Snažím se skrze tvorbu sama dopátrat odpovědí

Ira Svobodová o své výstavě v The Chemistry Gallery

Malířka Ira Svobodová se dlouhodobě věnuje geometrické abstrakci. Ve své tvorbě analyzuje možnosti, které nabízí členění a formování papírových ploch. Již na počátku své tvorby se autorka nové výstavy v The Chemistry Gallery inspirovala současnou moderní architekturou a jejím charakteristickým tvaroslovím. Opakovaně se účastnila třeba veletrhů Scope a Volta v New Yorku, spolupracuje také s galeristy v Los Angeles nebo v Rakousku. Naposledy vystavovala například na veletrhu Artgenéve nebo Viennacontemporary.

Ve své nové výstavě s názvem Paperwork malířka vedle 38 nejnovějších obrazů představuje také unikátní kolekci 7 NFT a sběratelské vydání tisků, jež na obrazy navazují.

V čem se nejvíce liší díla této výstavy od vašich předchozích?

V sériích Paravan a Framing Space z předešlých let jsem čerpala inspiraci z architektury a prostorových vztahů hmoty, světla a stínu. Současná výstava je naopak osobní, jde o abstraktně zpracované existenciální úvahy.

Série Paperwork analyzuje nové pohledy na opakující se situace, zpochybňování ideálů a nalézání nových řešení. V sérii Papercurve zkoumám téma odkrývání a uzavírání. Obě série vycházejí z práce s papírem, z modelů, které jsem rozstříhávala nebo ohýbala a následně malovala.

Jak dlouho jste pracovala na tvorbě děl pro tuto výstavu?

Idea vznikala necelé dva roky. Samotná práce v ateliéru pak zhruba rok.

Paperwork pracuje s kruhem jako s představitelem zavedených pořádků a jistých statusů. Reaguje tak na předešlý turbulentní rok?

Cíleně určitě ne. Jedná se o univerzální analýzu, která se dá aplikovat defacto na vše. Je to spíš takový můj kombinatorický výzkum, úvaha o cyklu života a variabilitě hodnot.

Je možné, že i nestandardní situace, kterou jsme všichni museli loni řešit a vlastně i doba, kdy obrazy vznikaly, se do malby promítla. Tehdy bylo také nutné “rozstříhat” doposud platné absolutno a začít hledat nové cesty a pravidla, jak žít dál.

Tvoříte v sériích, které na sebe plynule navazují, jsou rozvážné a konzistentní. Je zde i nějaký moment překvapení?

Nevyhledávám v tvorbě momenty, jak cíleně překvapit nebo šokovat. Pro mě samotnou je malba životně důležitým druhem zklidnění a osobním výzkumem.

Jsou vaše díla odrazem světa, jeho vysvětlením, negací, něčím úplně jiným?

Snažím se skrze tvorbu sama dopátrat odpovědí. Nejsem typ umělce, který by se vymezoval vůči společenskému či politickému dění. Mám svůj svět, ze kterého čerpám.

Bude se jednat o váš první NFT drop. Je to reakce na aktuální dění na trhu umění?

Vytvořit NFT nebylo majoritním záměrem výstavy, zůstávám podstatou malířka, ačkoli jsem na AVU dva roky studovala v ateliéru Nových médií, digitální svět mi tedy není vzdálený.

Jde o experiment, který vznikl spontánně, když jsem namalovala cyklus šesti obrazů Papercurve Move, který zachycuje rozfázovaný pohyb listu papíru. Díky poskládání obrazů do GIFu a jeho rozhýbání jsem tomuto cyklu vdechla nový život. Klasické staré médium – malba, se díky novým médiím dostalo do nové dimenze. Právě tohle mi přišlo jako koncept pro NFT zajímavé. Synergie starého a nového.

Jedna část NFT je tedy pohyblivý GIF spojující celý cyklus šesti maleb. Druhá část je série šesti statických digitálních koláží, které fázovitě zachycují pohyb papírové vrstvy. Na výstavě najdete pod originálními obrazy QR kódy, které vás odkáží přímo na příslušné NFT. Část výstavy je tedy jen virtuální.

Celá kolekce NFT je zde https://opensea.io/collection/ira-svobodova-papercurve-move

Proč jste pro prodej zvolila zrovna platformu opensea.io?

Jedná se o nejznámější NFT platformu. Vybrali jsem ji s galeristou na základě doporučení Martina Leskovjana, zakládajícího člena Paralelní Polis a přítele, který nám s celým NFT projektem pomáhal.

Jak vnímáte NFT jako takové? Je to jen bublina, nebo dlouhodobá potřeba uměleckého trhu?

Světové aukční síně už mají své vlastní NFT platformy. Je tedy možné, že za pár let to bude zcela standardní art market. Já jsem v tomto ohledu poměrně konzervativní, vše ukáže čas.

Z hlediska využitelnosti ve světě umění mi přijde zajímavá hlavně digitální certifikace děl v Blockchainu. Ke každému prodanému obrazu se standardně vydává certifikát originality, je to ale stále jen kus papíru, který je falzifikovatelný nebo jej během let může sběratel ztratit. Tato certifikace je ale jasně zanesena v digitálním řetězci s konkrétní datovou stopou a je tak navždy nezpochybnitelná.

Výstava je rozšířena také o sérii tisků, v nichž se vracíte k technice grafiky. Je to směr, kterým se v souvislosti s NFT chystáte dále ubírat?

Sběratelskou edici tisků Papercurve Move jsem vydala ve velmi omezeném nákladu 23 kusů. Každý tento kus se skládá z šesti signovaných reprodukcí o rozměru 50×40 cm a je adjustován jako kolekce ve speciálních deskách s kurátorským textem.

Každá moje výstava musí mít nosný příběh, tomu pak přizpůsobuji formu. Ráda experimentuji, neomezuji se striktně jen na malbu, i když ta pro mě bude vždy stěžejní. Pracuji i s objekty, instalací, mám v plánu věnovat se litografii. Toto se mění podle tématu každé konkrétní série. Část výstavy Paperwork je o pohybu, do tohoto konceptu mi tedy zrovna ideálně zapadla vlna NFT.

Jak velkou roli hraje architektura jako zdroj inspirace?

Miluji architekturu. Od útlého věku, kdy mě okouzlil funkcionalismus a Bauhaus přes mou objevnou cestu za tvorbou Oscara Niemeyera do Brazílie. Sleduji současnou architekturu, a to jak českou, tak světovou. Je nesmírně důležitá, utváří svět, ve kterém žijeme, přímo ovlivňuje naše životy. Vnímám ji i jako velkou prostorovou kompozici, ve které dochází k jevu, který mě asi nikdy nepřestane fascinovat – hře světla a stínu.

Ira Svobodová

V roce 2012 promovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru M. Rittsteina. Pro její tvorbu byl důležitý také studijní pobyt na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ira Svobodová maluje v sériích, její práce je koncentrovaná s precizním řádem a cizelací jasně zvolené redukované barevnosti. Malířka ve své nejnovější sérii využívá barevné synergie a gradace, své zkušenosti a schopnosti trpělivé analýzy papírových ploch a prostorové modelace posouvá ještě o kousek dále. V sérii Papercurve zkoumá malbu papírových ploch a jejich prostorové modelace, série Paperwork se zaměřuje na fenomén kruhu a jeho významu.

Ve čtvrtek 22. 7. 2021 bude v The Chemistry Gallery probíhat křest katalogu a komentovaná prohlídka výstavy Paperwork.

Ira Svobodová – Paperwork
The Chemistry Gallery
Termín trvání: 25. 6. 2021 –  31. 7. 2021
Kurátor: Jan Kudrna


Další ARCHIZOOM články věnované umění:

Fenomén NFT art

Jak sbírat a nakupovat umění?

Jak nakupovat umělecká díla současných autorů?

Art glosář #1 – Catalogue raisonné

Vizuální poezie Marka Šilpocha

Architektura na plátně

Sdílet

Související články