Česká biodynamická světla zkvalitňují život

Svítidla, která prospívají tělu i duši

Působení slunečního záření má na lidský organismus v určité míře pozitivní účinky. Jako zdroj energie a vitamínu D má vliv na psychický i fyzický stav, v zimních měsících pak mohou lidé trpět jeho nedostatkem. Společně s odborníky ze společnosti Spectrasol vyvinuli vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze nový typ svítidel s barevným spektrem blížícímu se přirozenému světlu, čímž podporují kognitivní výkon.

Lepší známky na vysvědčení

V rámci prvního výzkumu byla světla s technologií Petrasol namontována do učeben na pražském Gymnáziu Na Pražačce. Podobě jako je tomu u denního světla bylo použito pro-kognitivní osvětlení, v němž je vyváženo zastoupení všech vlnových délek ve spektru v rozsahu 450-650 nm. Důraz je kladen zejména v modré a azurové oblasti spektra, které biologicky aktivují organismus.

Podle Dr. Lenky Maierové, vedoucí vědeckého týmu UCEEB, bylo u studentů pozorováno statisticky významné zlepšení průměrných známek. „Celkové výsledky studentů a lepší výkonnost v kognitivních testech potvrdily, že jsme na správné cestě.” Po instalaci světel došlo k zásadnímu zlepšení v rychlosti rozhodování nebo schopnosti se soustředit. V zimních měsících se u studentů zlepšila také funkce krátkodobé paměti.

Senioři s lepší náladou

Další výzkum byl proveden také v Domově seniorů TGM, kde byla biodynamická světla testována na devatenácti klientech a třinácti dobrovolnících z řad personálu. Během dne bylo použito osvětlení se spektrem podobným slunečnímu svitu, které podporuje kognitivní výkon. Teplejší večerní osvětlení má odpočinkový charakter a noční osvětlení bez budivé modré složky spektra umožňuje nerušený spánek.

Účinky osvětlení vyhodnotil Národní ústav duševního zdraví v Klecanech a Přírodovědná fakulta Univerzity Karlovy. Po deseti týdnech bylo pozorováno zlepšení kognitivního výkonu, zvýšení amplitudy melatoninu a celkové zkvalitnění života klientů. Sami klienti se totiž díky novému osvětlení cítili lépe a měli lepší náladu, světla ovlivnila i kvalitu jejich spánku. Noční světla umožnila orientaci při pohybu v místnostech, čímž byla zvýšena také bezpečnost pohybu v noci.

Více o aktivitách UCEEB se dozvíte zde.

Každý týden články ARCHIZOOM
do Vašeho mailu.
Registrujte se

NAHORU