Štvanická Hol-Ka aneb nová lávka přes Vltavu

Rozhovor s Petrem Tejem o nové lávce přes Vltavu

Právě dnes, 28. července 2023 dojde k slavnostnímu otevření Štvanické lávky, známé pod přezdívkou Hol-Ka. Hol-Ka, která spojuje Holešovice s Karlínem, dvě čtvrti, mezi kterými donedávna jezdil pouze přívoz. Cyklistům a pěším zároveň nabídne i příjemnou a klidnou variantu, jak se dostat na Štvanici. Právě samotní chodci a cyklisti byli inspirací pro autory lávky . Tvar prostorové křivky linoucí se krajinou vychází z dynamiky jejich pohybu.

Sklon rampy nabízí bezbariérové navázání na holešovické straně na úroveň chodníku na nábřeží. Na Štvanici rampa volně klesá a její půdorysná křivka kopíruje hrany ostrova a doplňuje urbanistické řešení. Architektura mostu využívá minimalistického sochařského tvarosloví. Součástí konstrukce je i ornamentální bronzové madlo s figurálními prvky zvířecích hlav na koncích od sochaře Aleše Hvízdal. Integrované osvětlení v madle podporuje minimalistický vzhled lávky. Na ostrově Štvanice u vstupu na lávku je umístěna figurální socha Řeka od prof. Jana Hendrycha.

Za architektonicko-konstrukčním návrhem stojí  Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek, kteří zvítězili v mezinárodní architektonické soutěži v roce 2017. Zeptali jsme se architekta Petra Teje na to, jak k návrhu přistupovali a odkud je podle něj na lávku nejlepší pohled.

Lávka působí lehce jako tenká bílá křivka nesoucí se nad řekou – proč jste zvolili právě tento tvar?

Zvolili jsme konstrukci, která nejde do výšky, nemá žádné pylony a závěsná lana, ale jen nízké parapetní nosníky, aby nebránila v pohledech na město a nenarušovala dominantami panorama Prahy. Chápu most jako velkou sochu a proto je použito minimalistické sochařské tvarosloví.

Lávka je vyrobena z ultra-vysokohodnotného betonu s povrchem odpovídajícím lesklému bílému mramoru… Jak jste přistupovali k možnému riziku poničení lávky sprejery?

Samotný materiál má díky své jemnozrnné struktuře výborné vlastnosti proti graffiti a navíc je ještě celá konstrukce opatřena speciálním antigraffitti nátěrem. Posprejování tak lze velmi lehce odstranit tlakovou vodou.

V kontrastu k minimalistické lávce působí ornamentální bronzové madlo… V jaké fázi procesu jste přizval sochaře k jeho návrhu? Do jaké míry jste finální podobu madla nechali na samotném sochaři?

Sochaře Aleše Hvízdala jsem přizval ke spolupráci na lávce ve stupni zpracování zadávací dokumentace. Chtěl jsem lávku doplnit o ušlechtilé profilované bronzové madlo s figurálními zakončeními. Stanovil jsem rozmístění konzol a LED osvětlení jako součást madla. Návrh madla vznikal v dialogu architekt – sochař. Všechny detaily ornamentálního madla a figurální zakončení jsou autorským dílem sochaře Aleše Hvízdala včetně výběru motivů zvířat. Aleš Hvízdal se svými kolegy navíc provedl celou realizaci madla v celé délce lávky.

Jak nahlížíte na spolupráci právě architekt – sochař?

Doplnění lávky sochařskými autorskými díly a spolupráce se sochaři  byla pro mě nesmírně důležitá. Jednoduchá linka lávky, která je vlastně velkou minimalistickou a geometrickou sochou, tak získává nový rozměr. Na ostrově Štvanice jsme společně se sochařem Janem Hendrychem a jeho týmem osadili jeho sochu s názvem Řeka, která je rovněž součástí lávky.

Pro lávku je charakteristické, že ústí na třech různých místech, jak lávka ovlivnila své bezprostřední okolí místa?

Na holešovické straně navazujeme na právě rekonstruované Bubenské nábřeží a na postupně probíhající rekonstrukci tržnice, která se stane novým centrem Holešovic. Na karlínské straně zase na nový komplex kancelářských a bytových domů. Toto propojení obou částí Prahy bude velmi důležité a navíc díky rampě na Štvanici přinese oběma částem i napojení na rekreační prostor parku na Štvanici, jehož první část od špičky ostrova k lávce upravujeme v rámci stavby podle projektu architekta Radka Kolaříka.

Lávka je určena pro pěší a cyklisty. Na jaké další cyklostezky navazuje?

Na holešovické straně je to cyklostezka A1, která zde vede po Bubenském nábřeží, na karlínské straně je přímá návaznost na pobřežní cyklostezku A2 a z obou se dá na kole dostat po lávce na ostrov Štvanice a napojit se navíc i na Hlávkův most a pokračovat dále do centra.

Vzhledem k tomu, že Vltava protéká samotným centrem Prahy, jsou jednotlivé mosty a lávky součástí výhledů a průhledů. Odkud je podle vás nejlepší pohled na lávku Hol-Ka?

Právě díky jednoduché minimalistické koncepci mostu se domnívám, že obstojí jak pohledy směrem k Pražskému hradu tak pohledy opačné. Z nadhledu je pak vidět, že se lávka přirozeně zapojí do řady mostů na Vltavě, ostatně, podle přiložených fotografií to mohou čtenáři posoudit sami.

ŠTVANICKÁ LÁVKA

Realizace: srpen 2023

Investor: Hlavní město Praha

Autoři architektonicko-konstrukčního návrhu lávky: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek

Autoři sochařských prvků: Aleš Hvízdal, Jan Hendrych

Realizační dokumentace lávky: TOP-CON SERVICES, s. r. o.

Zhotovitel stavby: Skanska a. s.

Dodavatel UHPFRC konstrukce: KŠ PREFA s. r. o.

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU