česká filharmonie

2. 11. 2023

Návrh 0,5 Studia reflektuje současný pohled na hudební svět a cílí ještě dál. Nechte se vtáhnout jeho estetickým působením do probíhajícího programu