Diplomky & bakalářky

Co dává studium na UMPRUM? Jak škola rozvíjí talent studentek a studentů?

Co dává studium na UMPRUM? Jak škola rozvíjí talent svých studentek a studentů? A jak se studující během škol-ních let vyprofilovali? To ukazuje velká celoškolní přehlídka závěrečných prací nazvaná lapidárně Diplomky a bakalářky. Veřejnosti se tentokrát otevřely obě budovy Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a návštěvníci si studentské práce budou moci prohlédnout v autentickém prostředí školy.

Výstava diplomek a bakalářek je pro mne sváteční událostí. Je radost sledovat, jak naši studující umělecky a lidsky vyzrávají, jak si hledají svou vlastní, osobitou cestu. S většinou z nich se budu nerad loučit. Ale jsem si jistý, že se ve světě umění a navrhování dobře uplatní,“ říká k přehlídce rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral.

Mnozí diplomanti při tvorbě své závěrečné práce spolupracovali s různými subjekty, firmami, organizacemi a snažili se svou diplomovou práci vytvořit tak, aby její nápad nekončil jen obhajobami, ale našel i praktické uplatnění i po absolutoriu. Stále více zde také rezonuje udržitelný přístup a důraz na ekologii, řemeslo a společnost.

Asi nejvýraznější ukázkou spolupráce studujících školy s průmyslem je bakalářský projekt Ateliéru průmyslového designu. Ti zpracovávali ve spolupráci se společností Škoda Group různá zadání na téma autonomní dopravy. Sociálními aspekty se zabývá práce diplomantky Ateliéru architektury Emy Soukupové „K objaveniu mestského společenstva“. V rámci vybraných pražských lokalit se zaměřuje na infrastrukturu pro osoby bez domova. Součástí její práce je i strategie, jak dané zásahy financovat a realizovat.

Za pozornost jistě stojí diplomová práce Františky Benčaťové z Ateliéru textilu, která v belgickém Gentu připravila experimentální kolekci žakárových tkanin. Inovaci tradičních řemesel se věnuje i Dita Lešovská z Ateliéru K.O.V., která v diplomové práci „Mysterium“ oživuje tradici inkrustace a intarzie. Na současnou environmentální situaci reagují například nádoby vytvářené pomocí 3D tisku keramiky „Květináč 2.0“ studentky Ateliéru keramiky a porcelánu Sáry Kordové. Ty mají za úkol postupným odpařováním vody zvlhčovat okolní prostředí.

Z prací zabývajících se novými technologiemi lze jmenovat Vojtěcha Kočího z Ateliéru animace a filmu, který připravil diplomovou práci týkající se procedurální (neboli kódem automaticky generované) animace. Zmínit také můžeme bakalářskou práci Jakuba Kozelky z Ateliéru designu a digitálních technologií, který vytvořil autorskou atmosférickou hru s unikátním herním principem s názvem „Veins“.

Nakonec je třeba upozornit na obrovskou imerzivní instalaci diplomanta Ateliéru volného umění II Davida Noska, která se představí v běžně nepřístupných prostorách Klementina Národní knihovny ČR. Či skupinovou výstavu stu-dentek a studentů Ateliéru volného umění IV a Ateliéru fotografie II v Galerii Fotograf, jejichž tvorbu spojuje citlivost vůči okolí a vědomí vlastní situovanosti a zároveň reflexe celospolečenského a celoplanetárního dění. Přehlídku, která na více jak týden oživí obě budovy UMPRUM, bude možné navštívit denně od 1. do 8. června.

Diplomky a bakalářky 2023

1. 6. – 8. 6. 2023
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1

DIPLOMKY – Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1
BAKALÁŘKY – hlavní budova, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno denně 10–18 hodin, vstup volný

Produkce: Šárka Váňová, Irena Tesarčíková
Grafika: David Frank Tenora, Ondřej Mazanec
Foto: Lukáš Hlavín, Eduard Babák

Práce vystavované mimo budovy UMPRUM

David Nosek
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, Praha 1, vstup B2 vchod z Mariánského náměstí
Otevřeno: 31. 5. – 11. 6. 2023, 10–18 h
Vernisáž: 31. 5. 2023, 18–22 h

Daria Lukianenko, Matěj Kos, Amélie Tazarourte, Markéta Slaná, Veronika Olejárová, Iryna Drahun
Galerie Fotograf
Jungmannova 7, Praha 1
Otevřeno: 31. 5. – 8. 6. 2023, po – pá 13–19 h, sobota po předchozí domluvě

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů patřících mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení dle své odborné specializace na ateliéry, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí.
www.umprum.cz

Mohlo by vás zajímat o UMPRUM

Nové technologické centrum UMPRUM

 

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se
NAHORU