Knihovna Vratislavice: vyvážený dialog starého s novým

atakarchitekti navrhli rekonstrukci a přístavbu bývalé fary ve Vratislavicích nad Nisou na nové komunitní centrum

Městské knihovně ve Vratislavicích nad Nisou dlouhodobě nestačily kapacitní prostory Kulturního domu 101010. Proto se město rozhodlo k přesunutí kulturního centra do sousedního nevyužívaného domu římskokatolické fary, která stála v sousedství nevyhovující knihovny. Fara z roku 1914 se využívala mimo jiné jako sirotčinec, školka a naposledy jako učiliště. Záměr městské části v prostorném objektu se tak postupně rozrostl v návrh na umístění menšího multifunkčního sálu včetně místností pro spolky a mateřské centrum. Problematika přání klienta byla v omezených prostorech domu, které nedokázaly pojmout veškeré požadované funkce, a proto došlo k rozhodnutí budovu rozšířit o přístavbu, jež vyřešila veškeré provozní nároky. Pro vyhovění dalších požadavků a představ Vratislavic se nakonec zformovalo nové zadání pro komunitní centrum IGI Vratislavice.

Vypracovaný návrh od ateliéru atakarchitekti, vytváří nové veřejné místo, které rozšiřuje dosavadní centrum Vratislavic o další kulturní prostor. Společně s kostelem, radnicí, KC 101010 a zámeckým parkem tak částečně uzavírá pulzující střed města. Řešený veřejný prostor se inspiruje vzhledem malých náměstíček, jež se nachází v sousedství budov propojených pěší cestou. Opakováním podobného urbanistického vzoru tak vzniká v jižní části města nová pobytová plocha, která se nachází mezi komunitním centrem a kulturním domem. Samotné centrum IGI Vratislavice vychází z citlivého umístění přístavby na pozemek a vyváženého dialogu starého a nového domu. Uvnitř se pak jedná o nalezení chytrého principu uspořádání více provozů v omezeném prostoru.

Zachování charakteru budovy

Autoři se snažili o zachování původního charakteru domu, který zároveň ze západní strany rozšířili o vyšší elementární hmotu knihovny. Tyto dva domy se poté propojují v podzemní části a proskleným spojovacím můstkem v úrovni prvního patra.

Během rekonstrukce se z původního domu zachovalo pouze obvodové zdivo dvou pater. Kvůli komplikacím s dřevomorkou se odstranil původní krov, který nahradila jeho replika. Zároveň se nedochovaly dřevěné stropy, jež se vyměnily za moderní ocelovou a betonovou konstrukci. Dále autoři vytvořili nové využitelné patro pomocí vybetonováním nových stropů a umístěním kleneb. Díky vyhloubení terénu na jižní straně se zajistil dostatek denního světla do patra a z vyhloubené jámy se vytvořil základ pro nové náměstíčko. Součástí rekonstrukce bylo i očištění fasád od necitlivých nánosů a následné jejich zateplení. To umožnilo vrátit historické prvky a detaily do exteriéru, jako je břízolitová omítka různé zrnitosti či dřevěné vstupní dveře a kopie špaletových oken.

V polozapuštěném patře se nachází mateřské centrum, osvětlené velkorysými portály. Matkám s dětmi se tak naskýtá přímý pohled na stupňovitou piazzettu, kterou mohou využívat ke hrám. Přízemí budovy je určené spolkům, zatímco horní patro, do kterého se vchází přes spojovací budovu z nové přístavby, je věnované dětskému oddělení. Nachází se zde čítárna, herna i odpočívárna.

Knihovna s domácí atmosférou

Velikost, tvar a umístění přístavby jsou pečlivě navržené s ohledem na okolní kontext, zámeckého parku, fary a ochranné zóny vzrostlých stromů a infrastrukturní sítě. Výsledkem je budova, která se skládá z tří nadzemních podlaží a dvou podzemních úrovní. Do třípodlažní části o skromném půdorysu je vložená typologie knihovny s domácí atmosférou evokující svou velikostí útulný obývák. Otevřený prostorový princip knihovny pak v přízemí pojme recepci s přístupem na terasu. První patro, které je propojené proskleným krčkem nabízí volný výběr literárních děl, zatímco poslední podlaží nabízí čtenáři stupňovitou čítárnu pod obloukovou střechou. Mimo tento prostor je na severní straně domu umístěné schodiště propojující tyto úrovně.

Prosklenými velkými stěnami v přízemí a v horním patře má poté návštěvník možnost výhledů do zámecké zahrady, přičemž tak nový dům maximálně využívá výhledů a kontaktu se stromy zámeckého parku. V nejvyšším patře je umístěné panoramatické okno s téměř nulovým odstupem od korun stromů evokující pocit, jako kdyby v nich čtenář fyzicky seděl. V neposlední řadě slouží ochoz knihovny jako místo pro zavěšení rozměrného koberce s motivy městské části Vratislavice, kterou městu darovala Česká Skalice. Prostřednictvím videomappingu na něm ožívá historie vratislavické firmy Ginzkey a společně s ní tak i nejslavnější éra Vratislavic.

Podzemní úrovně v sobě ukrývají kinosál s šedesáti sedadly, malé lobby a šatnu v prostorném vstupním vestibulu, který spojuje starý a nový dům. Zároveň také slouží jako společný vstup pro kino a mateřské centrum. Nosná schránka přístavby, včetně schodiště a čtvrtkruhové střechy, je vylita z konstrukčního železobetonu, zatímco exteriér byl kompletně zateplen a obalen černým falcovaným plechem.

Střechu podzemního kina z jedné části pokrývá vegetační střecha, zatímco druhá část slouží jako příchozí rampa do prostoru mezi novým a starým domem. Odsud se dá vstoupit do knihovny a bezbariérově do historického domu. Vlastní vstup mají nakonec i poslední provozně samostatné celky – spolky. Členové tak vchází do starého domu přímo z ulice. Interiér přístavby kombinuje pohledový beton s odhalenými cihlovými a kamennými zdmi. Společně s klenbami starého domu jsou tyto části vystlány dřevěnými sedilii a policemi s knihami. Ty vytváří útulná zákoutí a úkryty, kde mohou návštěvníci neustále objevovat nová místa.

O ateliéru atakarchitekti

Zakladateli ateliér atakarchitekti jsou Jana Janďourková Medlíková a Jiří Janďourek. Atakarchitekti nejsou jen skupinou architektů, ale také přáteli s vášní pro různé oblasti života, včetně kultury, krajiny, měst a zejména dobrého jídla. Společně se věnují různým projektům, které čítají návrhy autorského nábytku a interiérů až po novostavby, rekonstrukce a urbanismus. Proces tvorby projektů začíná tužkou na skicování, pokračuje digitálním zpracováním studií a končí vizualizacemi a 3D modely. Každý projekt prochází kompletním cyklem od návrhu až po realizaci, zahrnující i územní řízení, stavební povolení a autorský dozor.

Ateliér atakarchitekti je místem, kde se můžete setkat nejen s architekturou, ale také s přátelstvím a vášněmi.

Knihovna Vratislavice

Autor: atakarchitekti – Jiří Janďourek, Ondřej Novák

Spolupráce: Jana Janďourková Medlíková

Lokalita: Liberec – Vratislavice nad Nisou

Klient: Městský obvod statutárního města Liberce – Vratislavice nad Nisou

Realizace: 2019-2021

Užitná plocha: 1247 m2

Zastavěná plocha: 590 m2

Obestavěný prostor: 6446 m3

Fotografie: Tomáš Souček

Sdílet

Související články