Technologické centrum UMPRUM

Tým architekta Ivana Kroupy sebevědomě vstoupil do centra Prahy

Ivan Kroupa společně s Janou Moravcovou a Tomášem Zmekem navrhli nové Technologické centrum UMPRUM. Monumentální stavba v samotném centru Prahy se právě otevírá.

Po téměř deseti letech příprav a stavebních prací má Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze možnost rozvíjet svou výuku v novém Technologickém centru v Mikulandské ulici. Nová budova nabízí nadstandardní dílenské zázemí odpovídající vysokým technickým požadavkům. Nechybí ani prostory pro teoretickou výuku, výstavy, společenské akce nebo konference.

UMPRUM trpěla nedostatkem prostoru pro výuku téměř 100 let. Výstavbu nového objektu, který by měl lepší prostorové parametry než historická budova v centru města, se pokoušel už kolem roku 1930 iniciovat architekt Pavel Janák. Podmínky pro výuku se podstatně zhoršily v devadesátých letech, kdy škola v důsledku restitucí přišla o většinu externích dílen. Jediným východiskem z této situace bylo získání nové budovy, do níž by se přestěhovalo dílenské zázemí a případně také část ateliérů,“ říká rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral.

Dokument k projektu

Rozhodující krok k současnému řešení škola podnikla v roce 2012, kdy se uvolnily prostory základní školy v Mikulandské ulici. Tehdejší rektor, architekt prof. Jindřich Smetana, prázdnou budovu pro UMPRUM získal a opatřil také prostředky nutné k její přestavbě. „Umístění školy v dochozí vzdálenosti od hlavní budovy na náměstí Jana Palacha jsme brali jako jednu z nejdůležitějších podmínek. Šlo nám o udržení živého kontaktu mezi oběma místy. Z mého pohledu je zásadní i udržení autentického života na Praze 1, jehož jsou studenti nedílnou součástí. Ten vlivem turismu mizí, a je velmi důležité, aby se do centra navrátil,“ vysvětluje své pohnutky profesor Smetana.

Architekti stavby

Architektonickým návrhem byl pověřen profesor UMPRUM Ivan Kroupa společně s Janou Moravcovou a Tomášem Zmekem. Tímto týmem navržená budova zapadá do okolní zástavby, ale zároveň poskytuje kompletní a zcela současné technologické zázemí pro většinu vyučovaných disciplín. Vnitřní komunikační a prostorové uspořádání přitom respektuje historický systém modulace a traktování původní stavby. Na přerod ze školy základní na školu vysokou poukazuje svislý průřez v čelní fasádě, který zároveň předznamenává funkci a vnitřní život budovy.

UMPRUM se konečně dočkala odpovídajících prostor pro výuku a tvůrčí činnost studentů. Nyní se může plně prezentovat jako sebevědomá, prestižní vysoká škola hrdá na své tradice, ale také dynamicky se rozvíjející a otevřená změnám. Věřím, že v nových podmínkách budeme snáze obhajovat svou pozici ve stovce nejlepších uměleckých škol na světě,“ uzavírá rektor Jindřich Vybíral.

Technologické centrum UMPRUM

Nové technologické centrum UMPRUM v Mikulandské ulici je nejmodernější stavba svého druhu v České republice poskytující studentům nadstandardní dílenské zázemí a sofistikovaný prostor pro tvorbu. Velkoryse jsou pojata i místa pro společné setkávání a akce jako konference, výstavy, módní přehlídky, přednášky nebo projekce. Základní ideou budovy je otevřenost prostorová, mezioborová, myšlenková i otevřenost vůči veřejnosti.

Ke spolupráci byl přizván architekt a zároveň vedoucí Ateliéru architektury II Ivan Kroupa, který má za sebou úspěšnou realizaci Centra moderního umění DOX. Při navrhování stavby museli architekti respektovat všechny potřeby provozu, technologické a bezpečnostní standardy. Dále bylo nezbytné nalézt optimální vztah mezi nároky současného provozu a snahou o zachování původního rázu historické budovy v pražské památkové zóně. Stavební práce začaly v roce 2017 a budova byla uvedena do provozu na podzim 2021.

Architektonický koncept

Projekt uměleckých dílen naplňuje vizi UMPRUM jako živé a plně funkční součásti centra města. Realizovaná přestavba zapadá do panoramatu města a zůstává integrální součástí okolního městského organismu. Potřebu vnější komunikace a otevřenosti zhmotňuje čelní fasáda stavby zvýrazněním a otevřením hlavního vstupu. Průřez do hloubky objektu předznamenává vnitřní funkci a život. Vynechání vstupního segmentu fasády přes celou výšku dokládá transformaci stavby ze školy základní na školu vysokou.

Stavba má dva trakty se dvěma podzemními a pěti nadzemními patry a poskytuje kompletní a vysoce moderní technologické zázemí pro všechny obory, potřeby prezentace i potřebné technické vybavení pro provoz budovy. Vnitřní komunikační a prostorové uspořádání přitom respektuje historický systém modulace a traktování. Chráněné dílenské prostory (přístupné pouze pro studenty a pedagogy) jsou v rovnováze s prostory otevřenými i veřejnosti.

Prostorovou dominantou stavby je zastřešená dvorana, která kromě prezentačních účelů nabízí i platformu pro realizaci velkých projektů. Technologické provozy jsou soustředěny do bočních křídel, lehké provozy jsou situovány do středu dispozice. V suterénu jsou umístěny materiálové dílny, jejichž provoz je závislý na těžkých strojích. Podzemní podlaží také poskytují rozsáhlá skladovací zázemí pro jednotlivé ateliéry. Organizace všech prostor umožňuje vstup přirozeného světla, vizuální propojení centrálních polotransparentních provozů. Budova je završena terasou, na niž by se vměstnalo všech 500 studentů a 170 zaměstnanců školy.

Pěšky mezi budovami

Hlavní budovu na náměstí Jana Palacha a technologické centrum v Mikulandské ulici dělí 10-15 minut pěší chůzí uličkami Starého Města, nebo dvě až tři zastávky jízdy tramvají. Díky tomu se zachová kontakt mezi oběma místy, mezi tím, které má sloužit především duševní činnosti, a tím, které bude sloužit k praktické realizaci všech idejí.

Velkou devizou je otevřenost dílen a dalších prostor k mezioborové spolupráci, kterou Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze v rámci své výuky intenzivně podporuje. Kromě dílenského zázemí, které splňuje nejvyšší standardy, jsou zde i velkorysé prostory pro multifunkční využití. Nepřehlédnutelná je hlavně velká vstupní dvorana, jež díky důmyslnému vybavení nabízí variabilní prostor pro výstavy, přednášky, módní přehlídky nebo projekce. K dispozici bude také kavárna propojená s dvorem. Ve čtvrtém nadzemním patře je dále připraveno prostorné auditorium vybavené elevací a audiovizuální technikou pro přednášky a promítání.

Fantastická terasa

Vzhledem k tomu, že obzvlášť během klauzur studenti využívají dílenské zázemí prakticky nepřetržitě, architekti mysleli i na odpočinkovou zónu, se kterou sousedí sdílená kuchyně. Jedním z nejpůsobivějších míst této budovy je jistě střešní terasa, ze které je výhled na celou Prahu. I na tomto místě se počítá s využitím pro společenské a další akce.

Mezi poslání nového technologického centra patří otevřenost, a to nejen pro tvorbu, studenty, ale i pro veřejnost. Návštěvníci budou mít díky tomu možnost vstupu do velké přízemní dvorany, kavárny, která v jejím sousedství bude zřízena, nebo obchodu, o jehož provozu se uvažuje.

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Škola byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení dle své odborné specializace na ateliéry, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná středo a východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť. V celosvětovém hodnocení QS World University Rankings již třetím rokem obhajuje pozici mezi 50-100 nejprestižnějšími uměleckými školami světa. | www.umprum.cz


Další domy:

Atelier Štěpán: Vila Vnitřní krajina

Česká cena za architekturu 2021

Stodola 21

Vila s fontánou

Soběstačný domek Blokki mini

Přírodě na dosah

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU