Art glosář #1 – Catalogue raisonné  

Tipy pro začínající sběratele umění

catalogue raisonné
Jan Balabán, Špálovka, akryl na plátně, 2017, www.untitled-art.eu

V minulém díle tohoto seriálu jsme nastínili, jak přistoupit ke koupi uměleckého díla žijícího autora. V okamžiku, kdy začnete sledovat konkrétního umělce, nebo již přímo uvažujete o nákupu uměleckého díla, se dříve nebo později setkáte s pojmem „catalogue raisonné“.  Tento francouzský pojem se používá v uměleckém světě napříč kontinenty a obvykle se nepřekládá, znamená zhruba “odůvodněný soupis“.

O co se jedná?

Catalogues raisonnés jsou primárně důležitým a cenným zdrojem informací pro sběratele, obchodníky s uměním, subjekty provádějící analýzy a rešerše, kunsthistoriky, ale i milovníky umění, kteří se chtějí seznámit s dílem určitého umělce. Jsou hojně využívány odbornou veřejností při prověřování původu díla, ale jejich užitečnost zůstává pro širokou veřejnost a někdy i pro samotné umělce málo známá.

Catalogue raisonné je oficiální dokumentární soupis děl příslušného umělce, jeho účelem je přesná, jasná a komplexní dokumentace veškerých děl vytvořených daným umělcem. Tento soupis byl vytvořen buď samotným umělcem, případně historikem umění, který je uznávanou autoritou věnující se dílu konkrétního umělce. Je nutné, aby catalogue raisonné zpracoval specialista, a lépe tým specialistů / historiků umění, kteří se zaměřují na práci daného umělce a jsou v tomto směru autoritami.

Proces tvorby catalogue raisonné trvá dlouhé roky, je pro něj potřeba pečlivý výzkum a analýzy. Jejich cílem je oddělit díla, která prokazatelně vytvořil daný umělec od těch, která se prokázala být padělky, případně nebyla správně přiřazena danému umělci, byla vytvořena dílnou nebo následovníkem uvedeného umělce. Osoba zpracovávající catalogue a provádějící výzkum by měla být nezávislá a zpracování by mělo být vysoce odborné, vědecky metodické a kritické a transparentní.

Jak vypadá catalogue raisonné?

Catalogue raisonné byl historicky zpracováván v tištěné podobě, jež je velmi limitující vzhledem k rozsahu a ceně. Těžké knihy jsou také obtížněji přenositelné, proto bylo nutné vždy volit určitý kompromis vzhledem k rozsahu zpracování. S rozvojem technologií se však moderní catalogue raisonné zpracovávají v digitálním formátu. Dají se využít moderní nástroje, některé poskytují ochranu proti přepisu různými technologiemi, některé využívají také blockchain.

Co obvykle v catalogu raisonné najdu?

Catalogue raisonné se zaměřuje na autentické dílo umělce tím, že u díla uvádí fotografie, informace a historii. Obvyklým způsobem řazení děl je jejich chronologické uspořádání podle data vytvoření, které nám pomáhá se lépe orientovat. Často se catalogue raisonné dělí i dle použité techniky, případně média. Catalogue může být dělen také podle jednotlivých umělcových období.

Pokud se skutečně jedná o originál (tj. jedinečné umělecké dílo), bude položka katalogu obvykle zahrnovat zejména název díla, rozměry a rok vytvoření díla. Dále techniku, vlastníka/umístění v době zanesení do katalogu, historii vlastnictví (provenience), kde a kdy bylo dílo vystaveno. V neposlední řadě také kde bylo poprvé reprodukováno, v jakých publikacích bylo uvedeno, popis díla,  poznámky k němu, podpisy umělce atd.

Kdy se catalogue raisonné zpracovává?

Ucelený catalogue raisonné lze zpracovat kompletně po autorově smrti nebo ukončení činnosti. Jednotlivé části však lze zpracovávat již za autorova života, a to jako připravovaný catalogue. Tuto cestu lze jen doporučit, velká část umělců soupis díla zpracovaný vůbec nemá.

Proč je pro sběratele catalogue raisonné tak důležitý?

Při prověření původu / pravosti díla se odborníci na trhu s uměním zabývají tím, zda je dílo uvedeno v catalogu raisonné a jaké jsou parametry tohoto zápisu. Obvykle vycházejí z tohoto zápisu jako podkladu pro pravost díla. Pravost může být analyzována dalšími prostředky, včetně technických analýz. Naopak neexistence katalogového zápisu není pro dané dílo dobrou zprávou, znamená to riziko, že uvedené dílo není autentické. V takovém případě hrozí další dlouhé měsíce či léta konzultací s autory catalogu, další práce specialistů a analýzy, aby se autenticita díla, tedy, zda se může připisovat jeho autorství určitému umělci, potvrdila nebo vyvrátila.

Je třeba si uvědomit, že zápis v catalogu raisonné je jedním ze zásadních parametrů stanovení hodnoty díla. V případě, že dílo v přesvědčivém katalogu uvedeno není, může to způsobit zásadní obtíže při jeho dalším prodeji.

Zařazení nebo vyřazení díla z oficiálního catalogu raisonné je úkonem s dalekosáhlými důsledky pro umělce, obchodníky s uměním, vlastníka díla, případně i experta, na základě jehož stanoviska k zařazení / vyřazení došlo.

Proč je dobré pro umělce zpracovávat catalogue raisonné průběžně?

Pečlivě průběžně zpracovaný catalogue raisonné samotným autorem za jeho života spolu s potvrzením pravosti může usnadnit sběratelům i obchodníkům s uměním a uměleckým institucím prověření autenticity děl. Navíc se tím snižuje i riziko existence catalogů raisonné různých zpracovatelů, mezi nimiž mohou být rozpory (v jednom je dílo zahrnuto, v druhém nikoliv), což může působit problémy při autentifikaci. Průběžným zpracováním soupisu děl se dále vyhneme problémům s časovou náročností pozdějšího zpracování a dohledávání informací, které již nemusí být nalezeny.

Vzhledem k tomu, jak se nyní část prodejů přesouvá do online prostředí, a umělecká díla se prodávají přímo spotřebitelům, jsou catalogy raisonnés jedněmi z prvních nástrojů, se kterými by se měli vzhledem k danému umělci sběratelé seznámit. U děl střední a vyšší cenové hladiny pak lze jen doporučit před každým nákupem provést pečlivou prověrku původu díla spolu s odborníky.


Daniela Kozáková se řadu let věnuje právním tématům týkajícím se nákupu uměleckých děl a správy sbírky.

Přečtěte si další díly seriálu Art & Investment:

Jak sbírat a nakupovat umění?

Jak nakupovat umělecká díla současných autorů?

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU