Na hranici dvou světů

V přírodě hlubočepského údolí

Polský architekt Szymon Rozwałka navrhl v pražských Hlubočepích výrazný rodinný dům. Nachází se na pomezí dvou různých světů: městského a přírodního. Ze severozápadní strany se do pozemku vráží klín biokoridoru táhnoucího se podél Dalejského potoka. Koridor je umocněný výraznou expozicí Hlubočepských skal.

Městský prostor obklopuje pozemek z jižní a východní strany. Je to chaotická a náhodná zástavba, často negativně ovlivňující hodnotu projektovaného terénu. Forma a prostorová dispozice domu jsou výsledkem přímé reakce na tento kontext.

Architekt se snažil rozšířit přírodní kontext dovnitř pozemku a do interiérů domu. Z druhé strany se pak dům odděluje od „městského světa“, pro nějž se stává abstraktním tělesem, které svou formou a měřítkem koresponduje s okolními skalami v pozadí.

Forma stavby zároveň řeší nutnost správného osvětlení místností přirozeným světlem, otázku „úzkého“ vjezdu a problematickou lokalizaci sousední stavby na hranici pozemku z jižní strany.

V prvních krocích architekti navrhli stavbu, která byla vytvořena metodou deformace terénu. Terén měl ze severozápadní strany plynule přecházet v umělý kopec, do kterého měl být dům umístěn. Z jihovýchodní strany měl být „kopec“ podříznutý, což by umožnilo vytvořit vstupní patio pod budovou, vytvořenou v té části jinou, pravoúhlou geometrií.

Vzhledem k nutnosti omezit rozpočet bylo nutné výrazně zmenšit dříve navrženou budovu. „Rozhodli jsme se pro riskantní způsob přímého odříznutí „nepotřebných“ prvků, což muselo výrazně zasáhnout do konečného výsledku. Takové vědomě primitivní a přímé odříznutí místy přineslo překvapivě dobré účinky, jinde byl efekt horší. Změny se týkaly téměř výhradně organické, zadní části budovy a neměly příliš velký vliv na vnitřní prostory, které podle původní koncepce vznikly střetem dvou geometrií: organické a pravoúhlé,“ říká architekt.

Rodinný dům, Praha – Hlubočepy

Studio RO_AR Szymon Rozwalka architects
Autor: mgr. inż. arch. Szymon Rozwalka
Projekční tým: ing. arch. Adéla Kyselová, ing. arch. Ada Rypl-Žabčíková, ing. Jakub Staník, ing. arch. Jan Vojtíšek
Rok projektu: 2015
Rok dokončení: 2021
Zastavěná plocha: 268 m²
Hrubá podlahová plocha: 331 m²
Užitná plocha: 260 m²
Plocha pozemku: 2 495 m²
Fotografie: Viola Hertelová
Zahradní architekt: Flera s.r.o. www.flera.cz
Generální dodavatel: Bursik Holding a.s., www.bursikholding.cz
www.ro-ar.eu
www.instagram.com/ro_ar_architects
www.facebook.com/architectsroar

O studiu

RO_AR Szymon Rozwałka architects vzniklo roku 2011. Působí v Polsku a v České republice. Velmi důležitou oblastí působení ateliéru je projektování “ve stávajícím”, projektování “in contradiction”.
V teoretické úrovni nás zajímá interakce se stávajícím. Ne ve smyslu podřízení NOVÉHO STARÉMU nebo podřízení STARÉHO NOVÉMU, ale ve smyslu jejich střetu. Ve střetu NOVÉHO a STÁVAJÍCÍHO, SOUČASNÉHO a MINULÉHO vidíme obrovský potenciál uvolnění PODVĚDOMÉHO a tvoření NEOČEKÁVANÉHO.
Szymon Rozwałka vede ateliér na Ústavu experimentální tvorby FA VUT v Brně.

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU