Městská hala Modřice

Moravské město Modřice má novou sportovní halu. Hala pracuje s okolním prostorem a začlenila se do místního života, nejen propojením se školou, ale i respektem k původnímu, historickému objektu. Pro město jí navrhli bod architekti.

Šetrně k okolí

Městská hala stojí na pozemku mezi místní základní školou a železniční tratí. Budova tak škole zlepšuje hlukové poměry, ale bylo třeba myslet i na zastínění učeben. Proto je část haly, orientovaná ke škole, pouze jednopatrová. Druhá, větší část budovy dosahuje výšky trojpodlažního domu, avšak ctí okolní městskou strukturu. Moderní a zcela nová hala navazuje na zrekonstruovaný původní objekt, ve kterém dnes najdeme restauraci.

Kromě sportovního centra má hala ambice stát se komunitním centrem. Aby bod architekti potlačili velký objem haly, rozčlenili stavbu do tří hmot. Členění odpovídá i vnitřnímu provozu. Okenní otvory jsou minimalizovány, nejen s ohledem k tepelným ztrátám i ziskům, ale i z důvodu horního osvětlení hal, které přináší výrazně kvalitnější světlo.

Střecha novostavby haly je plechová, tónovaná v barvě omítky. Střecha původního objektu je z pálených tašek – „brněnek“. Nízká část se šatnami, posilovnou a bazénem má plochou střechu a je pokryta zelení.

Sport, relax i kultura

Úroveň podlahy městské haly je zapuštěna o 3 metry oproti vstupu. Celkově se tak snižuje výška objektu, zlepšuje se teplotní bilance a nová část navazuje hlavní římsou na původní objekt.

Návštěva haly je pro návštěvníka prostorový zážitek a vše je navrženo tak, aby bylo možné se po objektu pohybovat intuitivně. Dispozičním uzlem domu je vstupní foyer, kde se nachází recepce a je z něho přístupný ochoz velké haly (přístup na tribunu, do šaten pro posilovnu a zrcadlový sál a šaten pro venkovní kurty). Foyer vytváří komunitní prostor, místo, kde se potkává divák a sportovec. Z foyer je přístupný i sdílený klubový prostor, který lze využít třeba i pro výstavy.

Přístupový ochoz na tribunu má prosklenou střechu, která prosvětlí částečně i halu a přisvětluje skrze prosklenou stěnu posilovnu. Aby bylo zamezeno vnikání přímých slunečních paprsků do haly, je pod zasklením světlíků umístěna difúzní vrstva, která odstraní pro sport nežádoucí kontrasty a celkově změkčí světlo v hale a v zrcadlovém sále.

V suterénu se nachází převážně šatny k halám a bazénu. Šatny sloužící pro obě tyto funkce nejsou striktně vymezeny, aby mohlo dojít k funkční zastupitelnosti podle aktuálních kapacitních požadavků. Bazén najdeme na úplném konci obslužného křídla a díky svažitosti pozemku je možné bazén prosvětlil přirozeně. Součástí bazénu je i relaxační Whirlpool.

Pro školáky i sportovce

Na vstupní halu je napojena sokolovna s ubytováním a restaurací. Oba domy je však možné oddělit v případech, kdy to bude nezbytné prostým zamčením dveří. Na sousední základní školu je hala napojena podzemní chodbou. Děti ze školy vstupují do sportovní haly v úrovni hrací plochy hlavní haly, kde jsou také šatny a bazén, nemísí se tak s případnou veřejností v 1NP.

V prvním patře sportovního centra najdeme zrcadlový sál a v historické budově ubytování. Podkrovní prostor sokolovny slouží jako ubytovací kapacita formou dvou velkých nocleháren pro celý sportovní oddíl.

Součást městského života

Prostranství před sportovním centrem je vydlážděno tak, aby působilo jako skutečný městský prostor. Mezi halou a školou vznikla nová ulice se stromy a parkováním pro návštěvníky. U stávajících kurtů vznikla dvě nová hřiště, jedno víceúčelové, které je v zimním období možné přeměnit na ledovou plochu a jedno antukové pro trénování nohejbalu. Velké stromy u zahrádky restaurace zůstaly zachovány a v letních měsících tvoří velmi příjemný prostor pro trávení volného času.

 


Architektonické řešení: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda – Atelier bod architekti s.r.o.

Realizace: 2018-2020

Investor: Město Modřice

Fotografie: Tomáš Slavík

 

Podívejte se na další krásné domy:

Dům noha tváří

Pivovar Kocour ve Varnsdorfu

Rozhledny, které musíte vidět

Radnice Prahy 7

Dům Krásná

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se

NAHORU