Jak sbírat a nakupovat umění?

Tipy pro začínající sběratele umění

Beeple (nar. 1981), EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS 21,069 x 21,069 pixelů (319,168,313 bytes), www.christies.com

Zahajujeme seriál Art & Investment. Psát budeme o sběratelství a investicích do umění. Jak postavíte svou sbírku? Jak správně skloubíte umění s interiérem? Jak jako aktivní sběratel správně ochráníte svá umělecká díla? Tato otázka a řada dalších v našem seriálu zazní. A s nimi i odpovědi, a to nejen z pohledu českého, ale i globálního světa umění.

ART TIP #1 – Rozhlédněte se a nespěchejte

V poslední době je nákup uměleckých děj hojně skloňován jako zajímavá alternativní investice k doplnění investičního portfolia. Osobně se domnívám, že čistě investiční pohled není pro nákup prvního uměleckého díla soukromého sběratele nejvhodnější. Kvalitní umění přináší emoce, mělo by být pro sběratele zdrojem radosti a inspirace, a jeho výběr by měl být potěšením a zábavou.

Ačkoliv na trzích s uměním padají v posledních letech rekordy, není pro první nákup uměleckého díla zapotřebí mít milióny, pokud tedy nemíříte na uvedené „rekordní“ autory.  V posledních letech se rychle rozvíjí zejména trh s díly v cenovém rozpětí mezi dvěma sty tisíci a milionem korun. Pro nákup prvního uměleckého díla však postačí i několik tisíc korun, přesto lze jen doporučit, aby sběratel vždy pořídil dílo v nejvyšší možné kvalitě, kterou si vzhledem ke svému rozpočtu může dovolit.

Důležité je se před nákupem prvního uměleckého díla zastavit a rozhlédnout. Ačkoliv je tato doba obtížnější, a zejména s ohledem na uzavřené galerie je třeba se spolehnout na online prostor,  začněte se seznamovat s uměním v jednotlivých galeriích, s tím, co se děje. Procházejte online výstavy, sledujte umělce či galerie na sociálních sítích. Je dobré si dopřát dostatek času a zjistit, jaká díla se vám líbí, jaký vlastně máte vkus.

Trh s uměním se přesouvá do online prostředí

Vzhledem k situaci ohledně pandemie je zásadní výzvou pro trh s uměním přechod do online prostředí. Aukční síně zvládly přechod velmi rychle, zejména ty větší, většina galerií umožňuje virtuální prohlídky nabízených děl. Online prostředí také přilákalo novou skupinu zájemců a sběratelů umění, zejména mladší generace. Příkladem může být březnová aukce umělce Beeple, jehož čistě digitální NFT dílo prodala aukční síň Christies za 69,3 milionů dolarů. Jedná se tak o třetí nejdražší dílo žijícího umělce prodané v aukci.

NFT umělecká díla

V rámci seriálu se podíváme podrobněji, co jsou NFT a jak fungují tato digitální díla. Je však potřeba si uvědomit, že na trhu s uměním je cena dána především aktuální nabídkou a poptávkou, a NFT nemají za sebou opakované prodeje na aukčním trhu, které by dávaly vodítko pro stanovení jejich ceny.

Co je na tomto prodeji zajímavé, je struktura přihazujících, kterých bylo celosvětově aktivních 33. Z toho však 91 % byli zcela noví zájemci, kteří dříve v aukční síni nedražili. Věková struktura přihazujících se pohybovala mezi 6 % „generace Z“ (tedy ročníky narození 1997-2012), 58% podíl měli „mileniálové“ (ročníky narození 1981-1996), 33 % „generace X“ (1965-1980) a 3 % „baby boomers“ (1946-1964). Finální kolo příhozu sledovalo 22 milionů návštěvníků online. Samotný online prodej umění je specifickou záležitostí, které se budeme věnovat v samostatném díle našeho seriálu.

Jak vytvořit soukromou sbírku

Před prvním nákupem uměleckého díla je vhodné se zamyslet nad tím, kam sběratel směřuje, zda půjde o ojedinělý nákup, nebo zda tento první nákup bude později doplněn nákupy dalších uměleckých děl a vytvoření soukromé sbírky. V takovém případě je vhodné uvažovat o určitém strukturování takové sbírky, například o jejím tematickém propojení (například obdobím, jednotným tématem nebo autorem). U soukromých sbírek lze dále doporučit i úvahu nad zhodnocením vložených finančních prostředků v dlouhodobějším horizontu a jejího zachování pro další generaci.

Odpovědi na výše uvedené otázky budou určující pro nalezení vhodné struktury sbírky. Vytvoření úspěšné sbírky je dlouhodobý proces, během něhož je třeba za pomoci odborníků minimalizovat s ním spojená rizika. Častou chybou je uspěchaný nákup. Často se jedná právě o první dílo, které se může následně ukázat zklamáním a může sběratele od trhu s uměním odradit. Dopřejte si tolik času, kolik je třeba, abyste se cítili při koupi díla komfortně.

V dalších dílech se budeme věnovat specifikům nákupu uměleckých děl od umělců, galerií, aukčních síní, obchodníků s uměním nebo od jiných sběratelů napřímo. Ukážeme si, proč a jak zjišťovat původ díla a jeho autenticitu, s tím souvisí téma padělků a majetkových autorských práv.

Další témata

Dalšími specifickými otázkami s ohledem na výjimečný charakter trhu s uměním, které přesahují hranice práva, jsou například pojištění uměleckých děl, jejich zdanění, přeprava, konzervace apod. Proto by se měl každý sběratel s těmito otázkami vypořádat již před samotným nákupem uměleckého díla a dále v průběhu vytváření sbírky, zejména pokud je jeho záměrem nejen potěcha duše, ale v ideálním případě i udržení hodnoty vložených finančních prostředků a jejich další zhodnocení.


Daniela Kozáková se řadu let věnuje právním tématům týkajícím se nákupu uměleckých děl a správy sbírky.

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU