vítr do městského okolí. Polyfunkční centrum přineslo prostor pro umění, setkávání se i práci, a to vše při zachování romantiky staré továrny. Telegraph podtrhuje původní ráz města, není výsledkem sebestředné architektury a nabízí inspirativní prostředí nejen práci ale i pro umění a setkávání se. Místo, které po roce provozu pozitivně ovlivňuje své okolí a má dobře našlápnuto stát se významným olomouckým bodem zájmu, navrhli architekti ze studia Ječmen.

Industriální variabilita

Z bývalé továrny zůstal památkářsky zachovaný její plášť, uvnitř pouze očištěný skelet. Architekti se však inspirovali jednoduchým principem etážové výroby, která při velkorysých otevřených prostorech na jednotlivých patrech umožňovala variabilitu výroby a strojů. Jednotlivé pravoúhlé „moduly“, které se propisují v každém patře dávají rám mnoha možnostem využití. Na pevno v každém patře architekti využili jeden a půl modulu pro technické zázemí a půl modulu pro výtah a nový světlík. Budovu protíná neomítnutá stěna z červených těžkých akustických cihel oddělující schodiště a nový provoz na patrech. Do budovy se vstupuje přes původní schodišťový trakt. Nad vstupním foyer je probouraný světlík přes výšku celé budovy, který láká objevit vyšší patra.

Barevné reminiscence

Bývalé tovární prostředí připomínají barvy a materiály. Stoly jsou tvarované jako ponky, knihovny jako skříňky v šatnách pro dělníky. Barvy jsou přítomné v základních odstínech jako tomu bylo u soustruhů a fréz. Základní fabrikantská zelená, modrá jako na jeřábu, oranžová jako na rukojeti kladiva. Vzpomínky na průmyslovou minulost cítíme v přiznaném železobetonovém žebírkovém stropu se stopami po olejových skvrnách. Také nově použité materiály podporují industriální atmosféru, například trapézový plech nebo vroubkovaná guma původně určená pro dopravníkové pásy dnes slouží jako ozdobný prvek.

Pozadí pro umění

Umění je v budově Telegraph prezentované jak uvnitř, tak vně. Galerie v přízemí je s ulicí spojena velkými okny a vraty. Betonové hrubé plotny před vstupem mají evokovat červený koberec. Před celou vstupní fasádou nesmí, až na výjimky, parkovat auta. Účelem graffiti stěny na fasádě v přízemí je upoutat kolemjdoucí a upozornit na nové vyžití v této části města. Skelet interiéru je očištěný a doplněný o univerzální rošt pro světla a paravany.

Vítězné kanceláře

Ve druhém podlaží se nachází coworkingové centrum. Příjemný světlý prostor kombinuje zcela otevřenou kancelářskou krajinou a samostatné kanceláře. Pracovní prostor s relax zónou a zasedací místností uprostřed je prosvětlen ze tří stran. Vnitřní točité schodiště propojuje cowork a kavárnu o patro výše. Pestrost kancelářského prostředí získala Cenu poroty v soutěži Kanceláře roku 2021.

Kavárna

Kavárna s terasou ve třetím patře je oproti těm tradičnějším v přízemí náročnější na provoz. Avšak díky kombinaci funkcí, atraktivitě galerijního programu a vyprahlosti okolí, funguje. Z kavárny vede vstup do multifunkčního sálu se zázemím produkce, který nejčastěji slouží jako kino. Podlahy jsou z probarveného betonu a v místech znečištěných dehtem byl strop nahrazen pohledovým trapézovým plechem. S kavárnou se o patro dělí byt s velkým ateliérem pro hostujícího umělce.

Když prostory nestačí

Investor zamýšlel využít prázdný objekt pro vystavování obrazů ze své sbírky. Adaptace skeletové budovy pro novou náplň nebyla jednoduchá – obsah byl větší než budova. Proto se autoři rekonverze ze studia Ječmen rozhodli korunovat budovu jednoduchou nástavbou. Pro její vznik bylo nutné posílit únosnost skeletu továrny. Limitem byla nízká hmotnost nově vzniklého podlaží i zachování oslunění přízemí protějšího domu. Architekti zvolili jednoduché řešení bez ambice vytvářet novou architektonickou dominantu. Pozornost tedy zůstává na původním industriálním plášti budovy. „Naší snahou bylo přiblížit se pragmatickému myšlení jako při rozšíření průmyslového provozu. Komponovat až v druhořadé důležitosti,“ říkají o svém návrhu architekti.

Loft jako jeviště

Nástavba je dokonale jiný svět. Prostředí pro práci a občerstvení kontrastuje překvapivé prostředí pro slavností pobyt. Loftový byt pro milovníka umění odkazuje na salony měšťanských bytů 19. století (například použitím dřevěné zdobné podlahy) a zároveň se stává novým salonem společenské elity. Obytná část loftu se otevírá nejdříve do zahrady, přes ni pak do střešní krajiny. V téměř dekadentním prostoru vás neopustí myšlenka velkolepého večírku.

Hlavní prostor obepíná ochoz, který dává návštěvníkovi možnost pozorovat obrazy/objekty zavěšené na jevištních tazích. Servisní strop i zadní lávka vytváří tmavé pozadí natřené divadelní černí jako v provazišti divadla. Stavebně je loft ocelová opláštěná nástavba z obyčejného sendvičového panelu. „Chtěli jsme stavbu pragmatickou, použít obyčejné materiály jako současné výrobní a skladovací haly. Schválně obyčejný, ne výjimečný. Hozená rukavice luxusním materiálům. Provokace – může být vysoká architektura salonu z něčeho tak průměrného? My myslíme, že ano,“ říkají architekti ze studia Ječmen.

Cena za šetrnost

Za šetrný přístup k životnímu prostředí získala budova čestné uznání v Grand Prix Architektů. Dům je vytápěn tepelnými čerpadly, recyklace a uchování starého zde bylo jednoznačně tématem. Původní tovární okna včetně otevírání byla repasována a pro nová jsou použita dobově totožná z bourané haly nedaleko.

Telegraph Olomouc

Architektonické řešení: Lukáš Blažek, Eva Blažková, Vojtěch Jemelka, Lucie Vyhlídalová // Ječmen studio

Lokalita: Olomouc

Rok realizace: 2020

Zastavěná plocha:  507 m²

Užitná plocha:  1 512 m²

Inspirace: Le Corbusier – vila Paris s galerií

Pocta: Arno Brandlhuber – rekreace u Berlína

Pozvání k rozhovoru přijal architekt Lukáš Blažek, jeden ze spoluautorů rekonstrukce Telegraphu a spoluzakladatel Studia Ječmen.

Budova má za sebou rok provozu, byť předpokládám, že omezeného. Jak hodnotíte její znovunabyté místo v životě Olomouce?

Vlastní širší okolí budovy i kulturní scéna získala Telegraphem kvalitní provoz. Investor provozuje dům více funkcí – veřejná galerie přímo v kontaktu s ulicí, do níž jde vidět okny přímo z chodníku. Mimo galerii zajišťuje cowork spolu s kavárnou myšlenku živého domu. Dříve výroba, nedávno prázdný objekt a nyní budova, která má každodenní program včetně kulturního v podobě kina. Například nedělní odpolední promítání pro děti.

V čem tkví myšlenka budovy jako pozadí pro umění?

Budova má několik prostor pro vystavování uměleckých děl. Primárně galerii v přízemí, dále světlík nad vstupem, schodišťový prostor, nahoře je byt milovníka umění. Jedná se o převýšený loft s ochozem. Nad celým loftem jsou divadelní tahy pro zavěšení uměleckých děl. Ty jsou zapozicovány podle scénáře kurátora. Návštěvník vchází na ochoz a pozoruje díla, pod ním je novodobý salon. Ochoz vnitřní má paralelní ochoz vnější. Nyní je zde světelná instalace z neonů od Michala Škapy. Logicky se na terase loftu osazují sochy. Nad loftem na nejvyšší terase je plocha – ostrov ve střešní krajině, který je používán nejvíce sochaři.

Mimo tyto prostory je vlastně celý dům k užívání umělcům. Jak pro vložení hotových děl, tak pro site specific instalace přímo pro daný prostor. Není rozdílu mezi galerií a celým domem. Budova signalizuje kolemjdoucím svůj účel například i nápisem, trvalou mobilní instalací ve větru otáčivých písmen, u vstupu je legální graffiti stěna. Celý štít nástavby budovy orientovaný k nádraží je povolený jako plocha pro umění. A vlastní galerie má velká vrata přímo na ulici, tedy její prostor může být spojen s ulicí.

Telegraph získal v Grand Prix Architektů čestné uznání v kategorii šetrná stavba. V čem přesně spočívá šetrnost budovy?

Kvalitní subtilní skelet je zachován, očištěn a v interiéru vystaven. Tedy mimo energeticky úsporná opatření typu vytápění tepelnými čerpadly, kvalitní plášť,… jsou zde i aspekty recyklace původní stavby, zachování původní hmoty + nástavba.

Do jaké míry zde panovala autorská volnost a požadavky investora?

Investor stavby Robert Runták dal našemu týmu nadmíru velkou volnost. Jediným požadavkem byl rozsah galerie přes všechny základní moduly stavby mimo schodiště a nynější světlík. Investor nás nechal udělat celkové dílo včetně interiéru. Je to opak skládačky z typových řešení.

Jaké jsou nejdůležitější milníky studia Ječmen?

Ječmen studio jsem založil s Evou Caskovou v roce 2007 v nočním rychlíku z Prahy do Olomouce. Vrátili jsme se z Prahy na Moravu přes Ústí nad Labem. Důvodem byla práce na ZUŠ Zábřeh. Stabilně nám rostou složitosti úkolů a zadání. Ale není malých úloh. Takže se snažíme odpovědně přistupovat ke všem úlohám a dávat jim snad i nějaký přesah. Nejen banální splnění zadání, ale právě s ním diskutovat. Nyní sedíme ve vlastním modrém ateliéru (oceněná stavba Klubem Za Starou Prahu) a koukáme po větším objektu.

Máte nějakou realizaci, kterou byste mohli nazvat srdeční záležitostí?

Obecně jsem rád, když jsme s investory v přátelsky milém vztahu. Mohu říct, že se nám to snad daří. Mám rád náš modrý ateliér, tam není investor, postavili jsme si jej za tři roky sami. Dost nás to posunulo. Nejsou zde kompromisy, ale řadu věcí bych udělal jinak. Je to jako s fotkou. Je to uzavřená kapitola. Přestavovat domy není tak snadné jako přemalovat obraz. Jede se dál.

Na jaké Vaše budoucí realizace se můžeme těšit?

Chystáme adaptaci Fortu Šibeniční vrch. Jedná se o jeden ze dvou největších pevnostních areálů v Olomouci. Do tereziánského jádra fortu vkládáme základní školu.


Studio Ječmen

Ateliér vznikl v roce 2007 v Olomouci z přesvědčení, že je možné tvořit dobrou architekturu i mimo hlavní česká centra. „Jednotlivé kraje, regiony, města a vesnice jsou často bez vize. Náměstí, jednotlivé domy bez duše. Krajina zapomenutá. Snažíme se dát místu výrazný impuls, rytmus a tvar. Baví nás to,“ říkají architekti. Na kontě mají jak krajinné studie, veřejná prostranství a bytové areály, tak rekonstrukce budov a design výstavních prostor.

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se

NAHORU