Kanceláře Alza

Alza každoročně již několik let dynamicky roste, a tak není divu, že s výhledem do budoucna potřebovala Alza nové pracovní místa. Tým Alzy a studio dotegg architekti přeměnilo prostory bývalé pekárny na moderní kancelářské prostory.

Spolupráce Alzy se studiem dotegg architekti začala v roce 2014 návrhem funkčního a prostorového uspořádání celého areálu. Alza stále roste a s rozšířením do více pater vznikla potřeba vybudování centrálního schodiště. Vertikální propojení se ještě v budoucnu podpoří vybudováním Alzou vysněného Pater Nosteru. V letošním roce byla dokončena rekonstrukce druhého patra a jednotlivá zbylá patra budovy budou rekonstruována postupně dle potřeby rozšíření společnosti.

Zadáním bylo přeměnit prostor bývalé pekárny z 80. let v moderní kanceláře, které budou reflektovat budoucí styl práce, tedy důraz na spolupráci mezi týmy a kombinaci práce z domova a na pracovišti. Zároveň bylo třeba nalézt takové řešení, které bude dostatečně flexibilní a dlouhodobě udržitelné i při aktuálním dynamickém růstu firmy.

Zrekonstruované druhé patro kanceláří Alza nabízí velkou kavárnu, greenspace plný živých rostlin se sdílenými pracovními místy a 27 zasedacích místností. Jedna z nich se nachází v restaurované dodávce Saviem z roku 1961.

„Hlavním zadáním bylo vyřešit koncepci jednotlivých pater tak, aby fungovala v rámci celého objektu i v návaznosti na další části budovy. Pro konkrétní patro bylo zadáním zkombinovat otevřenost prostoru, nenásilné rozdělení různých typů pracovních míst a návaznost na odpočinkové, kavárenské a jednací prostory,“ popisuje rozsáhlý projekt architekt František Lebeda.

Zvětšením plochy vzniklo mnoho dalších pracovních míst. Aby bylo možné tento původně výrobní prostor používat jako kanceláře, bylo v první řadě potřeba zkapacitnit únikové cesty. Tedy vybudovat úplně nové únikové schodiště ve středu budovy.

Stropy původní budovy tvoří překlady z 13metrových mostních nosníků o hmotnosti téměř 10 tun. Nebylo proto možné vytvořit schodištní šachtu vyřezáním jejich část, ale bylo nutné poměrně delikátně postupně vyjmout celou sestavu nosníků od střechy až po přízemí pomocí jeřábu o nosnosti 500 t. A to celé za plnohodnotného chodu budovy.

Pro samonosné schodiště, řešené jako monolitická konstrukce za využití prvků ztraceného bednění, byly až do šesti metrů pod úrovní terénu vybudovány nové základy, a dokonce vznikla i příprava pro případnou budoucí instalaci páternosteru.

Zasedací místnost v dodávce? Proč ne!

Díky náročnému budování schodiště a odkryté střeše bylo možné pomocí jeřábu do druhého patra vložit dodávku Saviem z roku 1961. Ta se díky desítkám hodin volného času dvou šikovných zaměstnanců Alzy mohla proměnit v ústřední dominantu vstupního prostoru kanceláří. Zároveň se stala jednou z 27 nových jednacích místností, které nový prostor poskytuje. Každá z těchto zasedacích místností je zařízená v jiném stylu.

„Došli jsme k závěru, že stylově různé jednací místnosti si zaměstnanci lépe zapamatují a nebudou muset ztrácet čas jejich hledáním. Tematicky podobné jednačky jsou sice na první pohled povedené, ale v praxi se neosvědčily,“ vysvětlil Jan Moudřík, ředitel expanze a facility společnosti Alza.

V Alze tak namísto klasických místností s unifikovanými stoly, židlemi a projekční technikou nalezneme například nádražní čekárnu, knihovnu nebo kino vybavené pravými sedačkami z Boeingu.

Alza počítá s tím, že bude k práci přistupovat jinak i v budoucnu. Pracoviště chtějí kombinovat a kanceláře budou využívány spíše pro kreativní schůzky a jednání. Důraz se proto kladl na vytvoření různorodých prostor umožňujících spolupráci, a to nejen zmíněných jednacích místností, ale i sdílených pracovních míst v duchu coworkingu. Ta jsou umístěná v tzv. greenspace, kde dostatek denního světla umožnil umístění velkého množství živých rostlin.

„Použití různých způsobů pracovních míst a jejich využití v jednotlivých částech bylo požadavkem Alzy. Naším úkolem bylo tato místa umístit a navázat tak, aby v případě používání i přemístění nebo odstranění působil prostor stejně celistvě a komplexně,“ doplňuje František Lebeda ze studia dotegg architekti.

Ústřední prostor lemují dvě dřevěná schodiště. Ta mohou sloužit i jako stupňovité sezení pro setkávání větších skupin zaměstnanců a hromadné prezentace. Srdcem je kavárna poskytující prostor pro neformální schůzky. Díky připravenému zázemí zde bude možné poskytovat i širší nabídku studeného a teplého občerstvení. Inteligentní osvětlení (celé patro využívá k řízení principy chytré domácnosti) umožňuje i zde umístit dostatek živých rostlin a zároveň jemně regulovat intenzitu osvětlení na každém pracovišti.

Jak dotegg architekti navrhují kanceláře?


Autoři architektonického řešení: Interní tým Alza ve spolupráci s Ing. Františkem Lebedou a Ing. arch. Lucií Lebedovou // dotegg architekti

Rok realizace: 2021

Plocha: 10 000 m2

Fotograf: Jiří Šebek

Podívejte se na další realizace:

Špetka Asie na Žižkově

Byt jako krásné divadlo

Provaznictví Újezd

Vinohradský byt ve stylu klasické moderny

Vietnamská oáza od ODDO architects

Nové ředitelství KOMA

Restaurace Mistro

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU