Vyjádření představenstva ČKA z 1. března k situaci na Ukrajině zní:

Česká komora architektů odsuzuje ruskou putinovskou agresi, snahu o obsazení suverénního, svébytného a demokratického státu a rozpoutání válečného konfliktu, v jehož důsledku umírají lidé a dochází k devastaci území Ukrajiny. Vedle ztracených lidských životů, na které myslíme v první řadě, trpí také kulturní dědictví, tolik nezbytné pro paměť každého národa. Je mařeno lidské úsilí vybudovat podněcující vystavěné prostředí a je ničena příroda.

Plně stojíme za Ukrajinou a jejími občany, samozřejmě včetně našich drahých kolegů architektů.

Vyzýváme všechny naše členy k veškeré možné podpoře statečně se bránících Ukrajinců, v tomto okamžiku nejlépe k podpoře finanční na sbírkových kontech uvedených níže, včetně nabídek přechodného zaměstnání a spolupráce ukrajinských architektek a stavebních inženýrek v našich ateliérech.

Stojíme za Ukrajinou, Člověk v tísni, Charita Česká republika, Paměť národa