Fenomén NFT a trh s uměním (2. díl)

Co je to NFT umění a opravdu změní umělecký svět?

Fenomén NFT

V prvním díle seriálu o NFT jsme se zabývali tím, co NFT vlastně je. V této části budeme sledovat to, jak se lze dívat na NFT a jeho hodnotu, a jaká rizika jsou s jeho nákupem spojena.

NFT – co si vlastně kupuji

Při nákupu NFT je třeba být obezřetný a pečlivě prověřit, co vlastně kupujete. Je zásadní si uvědomit, že koupí NFT se stáváte pouze majitelem tokenu, a to jen pokud byl jeho tvůrce sám vlastníkem. Avšak kupující se bez dalšího nestává vlastníkem původního uměleckého díla ani majitelem nebo vykonavatelem autorských práv autora původního díla. Naopak je třeba pečlivě číst a uvážit licenční ujednání u jednotlivých tokenů, a vyjasnit si, jaká práva spolu s NFT vlastně získávám.

Limitace je dána autorskými právy autora uměleckého díla, zejména právem na to, jakým způsobem lze dílo sdělovat veřejnosti, rozmnožovat, užít apod. Pokud by měl mít kupující taková práva, musel by mu je udělit původní autor nebo vykonavatel majetkových autorských práv, a to na základě právního úkonu dle příslušného práva, obvykle formou licence. A to není vůbec jednoduché. Na uvedené licence je třeba aplikovat právní řády, jimiž se příslušné licenční smlouvy řídí.

Kupující tedy musí být obezřetní při koupi NFT, jejich dalším prodeji a využití. Je nezbytné prověřit si, jaká licenční práva k nim byla udělena a zda byla udělena řádně a v souladu s příslušným právním řádem, kterým se řídí, případně který se na ně vztahuje. Tvůrci NFT a NFT tržiště musí být velmi opatrní, jak uvedená NFT prezentují a nabízejí k prodeji. Musí pečlivě uvádět, jaké licence a v jakém rozsahu jsou k nim uděleny. Před vytvořením NFT musí také prověřovat, zda jsou oprávněni a v jakém rozsahu uvedené dílo tokenizovat.

NFT – nástroj pro umělce

Jednodušší varianta je, pokud NFT vzniká na původní myšlence, že umožní umělcům tokenizací díla, které vytvořili, mít nad existencí a užitím jejich díla kontrolu, snadněji je prodávat a chránit je před neoprávněným užitím. V těchto případech vytváří NFT sám autor díla nebo galerista, dílo samotné může být v hmotné nebo jen digitální podobě. V těchto případech by si měl autor sám ohlídat, v jakém rozsahu bude moci nabyvatel NFT dílo dále užívat.

Například Damien Hirst vytvořil nový NFT projekt, který se nazývá „Currency“ („Měna“) a zahrnuje 10 000 prací na papíře A4. Práce obsahují jeho slavné „dots“, které existují ve fyzické podobě a jsou uloženy v zabezpečeném trezoru ve Velké Británii. Každé dílo obsahuje (stejně jako peníze) „ochranné prvky“ – holografickou podobiznu Hirsta, podpis a microdot. Díla jsou však zároveň tokenizována jejich uvedením na blockchain. V uvedeném projektu Hirst polemizuje se vztahem mezi uměním a měnou, tj. zde se měna stává uměním a umění měnou.

Účastníci projektu obdrží za 2.000 dolarů zpočátku jen NFT. Mají jeden rok na to se rozhodnout mezi vlastnictvím hmotného díla nebo NFT. Ať si vyberou cokoliv, druhá forma se zničí. Tato volba dává celému projektu další rozměr a vytváří určitou formu participace koncového diváka (příjemce) na vytváření díla. Sbírka děl je uvedena na blockchain protokolu Palm, což je ekosystém využívající tokeny pro NFT připojené k Ethereum.

Další otázky a témata ohledně NFT

Zatím je prodej uměleckých NFT děl na vzestupu. Boom NFT nastal na jaře 2021 v situaci, kdy byla většina kulturních institucí více či méně omezena pro prezenční návštěvu opatřeními v důsledku pandemie Covid-19. Proto se přesouvají do online světa, kde se k původním klasickým sběratelům přidává úplně nové, technologicky zdatné publikum, které se však většinou s trhem umění setkávalo spíše zřídka.

Avšak do budoucna lze jen odhadovat, kam se svět NFT dále posune. Vypadá to, že zatím kupující nyní spíše nakupují NFT s vidinou růstu jeho ceny a možnosti jeho prodeje v budoucnu. Hodnota NFT je však zatím velkou neznámou, uvedená díla nemají za sebou dlouhodobé prodeje a jsme úplně na počátku. Vedou se diskuse o umělecké hodnotě takových děl, o jejich ceně, a zda se současné ceny potvrdí v čase nebo se naopak ukážou jako jedna velká cenová bublina.

I proto je třeba být při nákupu NFT děl velice obezřetný. Je současně velmi zásadní, jaká díla jsou tokenizována. Je velký rozdíl mezi tím, zda si pořídím dílo renomovaného umělce v podobě NFT nebo upravený obrázek Nyan Cat na NFT. Toto zatím globální trh vzhledem k ceně zcela nerozlišuje.

Tokenizace jako taková navíc nebrání tomu, aby byl samotný digitální soubor dále reprodukován a šířen. V tomto směru je žádoucí, stejně jako u „tradičního“ umění, před koupí NFT prověřit spolu s odborníkem na art law, co si vlastně kupujete. Tedy jaké licence byly uděleny a jaká práva nabýváte, zda je může tržiště nebo tvůrce NFT na vás vůbec převést, a další otázky, například jaké jsou limity další prezentace zakoupených NFT děl. S ohledem na to, že tokenizovat lze v podstatě cokoliv, tedy i díla, která původce tokenu sám nevytvořil, NFT nebo blockchain technologie zatím výrazněji k potvrzení autenticity dříve vytvořeného díla samo o sobě nepřispívá, naopak zde vzniká téma autorskoprávní ochrany původních děl, která jsou tokenizována.

A dále je třeba vzít v potaz likviditu NFT uměleckých děl, jak se bude znovu vyvíjet v čase a jak složité bude hledat pro dané NFT kupující. S ohledem na to, že je NFT token je třeba zvažovat i kybernetická rizika a hrozby.

Přečtěte si také první díl seriálu o NFT:

Fenomén NFT art


Náš tip

Přečtěte si také další články Daniely Kozákové, která pravidelně přispívá svými tipy a postřehy, jak investovat do umění.

Jak sbírat a nakupovat umění?

Jak nakupovat umělecká díla současných autorů?

Art glosář #1 – Catalogue raisonné

Průvodce sběratele na Art Basel

Sdílet

Související články