Kanceláře Parker Hannifin podle YUAR

V hlavní roli open plan

yuar

Kanceláře firmy Parker Hannifin navržené architekty z ateliéru YUAR se vyznačují jednoduchostí a přehledným půdorysem. Návrh kanceláří vychází z analýzy stávajících prostor a potřeb firmy. Celým interiérem se prolínají firemní barvy, místo recepce mohou příchozí na velké zdi obdivovat časovou osu vývoje společnosti Parker v průběhu let.

Open plan

Koncept open space architekti v tomto případě nahradili termínem open plan. Velký prostor zaplněný pracovními místy s chybějícím soukromím tak zcela popírají a vytvářejí široce otevřený prostor s uzavřenými soukromými kancelářemi. Každé oddělení je od zbytku izolované prostřednictvím knihovních boxů jako dělících prvků v místnosti.

Celou kanceláří vás provede jediná chodba. Uzavřené a polouzavřené kanceláře jsou rozmístěny podél fasády. Autonomní výklenky jsou součástí prostoru a přes prosklenou část propojené se sousedním oddělením. Ve střední části najdeme velkou uzavřenou kuchyňku, v centru jsou dále umístěny telefonní budky, kopírovací koutek a malá zasedací místnost.

Kruhovou dispozici zvýrazňují právě prosklené části všech příček navazujících na fasádu. Dalšími prvky jsou dřevěné příčky, jež rozdělují prostor a vytvářejí hranici mezi hlavní chodbou a pracovním prostorem. Tyto prvky doplněné zelení celý prostor také provzdušňují.

Černožlutá kombinace

Firemní barvy a logo prostupují celou kanceláří. Dominantními barvami jsou černá a žlutá, kterou najdeme na koberci, u židlí a lavic i u menších detailů klik dveří nebo krytů skříněk. Některé firemní výrobky, jako například součásti motorů, jsou zabudovány jako prvky nábytku.

Lokalita: Praha – Prosek
Rozloha: 600 m2
Fotografie: David Kraus

„Největší výhodou open plan pro firmu je, že posiluje firemní sounáležitost,“ říká architekt Gregory Speck z  ateliéru YUAR o návrhu kanceláří Parker Hannifin.

Jak jste pracovali s analýzami potřeb zaměstnanců?

Začali jsme strohým požadavkem na zcela uzavřené kanceláře a seznamem oddělení s příslušným počtem lidí bez preference otevřených nebo uzavřených prostor. Odtud se jednoduše vyvinul půdorys; po představení konceptu klientovi jsme jen potřebovali přesunout drobné prvky prostorem, abychom dosáhli co nejlepšího komfortu a funkčnosti pro jejich provoz. To bylo velmi snadné a srozumitelné, protože půdorys sledoval velmi jasnou logiku rozdělení a členění – uzavřený a otevřený prostor – komunikace, práce a setkávání. Počet zasedacích místností, relaxačních zón, telefonních budek byl stanoven v analýze pracoviště.

Jaké bylo zadání projektu? Do jaké míry jste se jím řídili?

Jediné zadání, které jsme měli, bylo ztvárnit firemní identitu prostřednictvím návrhu a organizace pracovního prostředí kanceláří. Parker má velmi silnou etiku a hodnoty týkající se zákaznické zkušenosti. Abychom to pochopili a odrazili ve velmi strukturovaném kancelářském prostoru, prošli jsme spoustu materiálů o řízení zákaznické zkušenosti, marketingových kampaní a provozních protokolů společnosti Parker. Výsledkem je prostor, který je uspořádaný do posledního metru čtverečního. Každý prostor má svou funkci.

Jaké výhody má open plan oproti open space?

Koncept open plan využívá výhod otevřeného prostoru, protože odstraňuje fyzické bariéry, jako jsou zdi a dveře. Moderní open plan využívá vizuální bariéry (prostorové přepážky, nábytek, závěsy…) k vytvoření zón soukromí, aniž by kohokoli vylučoval za zavřenými dveřmi. Největší výhodou pro firmu je, že posiluje firemní sounáležitost. Největší výhodou pro zaměstnance je rozmanitost a množství míst k sezení, například v kuchyňce, zasedacích místnostech, relaxačních a soustředěných zónách. Rozmanitější pracovní prostředí pomáhá ke změně pracovních návyků směrem k přizpůsobivější práci.

Jsou v kanceláři zcela uzavřené soukromé kanceláře nebo zasedací místnosti?

Kanceláře pro finanční oddělení, pro manažery a generální ředitele jsou zcela uzavřené, ale za prosklenými příčkami. Kancelář generálního ředitele lze využít jako další zasedací místnost, protože není obsazena na plný úvazek. Tato uzavřená kancelář/zasedačka nabízí úžasný výhled, takže je ideálním prostorem jak pro zasedání, tak pro kancelář manažera. Žádná místnost není zcela uzavřená bez oken, protože jsme chtěli zachovat toto vizuální propojení celé kanceláře.

Použití černé a žluté barvy je velmi hravé, snažili jste se prostor také nějak odlehčit?

Denní světlo hraje velkou roli ve všech našich projektech. Hlavní části, tedy daleko od fasády, jsou všechny prosklené a těží z denního světla, které prosvěcuje zasedací a pracovní prostory. Světle šedý koberec je proložen barevnými čtverci ve žluté a modré barvě. Spolu se dřevem a zelení z prostorového předělu tak vytváří živou atmosféru v celé kanceláři.

Vyskytly se během realizace nějaké komplikace?

Realizace probíhala 10 měsíců od prvního návrhu prostorového plánu do konce výstavby. Žádné komplikace, na které bych si vzpomněl, nenastaly. Rekonstrukce probíhala částečně během výluky covid-19, kdy byli lidé v home office.

YUAR architects

YUAR architects založil před čtrnácti lety autorizovaný architekt Lukáš Janáč, který společně se svým týmem dnes patří k nejúspěšnějším realizátorům kancelářských interiérů v České republice. Architekti se specializují na realizaci kancelářských interiérů a korporátní architektury. Služby nabízí formou Design & Project management, při kterém architekt přebírá plnou odpovědnost za proces, termín a budget. Za svoji práci získali YUAR architects řadu ocenění v soutěžích Zasedačka roku, Kanceláře roku a další.


Další kancelářské interiéry:

Hravé kanceláře Wargaming

Kanceláře v bývalé Baťově fabrice

Na meeting nebo do sauny?

Futuristické kanceláře Livesport od studia Reaktor

Kanceláře DDB Prague

Kanceláře Cisco od Ateliéru Kunc architects

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU