Jak si vedl pronájem kanceláří v roce 2020?

Prague Research Forum přináší údaje za minulý rok

Kanceláře byly minulý rok prázdnější než se očekávalo. Jak dopadl rok 2020 pro pražský trh s kancelářskými prostory? Přečtěte si shrnutí zprávy Prague Research Forum za 4. čtvrtletí roku 2020.

  • COVID-19 měl dopad na aktivitu na trhu s kancelářskými prostory a zdržel dokončení některých nových projektů
  • Přesun od spekulativní výstavby k výstavbě se zajištěnými předpronájmy je mezi developery stále běžnější
  • Roste celková plocha kanceláří nabízených k okamžitému podnájmu
  • Míra neobsazenosti zůstala v porovnání s předchozím čtvrtletím stabilní na úrovni 7%
  • Plánovaný objem dokončených kanceláří v roce 2021 bude podprůměrný
  • Během 4. čtvrtletí nebyla zahájena výstavba žádného projektu
  • Nejvyšší dosažitelné nájemné je v rozmezí od 22 do 22,50 eur za metr čtvereční

Nabídka kancelářských budov

Během roku 2020 bylo dokončeno 150 500 m2 moderních kancelářských prostor. Nově dokončené prostory představuje rekonstrukce památkově chráněné budovy Bubenská 1 v Praze 7 (19 700 m2)., která je již plně obsazena. Celkový objem moderních kanceláří v Praze vrostl na 3,75 milionu m2.

Kancelářská plocha v projektech v aktivní fázi výstavby čítá 136 400 m2 a z toho přibližně 98 100 m2 by mělo být na trh dodáno v průběhu roku 2021. V prvním čtvrtletí tohoto roku by pak mělo být dokončeno 34 400 m2. Během uplynulého čtvrtletí nebyla zahájena výstavba žádného projektu.

Budovy třídy A tvoří většinu nabídky moderních kanceláří (72 %), přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahuje necelých 16 %.

Celková nabídka neobsazených podnájmů ve čtvrtém čtvrtletí 2020 dosáhla 64 300 m2, což je ve srovnání s předchozím čtvrtletím nárůst o 36 % (a/nebo 17 100 m2).

Bylo jisté, že objem realizované poptávky nebude v roce 2020 stejný, na jaký jsme zvyklí z přechozích let. Bylo jen otázkou o kolik bude menší. Společnosti si v průběhu roku často kupovaly čas a alespoň nějakou jistotu formou prodloužení či přejednáním stávajících nájemních podmínek a tento trend stále pokračuje. Je ale vidět, jak se trh i přes nepřízeň situace dokázal adaptovat na nové podmínky a podnájmy či zejména předpronájmy musí být nájemci v nejbližší budoucnosti více vyhledávané, i díky omezenému objemu plánované spekulativní výstavby,” říká Josef Stanko, Hlavní analytik pro průzkum trhu, Colliers ČR

Realizovaná poptávka

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla v čtvrtém čtvrtletí roku 2020 objemu 98 700 m2, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 18 %, ale meziroční pokles o 33 %.

Největší hrubá realizovaná poptávka v 4. čtvrtletí byla zaznamenána v městských částech Praha 4 (22 %), dále pak v Praze 8 (16 %) a Praze 7 (15 %). Nejaktivnějšími společnostmi byly firmy působící ve reklamě a médiích (18 %), následovány společnostmi působícími v profesionálních službách (14 %) a společnostmi ze sektoru IT (12 %).

V posledním čtvrtletí dosáhl podíl renegociací na celkové realizované poptávce 51 %, zatímco celkový objem nově pronajatých prostor včetně předpronájmů a expanzí představoval 44 % z celkové hrubé realizované poptávky. Celkový podíl podnájmů představoval 5 %.

Významné pronájmy

Největšími transakcemi čtvrtého čtvrtletí byly převážně prodloužení nájemních smluv, zejména pak společnosti Internet Mall (6 300 m2) v budově Gen v Praze 7, Havel&Partners (5 200 m2) v budově Florentinum v Praze 1 a NET4GAS (4 800 m2) v projektu Kavčí Hory Office Park v Praze 4. Největší nový pronájem byla transakce TNT/Fedex (3 800 m2) v budově Kotelna Park II v Praze 5. Pozitivně z pohledu budoucí výstavby můžeme vnímat i nárůst podílu předpronájmů na celkovém objemu realizovaných transakcí. Společnost Crestyl si takto zajistila budoucí nájemce na více než 7 000 m2 v projektu Hagibor, což přispěje k zahájení jeho výstavby.

Podíl neobsazené plochy

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce v čtvrtém čtvrtletí zůstal na 7,0 %, což ve srovnání s předchozím čtvrtletím nepředstavuje žádnou změnu. Celkový objem volných kanceláří dosáhl 261 600 m2. Největší objem dostupných kanceláří byl v Praze 5 s 57 100 m2, což představuje míru neobsazenosti na úrovni 8,8 %, následovala Praha 4 s 56 200 m2 a mírou neobsazenosti 5,8 %. Nejméně volných kanceláří bylo v Praze 2 s 5 100 m2 (míra neobsazenosti 3,6 %) a Praze 3 s 6 600 m2 (5,4 %).

Nájemné

Ačkoli se míra neobsazenosti během roku 2020 zvýšila a celková aktivita zpomalila, nejvyšší dosahované nájemné za čtvrté čtvrtletí zůstalo stabilní a pohybovalo se v rozmezí 22,00 až 22,50 eur za m2 na měsíc v centru města, 15,50–17,00 eur za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,50–15,00 eur za m2 na měsíc ve vnějších částech města.

Architekti kanceláří

Kancelářím jsme se na ARCHIZOOM věnovali v seriálu ARCHITEKTI KANCELÁŘÍ, který představil významné české architekty a jejich pohled na kanceláře a jejich budoucnost.


Prague Research Forum

Prague Research Forum (PRF) zveřejňuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 4. čtvrtletí roku 2020. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji. Činnost Prague Research Fora podporuje instituce RICS.

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU