Fenomén NFT art

Co je to NFT umění a opravdu změní umělecký svět?

Mad Dog Jones, REPLICATOR, Non-Fungible Token (ERC-721), 4800x6000px, 2021, www.phillips.com

Několik týdnů již v médiích rezonuje pojem NFT ve vztahu k umění a uměleckým dílům. Některé hlasy NFT přisuzují roli tzv. disruptora trhu s uměním. Podle nich už nikdy nebude trh s uměním stejný jako dřív. Nebo je NFT bublinou, co brzy vyšumí, a vše poběží ve starých kolejích?

Fenomén NFT a trh s uměním: Beeple

Jak tento fenomén vůbec vznikl? Témata jako digital art a později cryptoart, řešení na blockchainu a jejich využitelnost pro trh s uměním se mezi odborníky na ArtTech diskutovala již několik let. Proč se fenomén NFT art objevil právě nyní?

Je třeba si uvědomit, že tento fenomén se objevuje v situaci, kdy většina kultury západního světa je více či méně omezena opatřeními v důsledku pandemie Covid-19. Kulturní instituce, galerie a aukční síně byly nebo ještě jsou uzavřeny či významně omezeny pro prezenční návštěvu, a proto se přesunuly více či méně úspěšně do online světa. A v online světe se najednou k původním klasickým sběratelům přidává úplně nové publikum, technologicky zdatné, které se však většinou s trhem umění setkávalo spíše zřídka.

Nejprve probleskne médii zpráva, že někdo koupil upravený obrázek Nyan Cat na NFT za půl milionu dolarů. Poté prodala na konci února 2021 Grimes její NFT za téměř 6 milionů dolarů. Zásadním momentem pro úvahy o fenoménu NFT a případné koupi některého NFT díla však byl pro subjekty trhu s uměním a tradiční sběratele březnový prodej díla digitálního umělce Beeple Everydays: The First 5000 Days. Aukční síň Christie’s toto dílo prodala za 69,3 milionů dolarů, což je třetí nejvyšší cena za dílo žijícího umělce prodané v aukci. Beeplovo dílo je digitální koláž zahrnující 5 000 jedinečných uměleckých děl vytvořených digitálním umělcem Mikem Winkelmannem, nyní známým jako Beeple. Umělec vytvářel postupně jedno dílo každý den po dobu 5000 dní.

Pro srovnání, Beeple se tak zařadil mezi umělce, kteří jsou na vrcholu již několik desítek let jako Jeff Koons, David Hockney nebo Gerhard Richter.  Navíc se jedná o aukční světový rekord pro digitální umění a nejvyšší cenu dosaženou v aukci online.

Co je na tomto prodeji rovněž zajímavé, je struktura přihazujících, kterých bylo celosvětově aktivních 33. Z toho však 91 % byli zcela noví zájemci, kteří dříve v aukční síni nedražili. Věková struktura přihazujících se pohybovala mezi 6 % „generace Z“ (tedy ročníky narození 1997-2012), 58 % podíl měli „millenniálové“ (ročníky narození 1981-1996), 33 % „generace X“ (1965-1980) a 3 % „baby boomers“ (1946-1964). Finální kolo příhozu sledovalo 22 milionů návštěvníků online (zdroj: Christie’s).

Do NFT fenoménu se zapojily i další dvě globální aukční síně Sotheby´s a Phillips. Sotheby´s připravuje na počátek června kurátorský výběr Roberta Alice NFT v aukci. Phillips prodal dílo Replicator od Mad Dog Jonese za 4,15 milionů dolarů.

Dílo Beepla koupil MetaKovan, což je pseudonym zakladatele finanční společnosti Metapurse, největšího fondu NFT na světě, který k tomu uvedl: „když pomyslíte na vysoce ceněné NFT, bude těžké toto porazit. A tady je důvod – představuje 13 let každodenní práce. Techniky jsou replikovatelné a dovednost je překonatelná, ale jediná věc, kterou nemůžete digitálně hacknout, je čas. Toto je korunní klenot, nejcennější umělecké dílo pro tuto generaci. Má hodnotu 1 miliardy dolarů.“ (zdroj: Christie’s)

A to je právě ta otázka, může mít takové dílo hodnotu 1 miliardy dolarů? Je NFT budoucnost nebo jen bublina, která rychle splaskne? Abychom se však mohli detailněji zabývat touto otázkou, je třeba nastínit, co to NFT vlastně vůbec je.

Co je NFT?

NFT je zkráceně „non-fungible token“, což překládáme jako „nezastupitelný token“. NFT si lze představit jako jedinečný elektronický identifikátor, který je nezaměnitelný, tedy toto je rozdíl od kryptoměn. NFT potvrzuje vlastnictví jakéhokoli digitálního aktiva – videa, digitálního obrazu, animovaných souborů GIF, skladeb nebo předmětů ve videohrách, sběratelských karet apod. Jedná se o jednotku dat na blockchainu. To znamená, že je vaše jméno prostřednictvím certifikátu vlastnictví zaznamenáno na blockchainu, který sleduje, kdo je jejich vlastníkem.

09.18.13

‚I did this image very quickly, in about three minutes at 5am, right before driving my wife to the hospital to have our first child.‘

NFT měl sloužit umělcům

Původní myšlenka NFT byla taková, že umožní umělcům tokenizací díla, které vytvořili, mít nad existencí a užitím jejich díla kontrolu, snadněji je prodávat a chránit je před neoprávněným užitím. Token bude obvykle odkazovat na umístění, kde lze digitální objekt najít. Toto je však zároveň problematickou částí akvizice NFT, protože příslušná platforma může časem selhat. A v takovém případě může dojít ke zpochybnění vlastnictví, které třeba nepůjde nadále ověřit. Navíc tokenizace jako taková nebrání tomu, aby byl samotný digitální soubor dále reprodukován a šířen. Tedy v tomto směru je třeba, stejně jako u „hmotného“ umění prověřovat, co si vlastně kupujete.

Autorskoprávní ochrana

Pokud však tokenizace nebrání reprodukování díla, a tokenizovat lze v podstatě cokoliv, tedy i díla, která původce tokenu sám nevytvořil, vzniká zde téma s autorskoprávní ochranou původního autora. Toto jsou problémy, které bude potřeba v budoucnu též řešit, jsou to zásadní otázky zejména pro NFT tržiště, i když dokazování porušení autorsko-právní ochrany může být velmi složité. K porušení autorskoprávní ochrany navíc již v případě tržiště OpenSea došlo.

Koncem dubna 2021 muselo tržiště stáhnout z aukce NFT kresby Jeana-Michela Basquiata, Free Comb with Pagoda (1986) poté, co správci autorovy pozůstalosti potvrdili, že prodávající nemá licenci nebo jiná práva k dílu. V rámci podmínek prodeje NFT bylo uvedeno, že „práva na reprodukci a autorská práva budou prodána nejvyššímu příhozu navždy.“  Což svědčí o velmi pravděpodobném porušení autorskoprávní ochrany. Stejně tak měl mít nabyvatel možnost zničit původní hmotné dílo, což vyvolává otázky ohledně dalšího možného neoprávněného zásahu do osobnostních práv autora.

V druhé části seriálu o NFT se budeme zabývat dalšími klady a zápory NFT umění a polemikou ohledně jeho hodnoty, když i sám Beeple hovoří o cenové bublině.

Přečtěte si další díly seriálu Art & Investment:

Jak sbírat a nakupovat umění?

Jak nakupovat umělecká díla současných autorů?

Art glosář #1 – Catalogue raisonné

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU