Rozhovor: Erik Štefanovič

Testovací polygon BMW pro digitální vývoj automobilů budoucnosti

DELTA projektuje pro skupinu BMW testovací polygon pro digitální vývoj automobilů budoucnosti. S Erikem Štefanovičem, jednatelem DELTA Česká republika, jsme vedli rozhovor nejen o modelu BIM 5D, ve kterém projekt vzniká.
BIM 5D zpracovává podle požadavků investora kromě standardních relevantních informací 3D modelu také časové a nákladové aspekty stavby. Testovací dráha by měla být uvedena do provozu v roce 2022.

Lean Management

Vysoký přínos má nejen samotný cíl projektu, ale i plánování a projekce ve standardu BIM 5D a využití metodiky Lean Management. Koncem roku 2018 byl zahájen nový projekt BMW Group Future Mobility Development Center s firmou DELTA jako generálním projektantem pro zónu pozemních staveb. V karlovarském regionu postupně vyroste testovací polygon s různými druhy silničních komunikací, které mají sloužit především pro vývoj autonomní jízdy, elektromobility a asistenčních systémů. Zóna pozemních staveb má téměř 70 000 m2 podlažní plochy a za projektovou přípravu je zodpovědná DELTA s více než čtyřicetiletou praxí v oblasti projektové přípravy a řízení stavebních projektů. Kromě toho nová testovací dráha nabídne k dispozici parkovací stání pro testovací vozidla, zaměstnance, návštěvníky, poskytovatele služeb i prostor pro logistiku.

Zajímavosti projektu

  • Projekce ve standardu BIM – úroveň 5D
  • LEAN Management: metoda štíhlého řízení procesů stavebního projektu|
  • První vývojová oblast skupiny BMW Group ve východní a střední Evropě
  • Vývojové centrum v Sokolově bude po svém otevření jedním z klíčových vývojových center BMW Group.
  • Hlavní koncentrace tohoto vývojového centra se bude soustředit na vývoj systémů autonomní jízdy

BMW Group vývojové centrum

Začátek testování v BMW Group vývojovém centru byl podle Davida Haidingera, mluvčího skupiny BMW, stanoven na konec června 2023. „Vývojové centrum je jedním z projektů, které byly představenstvem společnosti potvrzeny jako strategické i v těchto těžkých dobách,“ konstatoval mluvčí s tím, že se i přes redukce stále počítá s náklady kolem 7,8 milirady korun. „Spolu s našimi projektovými partnery zaměstnáme více než sto lidí v různých pozicích,“ uvedl mluvčí k dotazu, zda pořád platí, že by v areálu mělo v konečné fázi najít zaměstnání až sedm set lidí. „Aktuálně stále probíhají zemní práce,“ dodal Haidinger k otázce, v jakém stadiu je stavba v současné době.

Zemní práce na celém komplexu by měly být hotové do konce roku 2021, následovat budou stavební práce, se kterými se začne v severozápadní části území v roce 2022. Připravované vývojové centrum bude po svém otevření jedním ze čtyř klíčových vývojových center BMW Group. Plánuje se zde především vývoj systémů autonomní jízdy.
Připravované BMW Group vývojové centrum bude po svém otevření jedním ze čtyř klíčových vývojových center BMW Group. Plánuje se zde především vývoj systémů autonomní jízdy. Plocha budoucího vývojového centra se nachází na místě bývalé výsypky severně od Sokolova a zabere přibližně 650 hektarů. Během následujících dvou let na ní vznikne několik zkušebních drah pro testování vozidel v různých podmínkách a situacích. Jde o první vývojové centrum ve východní Evropě.

Základní údaje

Generální projektant pozemních staveb: DELTA
Termín zahájení projekce:
02/2019
Zahájení výstavby: 2.Q 2020
Plánované uvedení I. etapy do provozu: koncem roku 2022
Začátek testování vozů: červen 2023
Celková délka testovacích drah: cca 100 km
Celková plocha areálu: více než 500 ha
Zóna pozemních staveb: 70 000 m² podlažní plochy

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU