Naše vlast optikou proměn

Národní putovní výstava o úctě k domovu a odpovědnosti za svůj kraj

Kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána v Bzenci před rekonstrukcí. Foto: Filip Radosta
Partnerský článekNaše vlast cestami proměn

Byli jste svědky nebo jste samotnými autory proměny veřejného prostoru k lepšímu? Chodili jste léta kolem neudržované budovy, která teď září novotou a je udržovaná? Přihlaste proměnu do celoroční putovní výstavy Má vlast – cestami proměn – příběhy domova, představte svou práci veřejnosti, poděkujte autorům či partnerům a inspirujte ostatní. Čas máte do 31. března 2023.

14. ročník putuje do konce května, 17. června začíná ročník 15. Proměnu může přihlásit takřka kdokoli – město, obec, spolek nebo organizace, firma, příznivec nebo majitel objektu. Podmínkou je mít k dispozici fotografie stavu před a po rekonstrukci a rekonstrukce by měla být maximálně 10 let stará. Výstavu pořádá spolek Cestami proměn. Letos poprvé je spolupořadatelem výstavy slovenské konsorcium Moja vlasť – kultúrne premeny Slovenska.

Putovní výstava po celé vlasti

Těšit se můžete na veřejné slavnostní zahájení výstavy, které proběhne v sobotu 17. června v Praze na Břevnově – Svaté Markétě. Zde bude celý komplet výstavy k vidění do koce června. Poté se rozdělí do kolekcí a rozjede do všech koutů naší vlasti, kde bude prezentovat zdařilé rekonstrukce objektů, památek i úpravy krajiny. Proměna vašeho města či vesnice tak může inspirovat po celé České republice.

Vystavovatelům pořadatelé soutěže za registrační poplatek* nabízí:

  • vytvoření výstavního plakátu ve formátu B1 z dodaných podkladů včetně překladu resumé do angličtiny a grafického zpracování
  • vytištění plakátu B1 ve speciální úpravě vhodné pro celoroční exteriérové vystavení (v případě poničení výstavního plakátu zajištění nového)
  • vystavení plakátu s proměnou na slavnostním zahájení v Praze a v krajské kolekci po celý rok
  • tisková data plakátu pro vlastní užití
  • Tiskové PDF informačního plakátu A3 (informace o účasti proměny na putovní výstavě a výzva k hlasování v soutěži o nejkrásnější proměnu)
  • umístění proměny do katalogu (náklad min. 3000 ks)
  • propagaci proměny na webu www.cestamipromen.cz
  • propagaci proměny na facebooku a instagramu výstavy
  • publicitu v médiích – výstava má přes 250 mediálních výstupů ročně
  • možnost prezentace výstavy ve městě nebo obci vystavovatelů (zapůjčení je bezplatné).

O výsledcích rozhodne odborná porota i veřejnost

Nejzdařilejší proměny jsou každý rok oceňovány. Odborné porotě architektů předsedá Josef Pleskot a celá výstava má záštitu České komory architektů. Veřejnost má možnost hlasovat do 30. dubna. Podívejte se, jaké proměny jsou přihlášeny letos ve vašem kraji či městě.

Myšlenka celé výstavy se zrodila ve vesničce Nový Dvůr u Myslíva v Pošumaví, kde se obyvatelé a chalupáři rozhodli zkultivovat prostor zaniklého rybníčku na návsi. Na základě jednohlasně schváleného návrhu zahradní architekty a zakladatelky výstavy Drahomíry Komanové upravili terén, vlastnoručně vyrobili altán a dětské hřiště. Paradoxně tento projekt nemohl být na výstavu nikdy přihlášen, protože chyběla kvalitní fotodokumentace před úpravou.

*Registrační poplatek 7 700 Kč bez DPH

Přečtěte si také:

Jaké kanceláře letos zaujmou odbornou porotu?

Oceněné interiéry a legendární exteriéry

Nejhezčí lávky Česka I

Nejhezčí lávky Česka II

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU