Po uzávěrce

Architekti Vera Hampl a Tomáš Hrubý komentují současnou situaci na trhu

Před několik týdny jsme na ARCHIZOOM publikovali původní analýzu ekonomických dopadů krize na profesi architekta.

Na naše dotazy k proměně profese architekta odpovídali Tomáš Hrubý z DL studia a Vera Hampl z VH Architects.

Prožíváme asi největší společensko-ekonomickou změnu za posledních několik desítek let: jak se podle vás odrazí na české architektuře? Jak vnímáte jako praktikující architekt tuto novou situaci?

Vera Hampl: Moji první odpověď vztáhnu nejen na českou architekturu, ale beru ji i celosvětově. Historie nám ukazuje, že nemoci způsobovaly velké změny v architektuře a urbanismu. Ať už to byl mor v období renesance, v 18. století po žluté zimnici, v 19. století to byla cholera a ve 20 století tuberkulóza a španělská chřipka. To vše přineslo důraz na změny městského plánování, pozornost k nakládání s odpady… Postavily se vzdušnější a široké městské bulváry, vznikly městské kanalizační systémy, začaly se používat čistější povrchy, jako sklo a ocel… a obecně se zvyšoval důraz na čistotu nejen ve městech.

A je tedy jasné, že koronavirus bude mít – a již má – podobně hluboký dopad na dnešní svět, nejen architektury. Stále používáme mnoho stejných technik, jako jsme používali před stoletím. Myslím, že určitě zesílí tlak na to, aby se stavělo s větším důrazem na šetrné budovy a na inovace materiálu od prefabrikace (s ohledem na rychlost stavění například nemocnic) až po technologie dálkového přenosu.

COVID způsobil rozhodující změnu ve způsobu, jakým se k sobě vztahujeme. V tomto scénáři jsou architekti nuceni hledat odpovědi na nové výzvy, znovu objevovat typologie životních a pracovních prostor a zpochybňovat tradiční prostorová řešení. Musíme přebudovat a dát nové využití tradičním prostorům, je to pro nás architekty velká výzva.

Tomáš Hrubý: Nedokážu ze svého pohledu vůbec posoudit dopad na českou architekturu. Mohu se jen domnívat. Až na pár malých výjimek nejsme téměř v kontaktu s architekturou, kterou objednává a financuje státní sektor. Pracujeme zejména pro firemní a soukromou klientelu a téměř výhradně pro nejvíce zasažený segment trhu a tím je „horeca“… to znamená, že se nově plánované projekty zastavily, nebo odložily.

Stejně tak projekty rozpracované – zastavení projektů přišlo ze dvou důvodů – prvním byla finanční nejistota našich klientů a tím druhým pak, jejich adaptace na nově vzniklou situaci. Neznamená to však, že bychom práci neměli, protože máme rozpracováno zhruba 30 projektů v různých fázích. Zkontaktovali jsme v průběhu počátků nouzového stavu naše klienty a dohodli jsme se na konkrétních postupech v jednotlivých zakázkách…Někde se tedy dalo pokračovat, někde se vše zastavilo a jen výjimečně jsme o zakázky přišly – tedy byly ze strany klienta zrušeny… V současnosti již fungujeme zcela standardně. Je tedy těžké v tuto chvíli hodnotit novou situaci… Nové to pro nás bylo v březnu a v dubnu.

Jak se koronavirový „lockdown“ dotkl práce vašeho ateliéru?

Tomáš Hrubý: Asi jako každého… tým jsme rozdělili na dvě skupiny – jedna byla ve studiu při dodržení všech doporučených hygienických podmínek, druhá skupina pak pracovala z domova. Ušili jsme si roušky, později nakoupili, když to bylo možné, dostatek ochranných pomůcek a dezinfekce, navýšili jsme kapacitu internetového připojení, zřídili jsme si externí přístupy a pracovali jsme víceméně bez problémů.

Konzultace s klienty probíhaly zpočátku výhradně v online verzi, od počátku dubna jsme již ale začali chodit i na stavby, což nebylo vůbec jednoduché. V průběhu dubna již proběhlo ve studiu několik schůzek. od počátku května pak začaly schůzky i mimo studio – zejména u dodavatelů a výrobců interiérů. Od poloviny května jsme naplno obnovili provoz studia i s lidmi, kteří byli doma…

Vzhledem k vazbě na velké společnosti, jsme z počátku neměli ani problém s financemi – u některých klientů máme splatnost faktur 60, 90, nebo i 100 dní, to tedy prakticky znamenalo, že za vyfakturovanou práci na konci loňského roku, nám přišly peníze v momentě, kdy jsme je nejvíce potřebovali.
Dopad korona krize uvidíme u nás ve studiu s velkým zpožděním až v druhé polovině léta. Nových zakázek samozřejmě citelně ubylo. Jsme ale připraveni. Musíme během tohoto období „vymyslet“, jak rozšířit spolupráci s klienty i mimo segment HORECA, kde jsme etablovaní nejvíce.

Vera Hampl: Zamysleli jsme se nejen nad našimi projekty do budoucna, ale i nad způsobem, jakým je vyvíjíme. Přemýšlíme o nové technologii, která se může objevit jako odpověď na tuto novou výzvu.

Na čem aktuálně (z domova či kanceláře) pracujete?

Vera Hampl: Aktuálně pracujeme na návrhu rodinného domu, kde epidemie koronaviru změnila uvažování klientů. Ti se s aktuální zkušeností rozhodli zvětšit své požadavky prostory společenských místností. A já věřím tomu, že v oblasti bydlení budou klienti důraznější. Také pracujeme na návrhu dvou elektrických lodí a brzy bude dokončený náš návrh interiéru Kobky č. 9 na pražské Náplavce.

Tomáš Hrubý: Těsně před vyhlášením nouzového stavu jsme dokončili čtyři zajímavé zakázky – interiéry restaurací a kaváren. Paradoxně místo úspěšného startu je čekalo striktní uzavření. Nestihli jsme si nové interiéry ani nafotit. V současnosti i navzdory předchozímu stavu dokončujeme dva zajímavé interiérové projekty – Sushi restauraci v Jihlavě a klasickou českou hospodu v Brně. Obě provozovny budou do konce června nakonec v provozu.

Dokončili jsme projekt interiéru Hotelu Ellen v Karlových Varech, projekt interiéru wellness Hotelu Astoria – opět v Karlových Varech. Pracujeme na návrzích a projektech interiéru Hotelu Srní na Šumavě a novém wellness v hotelu Svornost v Harrachově. Navrhujeme interiér rodinné vily v Praze. Dokončili jsme projekt nové Sushi restaurace v Galerii Butovice… Před realizací jsou remodelingy restaurací Potrefená Husa v Praze a Českých Budějovicích a dvě provozovny Momento café. Společně s klienty sondujeme možnosti nových lokalit pro řetězec Crosscafe.


Vera Hampl

Vystudovala architekturu a urbanismus na Univerzitě Santa Úrsula v Riu de Janeiro (1995), kde pokračovala i v postgraduálním studiu interiérového designu na Univerzita Pontifícia Católica (1998). Několik let strávila na stážích v ateliérech Ruye Ohtakeho, India da Costy a Edisona Musy, kde také zahájila profesní kariéru.

Po přesídlení do České republiky pracovala pro fimu Lewis & Hickey, aby v roce 1999 založila vlastní architektonickou kancelář Casa Rio. Její návrhy rodinných domů, komerčních i administrativních prostor a nejrůznějších interiérů byly realizovány v Brazílii a České republice.

www.vharchitects.com

Tomáš Hrubý

DL Studio založil Tomáš Hrubý a David Marek, kteří se poprvé potkali v roce 1991 v zastoupení. Tomáš byl večer v divadle v Karlových Varech na detektivce od Agathy Christie a David, byl jako scénograf v zákulisí. „A protože jsem musel stihnout večerku, nedozvěděl jsem se kdo je vrah. Já poslední rok na průmyslovce, David první rok v „angažmá“. Za patnáct let spolu v noci jedem autem z Bratislavy a já se konečně dozvěděl, kdo byl vrah. Od té chvíle jsme spolu. Já stihnul udělat architekturu a David zjistil, že ho kromě divadla baví navrhovata designovat. A tak spolu děláme interiéry. A protože nejsme sami a máme spoustu mladších kolegů, občas uděláme i něco jiného, než je interiér hospody,“ říká Tomáš.

www.dlstudio.cz

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se

NAHORU