Nová udržitelná a krásná Evropa

O čem je iniciativa New European Bauhaus?

New European Bauhaus

Udržitelný přístup k bydlení a potřeba zpřístupnit jej více lidem jsou hlavními motory iniciativy New Europen Bauhaus. Tento vznikající projekt v sobě propojuje environmentální, ekonomickou a kulturní složku. Zelená dohoda pro Evropu v oboru bydlení je vizí budoucího světa, v němž se lidé cítí dobře a který vypadá hezky. Právě estetická stránka je dalším důležitým požadavkem.

V rámci projektu dochází k prolínání umění, kultury, sociálního začleňování, vědy a technologie. Inspirací iniciativy je škola výtvarného umění Bauhaus, kterou na začátku 20. století navrhl německý architekt Walter Gropius.

Cirkulární ekonomika nestačí

Nejprve bude v rámci této iniciativy vytvořena platforma pro diskuzi. Ta povede k nalezení inovativních řešení problémům s bydlením. Změna přístupu ke způsobům života a ke stavbám budov, mimo jiné ovlivňováním veřejných zakázek, jsou klíči k přístupnějšímu, cenově dostupnějšímu a krásnějšímu bydlení. Základním pilířem iniciativy je inkluzivnější ekonomika, ve které bude rozděleno bohatství a vznikne cenově dostupný prostor. Důležitý je především dialog mezi lidmi různých kultur, oborů, pohlaví i věku. Rozmanitost a možnost se navzájem od sebe učit doplňuje potřeba udržitelného přístupu, který respektuje své prostředí a pomáhá obnovovat zdroje.

New European Bauhaus je kreativní interdisciplinární iniciativa, která vyzývá ke kolektivnímu úsilí.

3 fáze projektu

Iniciativa New European Bauhaus chce v rámci 3 fází dosáhnout společné ideje a vzniku dostupného a udržitelného bydlení. V první fázi budou nashromážděny ilustrativní příklady ze současnosti. Jejich výběr budou mít na starosti odborníci z praxe. Na základě diskuze a spolupráce architektů, designérů, občanů, akademické obce i institucí se vytvoří vzájemné sítě a dojde ke sdílení znalostí.

V létě 2021 pak budou ze získaných návrhů vybrány příklady, které splňují požadavky udržitelnosti, kvality bydlení a inkluzivnosti. Realizace těchto oceněných projektů je naplánována na podzim roku 2021. V poslední fázi počínající lednem 2023 autoři iniciativy očekávají šíření nových myšlenek a opatření nejen v Evropě, ale také na jiných kontinentech.

 „Nový evropský Bauhaus je projektem naděje na lepší společný život po pandemii…aby byl úspěšný, potřebujeme všechny kreativní lidi – designéry, umělce, vědce, architekty i občany,“ uvedla ve svém proslovu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Další zajímavé informace:

Adapterra Awards sbírá nápady #jaknaklima do konce března

Soběstačný dům Chimney

Bilbao efekt v české architektuře I.

Dům vody a tónů

Kreativní hrdinové budou poprvé oceněni i v Česku

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU