Search
Close this search box.

Prostorové kouzlo domu s třešní

Rekonstrukce řadového domu od SOA Architekti

Pražský ateliér SOA architekti dokončil v loňském roce rekonstrukci řadového domu s názvem Cherry Tree House. Rekonstrukce se týkala původní zastaralé fasády, změny celkového uspořádání dispozic i návrhu moderního interiéru pro potřeby současné rodiny.

V městské řadové zástavbě, kde jsou domy systematicky uspořádány do jednotlivých bloků po čtyřech, má stavba jasně výhodnou pozici. Ta tkví v její poloze na samém rohu bloku, kde ji z jedné strany obklopují jehličnany z přiléhající zahrady. V průběhu let stromy vytáhly do výšky a dominantou celé zahrady se stala třešeň, podle které architekti tento projekt pojmenovali.

Při pohledu na rekonstruovaný dům je nutné si uvědomit jeho vazby na devadesátá léta, například v podobě pseudomansardové střechy, která se vyskytuje u většiny domů pouliční řady. Ta v rekonstrukci zaujala výhradní postavení. „V rámci citlivého přístupu bylo nutné zachovat charakter souboru. Otázka tedy zněla: jak stávající charakteristické prvky transformovat do současného architektonického jazyka? Díky pozici na kraji sekce bylo možné pracovat i se štítovou stranou a této zdánlivé nevýhody využít,“ vysvětluje architekt Ondřej Píhrt. Původní tašky tak nahradil obklad z vláknocementových desek, který se opakuje po celé fasádě domu.

Překvapivé dispozice

Nerovnoměrný terén se zřetelným výškovým rozdílem kdysi nahrával celkové dispozici domu, kde se v každém podlaží nacházel samostatný byt. Zahrada však byla špatně přístupná a přízemí se vstupem připomínalo spíše suterén. „Využili jsme krajní polohu domu a do boční fasády prolomili nové panoramatické okno, které osvětlilo vstup na schodiště a ze suterénu vytvořilo reprezentativní vstupní halu,“ popisuje architekt.

Cílem rekonstrukce bylo upravit dům tak, aby jeho dispozice sloužily výhradně jedné rodině a aby bylo v co největší míře zajištěno propojení interiéru se zahradou. „Na půdorysu a v objemu stávajícího řadového domu se podařilo vytvořit překvapivě prostornou a velkorysou dispozici, kterou ani po rekonstrukci při pohledu zvenku nikdo neočekává,“ dodává autor návrhu.

Dům o několika výškových úrovních byl výzvou k tomu vytvořit prostory i hlouběji pod terénem. Tam, kde je z uliční strany umístěna vstupní hala, se z druhé strany domu nacházíme v přístavbě s domácím fitness skryté v zemi pod zahradní terasou. Tento fakt dělá z dalšího podlaží první patro a přízemí zároveň. Obytné prostory se z uliční strany vznáší nad zemí, druhým směrem se skrze velkorysé prosklení otevírají přímo do zahrady s bazénem. O patro výš nalezneme o něco intimnější prostory se dvěma ložnicemi. Celý interiér druží dohromady dřevěné točité schodiště.

Cherry Tree House

Autoři: Ondřej Píhrt, Pavel Směták // SOA architekti

Lokalita: Praha

Rok realizace: 2021

Užitná plocha: 356 m2

Zastavěná plocha: 177 m2

Váš ateliér si zakládá na dialogu s klientem. Jaká byla spolupráce zde?

Ondřej Píhrt: Řekl bych, že příkladná. Měli jsme od začátku velkou důvěru, ale všechny naše kroky byly podrobovány důsledné analýze a rozhodně bylo o čem diskutovat. V mnoha případech sehrála klíčovou roli klientova velkorysost. Velmi si toho vážíme. Bez konstruktivního dialogu, kde si je každý vědom své pozice a zodpovědnosti, nelze dojít k výjimečnému výsledku.

Zabýváte se i nadále designem nábytku? Na jakých projektech nyní pracujete?

Ondřej Píhrt: Designem se zabýváme velmi okrajově, prakticky jen pro vlastní interiérové projekty. Máme na stole několik velmi zajímavých projektů různého měřítka a stále jsme otevřeni novým výzvám. Velmi nás baví práce na rekonstrukci Thonetovy vily v areálu firmy TON v Bystřici pod Hostýnem. Kromě menších zakázek se aktuálně naplno věnujeme projektu svazkové základní školy v Louňovicích.

Čím jsou stavby určené pro vzdělávání specifické a čím vás oslovují?

Ondřej Píhrt: Na to, jak důležitou roli školní budovy hrají v životě nás všech, se jim v poslední době věnovala jen velmi okrajová pozornost. Většina z nich tedy naprosto nereflektuje současný stav a vývoj společnosti a její vzdělávací potřeby. A bohužel ani dnes, kdy se staví nebo alespoň připravuje řada školních projektů, neznamená moderní obálka automaticky i moderní školní provoz. Na tomto poli je tedy spousta práce i obrovský potenciál.


Další články:

Dřevěné rámy představují demokracii ve stavebnictví

Vltavská filharmonie s dánským rukopisem

Budoucnost pražských sportovišť

Vzdušný loft od B² Architecture

Architekti kanceláří: Studio Perspektiv

Vrtiška & Žák: Lidé za námi nechodí, aby dostali průměr

Sám sobě dvorem

Nový dům u starého mlýna

Sdílet

Související články