ARTERIOR: QARTA Architektura

O umění v architektuře s Jiřím Řezákem a Davidem Wittasskem

Ve spolupráci s The Chemistry Gallery přinášíme nový seriál o umění v architektuře. Prvními hosty Petra Hájka, galeristy a průvodce celého seriálu, jsou Jiří Řezák a David Wittassek z ateliéru QARTA Architektura.

Architektura a umění jdou ruku v ruce. Proto si do nového seriálu Arterior zveme zajímavé hosty: architekty a interiérové designéry, kteří s uměleckými díly ve své tvorbě cíleně pracují. Moderátorem rozhovorů je Petr Hájek, zakladatel a ředitel The Chemistry Gallery, jedné z nejvýraznějších českých galerií současného umění.

Arterior & QARTA Architektura

Prvními hosty nového video podcastu jsou Jiří Řezák a David Wittassek z ateliéru QARTA Architektura. Kreativní skupina pod vedením Jiřího Řezáka, Davida Wittasska a Martiny Řezákové navrhovala například smíchovský projekt FIVE nebo nové výukové centrum VŠPJ. V současnosti QARTA pracuje na rekonstrukci Domu Radost i rezidenčním projektu Fragment.

Architekti letos slaví 25 let od založení ateliéru. Spolupracovali s architektem Ricardem Bofillem na rekonverzi Karlína. Bývalou tovární budovu v této městské části pak rekonstruovali a vybudovali zde svůj ateliér. Už samotné zázemí ateliéru je výtvarně pojaté, architekti zde zachovali její původní prvky a doplňovali je o nové. Jiří Řezák téma umění v architektuře v úvodu komentuje: „Myslím, že mnoho investorů dospělo do fáze, kdy chtějí domům a stavbám dát jakýsi vyšší rozměr, a tím pádem umožnili architektům pracovat tak, jak chtějí.“ David Wittassek jej dále doplňuje: „Bylo potřeba se k tomu ale dopracovat. Není to automatické. Ten trend, o kterém nyní mluvíme, nebyl takto od začátku. Každá etapa byla s něčím spjata a v něco vyústila. Myslím, že nyní se to mění k lepšímu.

FIVE

Poprvé, kdy architekti navázali spolupráci s umělcem, bylo při rekonstrukci budovy FIVE na Smíchově. „V jeden okamžik jsme se potkali s Jakubem Matuškou alias Maskérem (pozn. red. umělecké jméno autora). Původně měl být rozsah jeho intervence mnohem vyšší, ale jsme rádi, že se nám podařilo umístit jeho obraz zachycující původní Smíchov do vstupní haly,“ vypráví Řezák. Realizace budovy FIVE je zajímavá tím, že se prvotní koncept podobá finální realizaci. „Realizace vypadá velmi podobně jako první úvahy, skicy a myšlenky. Jsme rádi, že se povedlo do budovy propsat něco z umění, což byla od začátku naše představa,“ popisuje Wittassek zkušenost, která pak určila směr, jímž se architekti rozhodli vydat.

Fragment

Aktuálním projektem, na kterém architekti spolupracují s umělci, je budova Fragment v Karlíně, kde vzniknou velké sochy od Davida Černého. „Důležité je mít investora, který má odvahu. V tomto případě investor tuto odvahu umocnil tím, že nás spojil s Davidem Černým,“ dodává Jiří Řezák. Mnoho investorů podle něj nemá k budovám a k jejich uměleckému zpracování tak otevřený přístup.

Architekti jsou nyní ve fázi výstavby hrubé stavby. Plášť budovy je velmi komplikovaným, ale zajímavým prvkem. „Pracujeme nyní na tom, abychom projekt dokončili tak, aby byl v souladu s původní myšlenkou,“ říká David Wittassek. „Navazujeme na kvalitu provedení, kterou můžeme nyní vidět i v Evropě, kde je cítit návrat k výtvarnému pojetí fasád, od kterých se na dlouhou dobu upustilo, protože byla snaha dostat stavitelství k masám,“ komentuje vývoj navrhování staveb Řezák.

Radost

U nemovité kulturní památky Domu Radost hraje umělecká stránka také velkou roli. „Jsme ve fázi vývoje. Vkládáme do budovy novou vrstvu, důležité je tedy nejen technické řešení, ale především umělecké a výtvarné pojetí. V případě této stavby investor defacto zachraňuje stavbu, která ztratila svou primární funkci,“ říká k projektu Jiří Řezák. Podle něj zde vznikne společensko-kulturní centrum dolního Žižkova. K rekonverzím starých budov dochází po celé Evropě. „Paradoxně zde nevznikají nákupní střediska, ale  jsou to místa, kde se střetává umělecká sféra, vznikají galerie,“ pokračuje Řezák. „U Radosti se bavíme o vertikální galerii. V tomto domě jsou těžko uchopitelná místa, která se linou patro co patro. A tato místa mohou v uměleckém směru hrát roli,“ uzavírá úvahy David Wittassek.

Architekti v prvním díle video podcastu dále přibližují nejen vznik návrhu specifické fasády budovy Fragment, diskuze kolem stavby Domu Radost, ale také například to, jak probíhá spolupráce architekta a umělce nebo jaká je role investora.

The Chemistry Gallery

The Chemistry Gallery je mladá dynamická kreativní instituce určená pro  prezentaci děl současných mladých umělců jak z České republiky, tak ze zahraničí. Cílem galerie je přispět k vzájemnému porozumění a interakci mezi světem současného vizuálního umění a veřejností a vyvolat tak zájem o mladé moderní umění a nové umělecké trendy, hnutí či tvůrčí koncepty. Filozofií The Chemistry Gallery je systematická, dlouhodobá podpora a spolupráce s vybranými mladými umělci. V rámci vlastní kurátorské činnosti galerie vyhledává talentované umělce napříč uměleckými žánry a médii uměleckého vyjádření, se kterými buduje a rozvíjí uměleckou spolupráci, výstavní činnost a odbornou kritickou reflexi jejich umělecké tvorby.

Galerie se pravidelně účastní zahraničních veletrhů od New Yorku po Basilej. Začínala v roce 2008 v malém prostoru u náměstí Jiřího z Poděbrad, poté obývala prvorepublikovou funkcionalistickou stavbu na Vltavské, kterou musela opustit kvůli rekonstrukci. Více než ročního mezidobí využila k hledání vhodných výstavních prostor a pořádala pop-up akce v nevyužitých budovách na různých místech Prahy. Nový prostor v Ovenecké ulici Petr Hájek slavnostně otevřel v půlce června 2019.

Nikdy jsem nechtěl typickou white-cubovskou instituci

Náš tip

Sledujte také seriál Daniely Kozákové, která pravidelně přispívá svými tipy a postřehy, jak investovat do umění.

Jak sbírat a nakupovat umění?

Jak nakupovat umělecká díla současných autorů?

Art glosář #1 – Catalogue raisonné

Fenomén NFT art

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU